Národní dotace

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů celou řadu potřebných aktivit. Těmito dotačními programy přispívá stát k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

V současnosti dochází, v návaznosti na předchozí roky, ke stabilizaci spektra podpůrných programů. Velký důraz se klade na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách), ale také na programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu) nebo na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond).

V neposlední řadě jsou to ale také programy, jejichž výsledky a zisk nelze přímo kvantifikovat, a přesto je jejich existence v rámci Národních dotací pro jednotlivé komodity nezbytná. Mezi takové aktivity lze jednoznačně zařadit například podporu včelařství anebo udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Na základě ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byl Státní zemědělský intervenční fond dne 26. 1. 2014 pověřen, aby pro Ministerstvo zemědělství prováděl v roce 2014 administraci žádostí o dotace, které jsou výhradně financované z národních zdrojů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“, v rozsahu dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem v oblasti činnosti Agentur pro zemědělství a venkov.

Širší informace týkající se národních dotací naleznete na webových stránkách stránkách SZIF.

Aktuality:

Národní dotace v zemědělství by měly klesnout minimálně, řekl Výborný

21. 9. 2023 - 12:00

Dotace v zemědělství ze státního rozpočtu by v rozpočtu na příští rok měly klesnout jen minimálně. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce, aby se udržela částka 2,5 miliardy korun, řekl ve svém vystoupení při příležitosti oslav 30. výročí Agrární komory ČR. V letošním rozpočtu bylo na národní dotace určeno 2,7 miliardy korun. Vláda již zrušila dotaci pro potravinářské podniky, na které se mělo rozdělit 230 milionů korun. Zrušil se také dotační program na chov dojnic a skotu bez produkce mléka, kde se má podle odhadu ministerstva uspořit přes 300 milionů korun.

číst více

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.A., 20.C., 20.D., 20.E.

31. 8. 2023 - 09:42

Od 01.9.2023 do 02.10.2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, 20. .C.Zlepšení životních podmínek v chovu prasat, 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka, 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. 

číst více

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

31. 7. 2023 - 15:17

Od 01.08.2023 do 31.8.2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže. Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SLEDOVANÉ OBDOBÍ 2024 - DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

číst více

Změna v dotacích na ozdravování

28. 4. 2023 - 16:09

Většina z Vás si pamatuje, že bylo v loňském roce nutno rozpočítávat náklady na ozdravování mezi jednotlivými halami. Obzvlášť u ošetření krmiv to bylo velmi problematické. V letošním roce tato povinnost odpadá. Nese to však s sebou jednu nepříjemnost - žadatel, který zároveň žádá o podporu na turnusový provoz poroden (DŽPZ), nemůže v rámci 8.F.d. uplatňovat náklady na DDD v kategorii prasnic.

číst více