Rybářství

Podzimní příjem žádostí z OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu tohoto roku

27. 7. 2020 - 12:04

V říjnu 2020 proběhne příjem žádostí v rámci 18. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020. Spolu s 18. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního). Novinkou bude příjem žádostí     v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.

 

číst více

Řídicí orgán OP Rybářství umožňuje v případě zásahu vyšší moci či mim. opatření v souvislosti s pandemií posečkání úhrad

4. 5. 2020 - 10:33

S platností od 1. 5. 2020 upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“), že v případě zásahu vyšší moci či mimořádného opatření v souvislosti s pandemií může ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství na žádost příjemce dotace povolit posečkání úhrady částky určené k vrácení dotace či její části, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

číst více