Společná organizace trhu

Podstatou SOT je regulovat nabídky výrobků takovým způsobem, aby nedocházelo ke kolísání nabídky a tím i cen vyplácených zemědělským výrobcům, ale ani ke kolísání cen, které platí zpracovatel nebo konečný spotřebitel za nákup těchto výrobků. K tomuto účelu se využívají různé nástroje jako například produkční kvóty, intervenční nákupy a podpora soukromého skladování, kvóty pro dovoz či vývoz, exportní subvence nebo záruky.

Společná organizace trhu se týká jednotlivých prvovýrobků a výrobků po prvním zpracování.

Širší informace týkající se společné organizace trhu naleznete na webových stránkách stránkách SZIF.

Aktuality:

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na ha

12. 1. 2022 - 11:01

Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat investičních dotací, maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Shodla se na tom včera večer koaliční rada.

číst více