Zemědělství

Bendl chce sloučit hřebčince v Písku a Tlumačově pod Lesy ČR

15. 5. 2013 - 13:00

Praha/Písek/Tlumačov 15. května (ČTK) - Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) chce sloučit hřebčince v Písku a Tlumačově na Zlínsku pod státní podnik Lesy České republiky (LČR). Měl by tím uspořit 25 milionů korun ročně. Slibuje si od toho i posílení zaměstnanosti v regionech. Využití chladnokrevných koní při těžbě dřeva v lese má podpořit jejich chovy. V Písku tento krok vítají, podobně záměr vnímají i v Tlumačově. 

    "Převedením hřebčinců pod Lesy ČR stát ušetří finanční prostředky, protože ze tří podniků se stane jeden, čímž klesne řada nákladů," uvedl ministr. Díky těžbě dřeva za pomocí chladnokrevných koní bez použití těžké techniky se podle něj navíc podaří podpořit i zaměstnanost v regionech. "Právě těžba za pomoci chladnokrevníků je osvědčeným způsobem, díky kterému najde uplatnění mnoho odborníků," dodal Bendl. 

    Chladnokrevná plemena koní jsou vzhledem ke své mírnější povaze využívána kromě prací v lese také při dalších příležitostech, kde je vyžadována spolehlivost a klid koní. 

    "Tento krok hodnotíme pozitivně, Lesy ČR představují silného partnera, který nám může zajistit další rozvoj," řekl ČTK ředitel píseckého hřebčince Karel Kratochvíle. Podle něj ministerstvo zemědělství nemohlo poskytovat hřebčinci peníze na další investice. Od Lesů ČR v Písku očekávají, že by finance na nové projekty a modernizaci areálu, mohli dostat. "Přesun k Lesům ČR by pro nás patrně představoval větší ekonomickou jistotu," uvedl Kratochvíle. 

    S plánem ministerstva jsou seznámeni také v Tlumačově. "Pevně věřím, že je to jedna z dobrých variant. Koně a lesy k sobě měli vždycky blízko. Pokud by to mělo hřebčincům pomoct, nebráním se tomu," doplnil ředitel Zemského hřebčince Tlumačov Antonín Černocký. 

    Bendlův záměr musí projednat vláda. Sloučení obou státních podniků by mohlo nastat ve druhé polovině letošního roku. 

Zdroj: http://www.kisjk.cz/ 

číst více

Zemědělci mohou ode dneška podávat Jednotné žádosti pro rok 2013

20. 4. 2013 - 00:34

Tisková zpráva – Dnes bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO. Předpokládá se, že i letos bude jejich počet mírně narůstat a přiblíží se hranici 28 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 30 miliard korun.

Podávání žádostí tradičně končí  15. května, zemědělci tak mají jeden měsíc pro jejich podání. Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případnou metodickou podporu a spolupráci při přípravě žádostí žadatelům poskytnou pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov - AZV). Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF pak mohou zájemci učinit elektronické podání, a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, tak i bez elektronického podpisu s následným potvrzením do 5 dnů, tj. obdobně jako podzimní podávání žádostí TOP-UP 2012.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS),
 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,
 • Zvláštní podpora na tele masného typu,
 • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,
 • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,
 • Zvláštní podpora na chmel,
 • Oddělená platba za cukr (SSP),
 • Oddělená platba za rajčata (STP),
 • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
 • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
 • Agroenvironmentální opatření (AEO).

Zdroj: http://www.eagri.cz

 

číst více

Ministr Petr Bendl: Kraje špatně hospodaří s penězi určenými na podporu lesů. Budu jednat s Asociací krajů

19. 4. 2013 - 23:41

Tisková zpráva – Finanční podpora lesů v podobě dotací byla jedním z témat celostátního zasedání Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů, kterého se dnes v Pelhřimově zúčastnil ministr zemědělství Petr Bendl. Přestože kraje dostávají peníze na podporu lesů, využívají je často k jiným účelům. Výdaje na podporu lesnímu hospodářství z rozpočtu krajů v letech 2005 - 2012 klesly o 40,9 %. Ministr Bendl proto chce jednat se zástupci Asociace krajů o urychlené nápravě tohoto stavu.

„Vzhledem ke vzniklé situaci chci jednat se zástupci Asociace krajů, protože je nezbytné, aby kraje finanční podporu lesů urychleně narovnaly. I vzhledem k mimoprodukčním funkcím lesa je důležité, aby taková podpora zůstala zachována,“ řekl ministr Petr Bendl.

Zodpovědnost za finanční podporu lesů byla kvůli rozpočtovému určení daní převedena z Ministerstva zemědělství (MZe) na jednotlivé kraje. V roce 2005 tak na ně přešlo z rozpočtu MZe celkem 504,7 milionu Kč, z toho 248,2 milionu na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a zhruba 256,5 milionu Kč na mandatorní výdaje vyplývající z lesního zákona. Peníze byly mezi jednotlivé kraje rozděleny na základě specifického klíče, například podle lesnatosti a rozlohy.

„Přestože krajům od roku 2005 plynou do rozpočtů i částky na mandatorní výdaje a příspěvky na myslivecké hospodaření, tyto peníze nevyplácejí a používají je na jiné účely, ne na lesní hospodářství,“ uvedl ministr Bendl.

Na pelhřimovském zasedání se hovořilo také o zaměstnanosti a šetrném hospodaření v lesích. „Lesnický sektor je důležité finančně podporovat, aby mohla vznikat i nová pracovní místa v regionech. Chci, aby se do lesů vrátili chladnokrevní koně, kteří jednak pomáhají šetrně těžit dříví, a jednak tím, že s nimi musí někdo pracovat, napomáhají zaměstnanosti,“ řekl Bendl.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj : http://www.eagri.cz 

 

číst více

Ministři zemědělství Petr Bendl a Ľubomír Jahnátek ladili názory. V Evropské unii budou postupovat společně

19. 4. 2013 - 23:37

Tisková zpráva – Vybraná témata budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), především oblasti společného zájmu, byly předmětem jednání ministra zemědělství Petra Bendla a ministra zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ľubomíra Jahnátka v Židlochovicích. Hovořili také o kvalitě a bezpečnosti potravin v rámci Evropské unie.

Ministr Bendl nastínil oblasti SZP, v nichž by mohly obě země spolupracovat. Jako první zmínil dobrovolně vázané podpory, takzvaný coupling. Ocenil obdobné snahy Slovenska o jejich navýšení až na 15 procent. „Tyto vázané podpory budou v novém programovacím období důležité pro podporu živočišné výroby. Proto Česko žádalo o nastavení jednotného limitu pro tuto podporu pro nové i staré státy Unie. Vyjednat se podařilo navýšení z původních 10 na 12 procent. Naší ambicí nicméně je, pokusit se v rámci nadcházejících trialogů prosadit navýšení až na 15 procent,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministr připomněl i další podobný postoj Česka a Slovenska, a to v otázce prodloužení systému SAPS, tedy jednotné platby na plochu. Ocenil březnovou dohodu Rady pro zemědělství a rybářství umožňující prodloužení tohoto systému do 31. prosince 2020. Hovořil také o dlouhodobé prioritě ČR, kterou bylo odstranění zastropování přímých plateb (tzv. capping) či aplikace tohoto opatření na dobrovolné bázi. „Považuji za velký úspěch našeho společného úsilí, že do finálního kompromisu bylo zapracováno rozhodnutí Evropské rady o dobrovolnosti tohoto opatření. Je však nutné toto téma dále zdůrazňovat. Evropský parlament i Evropská komise se totiž ke cappingu staví odlišně a požadují jeho aplikaci na povinné bázi,“ uvedl ministr Bendl.

Česká a slovenská agrární diplomacie by měly podle ministra Bendla rovněž koordinovat svá stanoviska a razantně vystupovat při prosazování spravedlivých podmínek po všechny zemědělce.

Slovenský ministr Ľubomír Jahnátek v této souvislosti připomněl schůzku se slovenskými europoslanci, které požádal o pomoc při prosazování zájmů slovenských zemědělců. „Mezi nejdůležitější priority patří dorovnání přímých plateb mezi starými a novými členskými státy EU, mléčné a cukerné kvóty nebo výsadbová práva na vinice,“ uvedl Jahnátek.

Pokud jde o kvalitu a bezpečnost potravin, ministři se shodli, že spolupráce jejich úřadů a dozorových orgánů, včetně inspektorů v česko-slovenském příhraničním regionu, funguje velmi dobře. Ministr Petr Bendl připomněl, že v novele zákona o potravinách předložené Ministerstvem zemědělství, jsou zvýšené pokuty například za nedodržení požadavků na jakost, podmínky, uchování, označování, a to z 3 na 10 milionů korun. Od 1. dubna platí i na Slovensku novelizovaný zákon o potravinách, který umožňuje při dovozu znehodnotit nekvalitní potraviny, a to za pomoci technické barvy nebo likvidací v kafilérii.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: http://www.eagri.cz

 

číst více

Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřev

19. 4. 2013 - 22:04

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Obchodujete se dřevem?
Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh Evropské unie. Nařízení se dotkne všech, kdo obchoduje se dřevem nebo dřevařskými produkty, tedy i vás!

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Proč potřebujeme EUTR?
Nezákonná těžba dřeva má závažné hospodářské, environmentální a sociální dopady na lesy, které na světě zbývají, a na komunity, které jsou na nich závislé. Vede také ke ztrátě příjmů ve výši milionů eur a kazí úsilí hospodářských subjektů dodržujících zákony, jako je ten váš. Nařízení tento problém řeší.

Koho se týká?
EUTR dělí ty, kdo obchodují se dřevem a dřevařskými výrobky, do dvou kategorií – hospodářské subjekty a obchodníci.

 • Hospodářské subjekty, které poprvé uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky na trh EU, nesou hlavní díl odpovědnosti. Mají povinnost zavést systém řízení rizika, takzvaný systém „náležité péče“.
 • Obchodníci, kteří nakupují nebo prodávají dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh, mají povinnost pouze vést záznamy o svých dodavatelích a zákaznících, aby bylo možné dřevo snadno vysledovat.

Ať patříte mezi hospodářské subjekty nebo obchodníky, další informace o svých povinnostech (včetně „ systému náležité péče“) najdete na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů: http://www.uhul.cz/cesnap/

zdroj:  http://www.eagri.cz

číst více

Rybářské sdružení uspořádalo 2. ročník odborné konference

19. 4. 2013 - 00:12

Dvoudenní odborné konference na konci února se v Hotelu Clarion v Českých Budějovicích účastnilo na 120 zástupců produkčního rybářství, rybářských škol, svazů a mnoho dalších významných osobností z celého sektoru rybářství. Většina přítomných chválila vynikající organizaci konference a témata  přednášek, které byly tématicky dobře vyvážené. Probírána byla zejména aktuální ožehavá témata týkající se kvality vody v rybnících. Velmi se také osvědčil  2-denní scénář konference, na který bylo nejvíce kladných ohlasů, stejně tak jako na výtečné rybí speciality z kapra a pstruha v podání kuchaře Ing. Eduarda Levého z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, které opět zpestřily přestávkový program a tvořily se na ně v předsálí dlouhé fronty. To, že nezbyl téměř ani kousek, vypovídá o jejich výtečné kvalitě a o umění mistra kuchaře. 

Zdroj: http://www.cz-ryby.cz/actuality/

číst více