Rybářství

Odchov divokých kachen zvyšuje atraktivnost honitby

15. 7. 2013 - 13:59

Kachna divoká bývá v podzimních měsících neodmyslitelnou součástí jídelníčku v mnoha Jihočeských domácnostech. Jihočeský kraj se svou největší soustavou rybníků v České Republice má velké množství vodních ploch vhodných k regulovanému chovu těchto divokých vodních ptáků.

V současné době je velice populární tzv. farmový odchov divokých kachen v honitbách. Jedná se o velice jednoduchý systém s bezproblémovým držením hejna, dobrou produkcí vajec, minimální ztrátou kachňat a s jednoduchým vypuštěním kachen na rybníky. V jižních Čechách honitbu divokých kachen provozují např. Rybářství Třeboň nebo Rybářství Hluboká CZ s.r.o. jako doplňkovou činnost k rybolovu. Hlubočtí provozují poplatkový odstřel vodní pernaté zvěře na rybnících Nový u Čakova, Zběhov a Posměch. Kolem Třeboně se kachny vysazují na rybníky Naděje, Witmanov a Staré jezero.

Celý průběh lovu odpovídá zvyklostem a tradici české myslivosti. Skupinka 5 až 15 lovců loví ze stanovišť vybudovaných na vodní hladině. Střelecká dovednost a konkrétní situace na jednotlivých rybnících ovlivňuje počet odstřelených kachen. Po jednotlivých lečích lovečtí psi dohledávají odstřelené kachny. Lov kachen je povolen pouze v období 1. 9. – 30. 11.

Ing. Zdeněk Eisert z Rybářství Třeboň potvrdil, že v letošním roce si kachňata pořídili od místních soukromníků. Orgány ochrany přírody každý rok přesně určují maximální rozměr kachního hejna na jeden rybník. Za optimálních podmínek je slovitelnost kachen až šedesátiprocentní. Pavel Vachta, zaměstnanec  Rybářství Hluboká CZ s.r.o. dodává, že letos nakoupená kachňata již přemístili z odchoven na rybníky. V letošním roce však bude kachen k odlovu méně a to díky velké ztrátě kachňat při červnových povodních.

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Ministři EU se dohodli na reformě rybolovné politiky

16. 5. 2013 - 11:54

Brusel 15. května (ČTK) - Ministři zemědělství a rybolovu Evropské unie se dnes po 36 hodinách jednání dohodli na opatřeních, která by měla ukončit řadu desetiletí nadměrného rybolovu a vyčerpávání stavu ryb v evropských mořích. Hlavním nástrojem reformy má být zavedení zákazu vracet do moře příliš malé nebo nechtěné ryby.   

Plán by měl obnovit stavy ryb v mořích kolem Evropy na zdravou úroveň do roku 2020, uvedli ministři. Jejich dohodu musí schválit Evropský parlament.     Zákaz vracení ulovených ryb zpět do moře se má od roku 2015 týkat makrel a sleďů, od roku 2016 i dalších druhů ryb. Pro některé druhy bude ale platit výjimka.    

Praxi zbavování se nechtěných ryb tak, aby je nebylo možné započítat do přidělených kvót, zavedla společná rybářská politika v roce 1983 a EU ji tehdy prohlásila za nástroj na ochranu stavů ryb. Ukázalo se ale, že vyhazování často mrtvých a polomrtvých ryb zpět do moře rybí populaci naopak škodí.      Dohoda by mohla vést k ukončení každoročního handrkování rybářských zemí EU o kvóty a připravit půdu pro dlouhodobé plány výlovu. Evropská komise odhaduje, že nadměrným rybolovem je postiženo asi 80 procent stavů ryb ve Středozemním moři a 47 procent v Atlantiku. 

Zdroj: http://www.kisjk.cz/ 

číst více

Rybářské sdružení uspořádalo 2. ročník odborné konference

19. 4. 2013 - 00:12

Dvoudenní odborné konference na konci února se v Hotelu Clarion v Českých Budějovicích účastnilo na 120 zástupců produkčního rybářství, rybářských škol, svazů a mnoho dalších významných osobností z celého sektoru rybářství. Většina přítomných chválila vynikající organizaci konference a témata  přednášek, které byly tématicky dobře vyvážené. Probírána byla zejména aktuální ožehavá témata týkající se kvality vody v rybnících. Velmi se také osvědčil  2-denní scénář konference, na který bylo nejvíce kladných ohlasů, stejně tak jako na výtečné rybí speciality z kapra a pstruha v podání kuchaře Ing. Eduarda Levého z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, které opět zpestřily přestávkový program a tvořily se na ně v předsálí dlouhé fronty. To, že nezbyl téměř ani kousek, vypovídá o jejich výtečné kvalitě a o umění mistra kuchaře. 

Zdroj: http://www.cz-ryby.cz/actuality/

číst více