Rostlinná výroba

Některým jihočeským zemědělcům může mráz a sníh poškodit vzrostlou řepku

19. 11. 2023 - 20:22

Kvůli letošnímu teplému podzimnímu počasí se někteří jihočeští zemědělci obávají, že jim hodně vzrostlou řepku poškodí mráz a sníh. Teplo také svědčí škůdcům, a když se přidá vlhko, bude více plísní. Řada zemědělců se rovněž potýkala v říjnu se suchem, hodně tím trpěla technika určená k orbě. ČTK to řekli zástupci zemědělců. Kritizují, že ačkoli výkupní ceny základních komodit klesly meziročně minimálně o třetinu, vývoj cen potravin tomu neodpovídá.

číst více

ZÁKAZ HNOJENÍ PLATÍ I PRO EKOPLATBU

14. 11. 2023 - 10:34

Na dokončení hnojení kejdou, digestátem, kompostem, hnojem apod. již nezbývá mnoho času. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice nastává období „zimního“ zákazu hnojení. Vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, tedy, pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, a to bez ohledu na datum.

Požadavek na zákaz hnojení v nevhodném období byl totiž již dříve převzat do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a tak se vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Ale pozor – od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby!

číst více

Nasazení funkcionalit pro předávání dat elektronické evidence použití POR na provozní prostředí Portálu eAGRI

9. 10. 2023 - 14:12

Ve středu 11.10.2023 po 20 hod budou na Portál eAGRI nasazeny veškeré funkcionality související s předáváním dat elektronické evidence  použití POR. Upozorňujeme, že podání je do 31.10.2023 povinné pro všechny zemědělské subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy a které aplikovali přípravky na POR v období 1.7. až 30.9.2023, v listopadu pak bude povinné pro ty, kteří aplikovali v říjnu (za období 1.7.až 31.10.2023) a další měsíce obdobně. 

číst více

Jihočeští zemědělci sklízí kukuřici na siláž, řada z nich čeká ztrátu

4. 10. 2023 - 13:37

Jihočeští zemědělci dokončují sklizeň kukuřice na siláž, kterou letos pěstovali na necelých 29.000 hektarech. Zároveň zakládají porosty ozimých obilovin pro příští sklizeň. Výnosy kukuřice sklízené nazeleno jsou meziročně poloviční i třetinové, i kvůli suchu. Jihočeské zemědělské podniky čekají za letošní rok v mnoha případech ztrátu. Výkupní ceny obilovin a olejnin meziročně klesly o polovinu a jejich odbyt na unijním trhu, kvůli dovozům z Ukrajiny, vázne. ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

číst více