Zemědělství

Žofinka, Stará a Nová řeka vstupují do klubu „NPR“

31. 7. 2013 - 16:20

Nově vyhlášené národní přírodní rezervace na Jindřichohradecku chrání především vodní a bahenní faunu a flóru   

První srpen 2013 přináší do běžného života některé změny. Podražily poštovní služby, zvýšila se minimální mzda na 8500 korun a zaměstnanci mohou dostávat opakovaně smlouvu na dobu určitou. Co je ale důležité z dlouhodobého hlediska – vyhláškami MŽP byly ustanoveny i tři nové přírodní rezervace. Rešovské vodopády v Moravskoslezském kraji a  v jižních Čechách NPR Žofinka u Dvorů nad Lužnicí a  NPR Stará a Nová řeka. 

Žofinka je krásná česká zdrobnělina z řeckého Sofia, čili moudrost. Žofinky mají svátek 15. května, je jich u nás asi 2400 a patří na 290 místo v oblibě českých příjmení. V každém případě i vy budete po návštěvě  rezervace Žofinka moudřejší. Její základ tvoří rašeliniště v lesním komplexu asi dva kilometry na západ od Dvorů nad Lužnicí. 

Nejlépe se sem dostanete autem po mezinárodní E49 z Třeboně na Halámky. V nadmořské výšce kolem 470 m. n .m. tu na téměř 130 hektarech najdete rašeliniště s typickým blatkovým borem a podrostem rojovníku. V kdysi těženém rašeliništi jsou patrné odvodňovací stoky a vedle borovice blatky a rojovníku tu rostou borůvky černé, vlochyně bahenní , bříza bělokorá, krušina olšina, smrk ztepilý, kapraď, bezkolec rákosovitý či metlička křivolaká. Žije tu více než čtyřicet druhů obratlovců a ptáků a řada pavouků a brouků. 

I oblast Staré řeky, která byla vyhlášena rezervací už v roce 1956, a především s ní bezprostředně spojené Nové řeky, je vlastně územím nikoliv přirozeným, ale člověkem přetvářeným už od středověku. Původní koryto Lužnice a okolní niva jsou dílem přírody, nicméně Novořecká hráz s duby a okolní rybníky jsou dílem lidských rukou a umu středověkých rybníkářů.

Mezi významné rostlinné skupiny tu patří bažinné olšiny, duby letní,  společenstva blatouchů bahenních, bledulí jarních a ďáblíku bahenního. Ve slepých ramenech se vyskytuje řada ohrožených vodních rostlin. Svůj domov tu mají desítky druhů brouků a motýlů a území je hnízdištěm či potravní základnou množství  vodních ptáků – chřástala vodního, chřástala kropenatého, ledňáčka říčního, čápa černého, jestřába lesního či  orla mořského. Žije tu i vydra říční. Oblast znají dobře nejen pěší nebo cykloturisté, ale svoje kouzlo má především pro četné vodáky, kteří sjíždějí Lužnici.   

číst více

Cena nových brambor poskočila

25. 7. 2013 - 11:48

Letošní rané brambory jsou výrazně dražší, než v loňském roce. Jejich cena na počátku sklizně skokově zdražila o více než tři čtvrtiny. Může za to především nepříznivé počasí.

Růstu raných brambor nejprve nepřály deště a nevídaná zima, které se na počátku máje významně podepsaly na jejich množství. Katastrofální povodně v druhé půli května poté značně poškodily zbylé porosty. Vše dokonala historická sucha, která sužují republiku již více jak tři týdny. Hlízy v zemi v poslední fázi zrání potřebují spíše vlhko a vlídné podnebí. Aktuální počasí tak decimuje poslední zbytky úrody.

Kromě samotného nepříznivého počasí tlačí cenu nahoru i opožděná sklizeň. Za kilo brambor teď v obchodech platíme něco přes 20 Kč a výhledy nepředpokládají, že to bude v nejbližší době méně, spíše naopak.

Jedinou příznivou zprávou je snad fakt, že oproti loňsku brambor - díky příznivé ceně na počátku jara - farmáři a zemědělci zasázeli poměrně hodně, předpoklady o silném propadu výměry se tak nenaplnily. Zbývá jen doufat, že to bude stačit.

číst více

Biotechnologie není jen pivo, víno, tobolky z řas, biopaliva nebo umělé uši...

23. 7. 2013 - 16:30

Biotechnologie patří k nejperspektivnějším oborům současnosti disponující navíc významným potenciálem pro další rozvoj. Je zárukou šetrného přístupu člověka k přírodním zdrojům, energetickým nárokům a stále více se prolíná se světem biomedicíny a farmacie.

Vše z jedné ruky

Biotechnologický portál Gate2Biotech nabízí všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti ucelené informace o situaci biotechnologických oborů v ČR. Portál má status oficiálního portálu českých biotechnologií a je určen zejména pro biotechnologické firmy, dodavatele, investory, ale také instituce, studenty i širokou veřejnost. Slouží jako jakýsi most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Portál se věnuje všem základním oborům a jejich tématům - od rostlinných a živočišných směrů, přes biotechnologie, životní prostředí, genetiku, enzymy, až po medicínu a nanotechnologie.

Z rozpaků pomůže ročenka

Gate2Biotech nedávno zveřejnil Biotechnologickou ročenku 2012. Ta podává ucelený a věcný přehled o veškerých biotechnologických oborech ve vědě a výzkumu i v komerční sféře .

 

Zdroje: Tisková zpráva zde, Biotechnologická ročenka ke stažení zde a mnoho dalších informací na portálu Gate2Bitech zde.

číst více

Vedro a sucho svírají Česko

22. 7. 2013 - 15:16

Extrémní sucha sužují celou republiku, na většině území zapršelo naposledy před několika týdny. Vedra by neměla ustávat ani v následujících dnech, meteorologové očekávají teploty až kolem 35 stupňů. Srážek - nejspíše pouze ojedinělých - se dočkáme nejdříve ve středu.

Vzrůstající deficit vody a vysychající studny trápí i obyvatele Jihočeského kraje. Zemědělci s napětím očekávají první déšť, vyprahlá a popraskaná půda vodu zvládne špatně zadržet. Dostatek vláhy přitom chybí úrodě, která pomalu zasychá. Teplé počasí minulých dnů alespoň urychlilo oproti původním výhledům žně. Sklizně polních plodin jsou již v plném proudu, pod střechou je velká část porostu ozimého ječmene, s řepkou a obilím se začne v nejbližších dnech.

Omezení rozdělávání ohňů platí od pátku pro celou zemi a vyhlídky meteorologů na další dny nejsou optimistické, sucho a vytrvalá horka vydrží ještě několik dnů. Deště se snad celorepublikově dočkáme o víkendu.

číst více

Odchov divokých kachen zvyšuje atraktivnost honitby

15. 7. 2013 - 13:59

Kachna divoká bývá v podzimních měsících neodmyslitelnou součástí jídelníčku v mnoha Jihočeských domácnostech. Jihočeský kraj se svou největší soustavou rybníků v České Republice má velké množství vodních ploch vhodných k regulovanému chovu těchto divokých vodních ptáků.

V současné době je velice populární tzv. farmový odchov divokých kachen v honitbách. Jedná se o velice jednoduchý systém s bezproblémovým držením hejna, dobrou produkcí vajec, minimální ztrátou kachňat a s jednoduchým vypuštěním kachen na rybníky. V jižních Čechách honitbu divokých kachen provozují např. Rybářství Třeboň nebo Rybářství Hluboká CZ s.r.o. jako doplňkovou činnost k rybolovu. Hlubočtí provozují poplatkový odstřel vodní pernaté zvěře na rybnících Nový u Čakova, Zběhov a Posměch. Kolem Třeboně se kachny vysazují na rybníky Naděje, Witmanov a Staré jezero.

Celý průběh lovu odpovídá zvyklostem a tradici české myslivosti. Skupinka 5 až 15 lovců loví ze stanovišť vybudovaných na vodní hladině. Střelecká dovednost a konkrétní situace na jednotlivých rybnících ovlivňuje počet odstřelených kachen. Po jednotlivých lečích lovečtí psi dohledávají odstřelené kachny. Lov kachen je povolen pouze v období 1. 9. – 30. 11.

Ing. Zdeněk Eisert z Rybářství Třeboň potvrdil, že v letošním roce si kachňata pořídili od místních soukromníků. Orgány ochrany přírody každý rok přesně určují maximální rozměr kachního hejna na jeden rybník. Za optimálních podmínek je slovitelnost kachen až šedesátiprocentní. Pavel Vachta, zaměstnanec  Rybářství Hluboká CZ s.r.o. dodává, že letos nakoupená kachňata již přemístili z odchoven na rybníky. V letošním roce však bude kachen k odlovu méně a to díky velké ztrátě kachňat při červnových povodních.

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více