PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020

Publikováno: 18. 5. 2020

V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020. Tímto nařízením vlády dochází k prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020

Řádný termín pro podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června 2020. Pokud žadatel nestihne jednotnou žádost podat v řádném termínu, je možné tak učinit až do 10. července 2020, v takovém případě však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den.

Retenční období pro stanovení způsobilých VDJ pro dotaci je pro všechna podopatření stejné jako v předchozím roce, a to období od 1. června 2020 do 28. února 2021. V tomto období je nutné plnit podmínky stanovené pro jednotlivá podopatření (resp. tituly), mimo jiné:

  • chov minimálního počtu VDJ v rámci jednotlivých podopatření (5 VDJ dojnic, 1 VDJ prasniček, 1 VDJ odstavených selat, 3 VDJ prasnic); 
  • vedení jednotlivých evidencí;
  • zasílání hlášení prasat v rámci DŽPZ do IZR.

Přidat hospodářství nebo navýšit počet prasnic, prasniček, odstavených selat prostřednictvím změnové žádosti je možné do 30. června 2020.

Zdroj: SZIF