V roce 2019 mohou žadatelé podávat Ohlášení vyšš…
Ministerstvo zemědělství připravilo nový portál Nabídky a poptá…
Dne 8. 5. 2019 bude v Integrovaném zemědělském registru spuštěna funkcionalita…