Zemědělství

„Budoucnost myslivosti / Myslivost v budoucnosti” – Pozvánka na mezinárodní workshop

11. 6. 2013 - 16:31

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. pořádá 28. června 2013 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou mezinárodní odborný seminář na téma směřování myslivosti za účasti zástupců Bavorského mysliveckého svazu.Pořadatelé žádají o nahlášení účasti nejpozději do 25. 6. 2013. Seminář je realizován v rámci přeshraničního projektu „Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese", podpořen z prostředků programu EÚS Cíl 3 ČR-Bavorsko. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka, program a kontakt zde

číst více

Jihočeští zemědělci stále sčítají povodňové škody – Informace MZe ČR k řešení škod

11. 6. 2013 - 11:59

Podle předběžného šetření jihočeské agrární komory červnová povodeň dosud zatopila více než 5200 ha trvalých travních porostů a přes 6000 ha orné půdy v Jihočeském kraji. Na první vlnu navázaly silné bouřky, lokálně spojené s přívalovými dešti, takže škody způsobené vodním živlem a kroupami stále narůstají.

Zemědělci předpokládají rozšíření plísní na rostlinných komoditách. Hrozí jim též problémy se zajištěním dostatečného množství pícnin pro dobytek. Sklizňová technika nemůže vjet do podmáčených porostů. V regionu se sčítají i škody na agrárních nemovitostech a zásobách. V mnoha podnicích zaznamenali zatopené silážní žlaby, velká voda poškodila techniku i infrastrukturu.

Kvůli rozvodněným rybničním kaskádám, vyplaveným rybím sádkám i líhním utrpěli významné škody i jihočeští rybáři. Například třeboňský rybářský holding již nyní odhaduje ztráty na 156 rybnících na desítky miliónů korun.

Řada případů nutné evakuace hospodářských zvířat z blízkosti rozvodněných toků bude pro chovatele z jižních Čech znamenat velké provozní ztráty. Státní veterináři již zaznamenali úhyn krávy a telete na Českobudějovicku a několik případů uhynulých ovcí a králíků utonutím na Písecku.

Škody v jihočeských lesích zatím nejsou sečtené. Sumarizaci zemědělských škod za účelem případné státní kompenzace provádí místně příslušná pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu. Informace Ministerstva zemědělství ČR k řešení škod způsobených povodní jsou dostupné na: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

číst více

Zemědělství a obecná ochrana přírody a krajiny – Pozvánka na aktuální seminář

11. 6. 2013 - 11:11

Co chystá Celostátní síť pro venkov v další polovině roku, jak pokračují přípravy Společné zemědělské politiky po roce 2014 nebo jak využít dotační programy pro obnovu krajinných prvků v zemědělské praxi? Na všechny otázky bude odpovídat fundovaný tým odborníků v Hostinci na Ostrově, Plav 7, nedaleko Českých Budějovic dne 25. června 2013 od 10 hod.

Pořadatelé žádají o potvrzení účasti zemědělců a odborné veřejnosti nejpozději do 21. 6. 2013. Seminář je součástí aktivit Celostátní sítě pro venkov pro rok 2013 a je bezplatný.

Pozvánka a kontakt zde

číst více

Informace k řešení škod způsobených povodní na zemědělském majetku

5. 6. 2013 - 16:55

Jihočeské subjekty spadající pod gesci Ministerstva zemědělství a příjemci podpor MZe  a SZIF mohou hlásit ve vlastním zájmu škody způsobené povodněmi na v příloze uvedená pracoviště SZIF na jednotlivých okresech. Následně, jakmile to bude fyzicky a časově možné, zahájí SZIF ve spolupráci s relevantními orgány monitoring vzniklých škod. 

Monitoring povodňových škod  na zemědělském majetku v jižních Čechách  provádí též Regionální agrární komora s cílem zajištění odpovídajících státních nebo evropských kompenzací, budou-li tyto k dispozici.

V rámci pomoci organizované MZe, SZIF zahájí neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Záloha bude možná legislativně k výplatě nejdříve od 16/10/2013.

MZe oznamuje, že u povodněmi dotčených subjektů bude proveden kontrolními orgány odklad všech plánovaných kontrol.

Seznam pracovišť SZIF v Jihočeském kraji
České Budějovice 
(Český Krumlov)
Rudolfovská 493/80, České Budějovice
ceske.budejovice@szif.cz 
387 693 201, 
387 693 202 

Jindřichův Hradec 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@szif.cz 
384 343 152,
384 343 157 

Písek 
Nádražní 1988, Písek 
pisek@szif.cz 
382 201 130, 
382 201 133, 
382 201 134 

Prachatice 
Družstevní 91, Prachatice
prachatice@szif.cz 
388 316 334, 
388 316 331,
388 316 982 

Strakonice 
Palackého n. 1090, 
Strakonice
strakonice@szif.cz 
383 311 730, 
383 311 731 

Tábor 
Purkyňova 2533, Tábor
tabor@szif.cz 
381 200 335, 
381 200 331

Zdroj: MZe ČR a RAK JK

číst více

Výzva k hlášení agrárních povodňových škod

3. 6. 2013 - 15:46

Počátkem června řádí na území jižních Čech vodní živel.

S ohledem na budoucí jednání o případných kompenzacích povodňových následků doporučuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) zasaženým subjektům v regionu pečlivý monitoring a dokumentaci (zápisy, fotografie) poškozeného agrárního majetku.

Zasažené zemědělské podniky nechť ve vlastním zájmu nahlásí škody formou vyplnění a zaslání níže uvedeného formuláře na úřad RAK JK.

Tabulka slouží k hrubému a předběžnému odhadu poškození polních plodin, zemědělských budov, techniky i technologií nebo škod na rybích obsádkách, rybničních stavbách či lesních porostech, hospodářských zvířatech či zásobách krmiv.

Hlášení zašlete na oakcb@rakjk.cz ,

nebo obratem poštou na adresu RAK JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Dokument ke stažení zde >

číst více

Ministři EU se dohodli na reformě rybolovné politiky

16. 5. 2013 - 11:54

Brusel 15. května (ČTK) - Ministři zemědělství a rybolovu Evropské unie se dnes po 36 hodinách jednání dohodli na opatřeních, která by měla ukončit řadu desetiletí nadměrného rybolovu a vyčerpávání stavu ryb v evropských mořích. Hlavním nástrojem reformy má být zavedení zákazu vracet do moře příliš malé nebo nechtěné ryby.   

Plán by měl obnovit stavy ryb v mořích kolem Evropy na zdravou úroveň do roku 2020, uvedli ministři. Jejich dohodu musí schválit Evropský parlament.     Zákaz vracení ulovených ryb zpět do moře se má od roku 2015 týkat makrel a sleďů, od roku 2016 i dalších druhů ryb. Pro některé druhy bude ale platit výjimka.    

Praxi zbavování se nechtěných ryb tak, aby je nebylo možné započítat do přidělených kvót, zavedla společná rybářská politika v roce 1983 a EU ji tehdy prohlásila za nástroj na ochranu stavů ryb. Ukázalo se ale, že vyhazování často mrtvých a polomrtvých ryb zpět do moře rybí populaci naopak škodí.      Dohoda by mohla vést k ukončení každoročního handrkování rybářských zemí EU o kvóty a připravit půdu pro dlouhodobé plány výlovu. Evropská komise odhaduje, že nadměrným rybolovem je postiženo asi 80 procent stavů ryb ve Středozemním moři a 47 procent v Atlantiku. 

Zdroj: http://www.kisjk.cz/ 

číst více