Společná organizace trhu

Podstatou SOT je regulovat nabídky výrobků takovým způsobem, aby nedocházelo ke kolísání nabídky a tím i cen vyplácených zemědělským výrobcům, ale ani ke kolísání cen, které platí zpracovatel nebo konečný spotřebitel za nákup těchto výrobků. K tomuto účelu se využívají různé nástroje jako například produkční kvóty, intervenční nákupy a podpora soukromého skladování, kvóty pro dovoz či vývoz, exportní subvence nebo záruky.

Společná organizace trhu se týká jednotlivých prvovýrobků a výrobků po prvním zpracování.

Širší informace týkající se společné organizace trhu naleznete na webových stránkách stránkách SZIF.

Aktuality: