Národní dotace

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů celou řadu potřebných aktivit. Těmito dotačními programy přispívá stát k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

V současnosti dochází, v návaznosti na předchozí roky, ke stabilizaci spektra podpůrných programů. Velký důraz se klade na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách), ale také na programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu) nebo na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond).

V neposlední řadě jsou to ale také programy, jejichž výsledky a zisk nelze přímo kvantifikovat, a přesto je jejich existence v rámci Národních dotací pro jednotlivé komodity nezbytná. Mezi takové aktivity lze jednoznačně zařadit například podporu včelařství anebo udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Na základě ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byl Státní zemědělský intervenční fond dne 26. 1. 2014 pověřen, aby pro Ministerstvo zemědělství prováděl v roce 2014 administraci žádostí o dotace, které jsou výhradně financované z národních zdrojů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“, v rozsahu dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem v oblasti činnosti Agentur pro zemědělství a venkov.

Širší informace týkající se národních dotací naleznete na webových stránkách stránkách SZIF.

Aktuality:

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací - 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

2. 9. 2020 - 13:14

Od 01.  09. 2020 do  30. 09. 2020  mohou  žadatelé podávat skrze Portál  farmáře na SZIF „Formulář s doklady na prokázání nároku na dotace pro 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže“ za sledované období 2020. Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je  v sekci  SZIF  poskytuje -  Národní dotace –  Dotační programy – 20.B. umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA DOTACE -DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání výše uvedeného formuláře.

číst více

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.A., 20.C. a 20.D.

2. 9. 2020 - 11:34

Od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.A. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DOJNIC; 20.C. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT; 20. D. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU CHOVANÉHO V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ

PRODUKCE MLÉKA  pro  nové sledované období 2021  (01. 10.  2020 – 30. 09. 2021). 

číst více