Rybářství

Povodňové škody na rybách v roce 2013

17. 3. 2014 - 08:06

Ministerstvo zemědělství schválilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v červnu roku 2013 čj. 44108/2013-MZE316000 a čj. 16440/2013-MZE-16232 (dále jen ,,Zásady“).

Tento dokument je určen pro realizaci dotačního programu ,,R.13. Zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v červnu roku 2013“ a je i na adrese: www.eagri.cz/mze/lesy/rybarstvi-a-rybnikarstvi/dotace-a-programy/narodni-dotace

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 17. března 2014 do 6. dubna 2014. Se zřetelem na skutečnost, že 6. dubna připadá na neděli. Lze podávat žádosti nejpozději 7. dubna 2014.

Žádat mohou pouze subjekty, které mají protokol o zjištěných škodách způsobených povodněmi na rybách v roce 2013 na území ČR – uzavřený a podepsaný škodní komisí.

Předmět dotace je částečná úhrada škod na rybích obsádkách v rybníkářství.

Žádost se podává na místně příslušném pracovišti KAZV, tj. v místě, kam spádově patří sídlo žadatele.

Zdroj: www.eagri.cz

 


číst více

Když rybu tak s tradicí - Třeboňský kapr to je frajer

2. 12. 2013 - 15:15

Losos, tuňák, platýz ..

každý kdo má rád ryby si dokáže jistě rychle vybavit další z řady k nám dovážených ryb ale na kapra z Českých rybníků si vzpomeneme jen v čase Vánočním. A přitom je  to velká škoda. Vždyť už jen z důvodu přepravy, se k nám na talíř dostane kapr z rybníků v Jižních Čechách o poznání dříve a tedy i čerstvější než ryby vylovené daleko v oceánu, nebo ,,nedej bože“ Pangasius z Vietnamských ,,zaručeně“ čistých řek.

Přitom chov kaprů má v Českých zemích a zejména na jihu Čech dlouholetou tradici  která sahá až do 14.století a značka Třeboňský kapr se užívá již více než sto let. Dokonce v roce 2007 získal Třeboňský kapr uznání ze strany Evropské unie a může se pyšnit ziskem chráněného zeměpisného označení Třeboňský kapr.Toto evropské značení umožňuje snadnější orientaci zákazníků v Evropě a bezesporu podtrhuje známou kvalitu Jihočeských sladkovodních ryb

Zeptali jsme se pana Ing. Jana Hůdy, Ph.D., předsedu Rybářství Třeboň, a. s. zda bude letošní vánoce kaprů dostatek?

„K českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr. Nedovedeme si představit, že bychom je zákazníkům nedokázali nabídnout, jsme přeci rybářskou velmocí. Díky příznivému počasí můžeme s výlovy pokračovat až do konce listopadu, kdy budou známa všechna čísla, a budeme moci vyhodnotit letošní sezónu. Prozatím se zdá, že rok 2013 bude průměrn&yacut

číst více

18. kolo z Operačního programu Rybářství

13. 11. 2013 - 12:33

 

 

 

Dne 26. 11. 2013 v 9 hodin bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí  dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Podpora je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti  rybářského odvětví na projekty v opatření  3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství, 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. Žádosti musí být podány pouze elektronickou formou přes Portál  farmáře na příslušný RO SZIF. Jejich příjem bude ukončen 2. 12. 2013 ve 13 hodin. Bližší informace a formuláře  najdete na www.eagri.cz  a www.szif.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

 

 

 

číst více

Petrův zdar

10. 10. 2013 - 15:50
Rybáři si chystají nádobíčko na výlovy velkých rybníků. V pátek začíná výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Počasí příliš rybám nepřálo, přírůstky jsou nižší a ceny oproti loňsku zřejmě vzrostou. První výlovy začaly před 14 dny a spíše se jednalo o menší rybníky s násadou. Ty s tržní rybou teprve na výlov čekají. Vybavte se teplým oblečením, nepromokavou obuví a odbornou rybářskou terminologií. Patronem rybářů je Svatý Petr - pozdrav zní - Petrův zdar.
 
Aktuální plán výlovů přinášíme zde
 
 Zdroj: www.cz-ryby.cz

číst více

Rybník je především určen rybám

19. 8. 2013 - 11:18

Jihočeský kraj je známý pro svou hustou síť rybníků. Jejich největší soustava se nachází na Třeboňsku (většina jich je napájena řekou Lužnicí). Největší plochou se může pochlubit rybník Rožmberk (489 ha) a největším objemem vody  Staňkovský rybník (6,6 mil. m³). Definice pojmu „rybník“ je jednoznačná: uměle vytvořené vodohospodářské dílo, které současně také plní funkci estetickou jako krajinotvorný prvek. Taková vodní plocha slouží i pro přirozenou retenci vody.

Řada Jihočechů se v několika posledních tropických dnech a týdnech vydala koupat. Velká většina z nich dala přednost přírodnímu zdroji před bazénem. Jaké bylo zděšení těch, kteří si vybrali právě rybník? I když se jihočeští rybáři snaží udržet rybníky čisté, s rostoucími teplotami roste také množství sinic. Prvotním účelem rybníka je chov ryb a vodního ptactva, proto by si lidé ke koupání měli vybírat jiné zdroje. Například řeky, jezera a přírodní koupaliště nabízejí lidem čistší vodu. Popřípadě jsou ke koupání vhodné rekreační rybníky v areálech kempů.

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Odchov divokých kachen zvyšuje atraktivnost honitby

15. 7. 2013 - 13:59

Kachna divoká bývá v podzimních měsících neodmyslitelnou součástí jídelníčku v mnoha Jihočeských domácnostech. Jihočeský kraj se svou největší soustavou rybníků v České Republice má velké množství vodních ploch vhodných k regulovanému chovu těchto divokých vodních ptáků.

V současné době je velice populární tzv. farmový odchov divokých kachen v honitbách. Jedná se o velice jednoduchý systém s bezproblémovým držením hejna, dobrou produkcí vajec, minimální ztrátou kachňat a s jednoduchým vypuštěním kachen na rybníky. V jižních Čechách honitbu divokých kachen provozují např. Rybářství Třeboň nebo Rybářství Hluboká CZ s.r.o. jako doplňkovou činnost k rybolovu. Hlubočtí provozují poplatkový odstřel vodní pernaté zvěře na rybnících Nový u Čakova, Zběhov a Posměch. Kolem Třeboně se kachny vysazují na rybníky Naděje, Witmanov a Staré jezero.

Celý průběh lovu odpovídá zvyklostem a tradici české myslivosti. Skupinka 5 až 15 lovců loví ze stanovišť vybudovaných na vodní hladině. Střelecká dovednost a konkrétní situace na jednotlivých rybnících ovlivňuje počet odstřelených kachen. Po jednotlivých lečích lovečtí psi dohledávají odstřelené kachny. Lov kachen je povolen pouze v období 1. 9. – 30. 11.

Ing. Zdeněk Eisert z Rybářství Třeboň potvrdil, že v letošním roce si kachňata pořídili od místních soukromníků. Orgány ochrany přírody každý rok přesně určují maximální rozměr kachního hejna na jeden rybník. Za optimálních podmínek je slovitelnost kachen až šedesátiprocentní. Pavel Vachta, zaměstnanec  Rybářství Hluboká CZ s.r.o. dodává, že letos nakoupená kachňata již přemístili z odchoven na rybníky. V letošním roce však bude kachen k odlovu méně a to díky velké ztrátě kachňat při červnových povodních.

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více