Dotace

Rozdělení dotací podle poskytovatele.

Dotace pro zemědělce z České republiky lze rozdělit na dvě skupinu podle poskytovatele na dotace evropské (ze zdrojů EU + částečné kofinancování e státního rozpočtu ČR) a národní (hrazené ze státního rozpočtu ČR).

Hlavní typy zemědělských dotací.

  • Přímé platby
  • Kontroly podmíněnosti CC
  • Program rozvoje venkova
  • Společná organizace trhu
  • Národní dotace
  • PGRLF
  • Granty, podpory, příspěvky Jihočeského kraje
  • Ostatní