Pohár trpělivosti producentů potravin s novou vládou přetéká

Publikováno: 10. 1. 2022

Agrární komora České republiky (ČR), ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a dalšími profesními organizacemi plánuje uskutečnit zítra (11. ledna) od 17. hodin veřejnou demonstraci před Úřadem vlády ČR.  

Pohár trpělivosti producentů potravin s novou vládou přetéká

Důvodů pro výpravu až několika tisíců osob (jen za jihočeskou agrární komoru se jich do Prahy chystá přijet více než dvě stě), reprezentujících názory naší organizace, která zastřešuje zájmy členů hospodařících na zhruba 60 procentech zemědělské půdy a produkujících asi čtyři pětiny potravin z celkové české výroby, je vícero.

V konečném důsledku budeme demonstrovat proti hrozbě dramatického snížení produkce českých potravin,  zvýšení závislosti na jejich dovozu tím pádem i proti jejich zdražování pro české spotřebitele.

Podle našich informací jedná nová vláda „za zavřenými dveřmi“ o zásadní změně tzv. Strategického plánu (SP), který byl během posledních necelých dvou let naprosto transparentně, a ve snaze dosáhnout kompromisního řešení, vytvářen za účasti všech profesních organizací z oblasti zemědělství, ochrany životního prostředí apod. Nicméně během posledních zhruba dvou týdnů je jeho původní podoba doslova „torpédovaná“ ze strany Asociace soukromých zemědělců ČR (ASZ ČR) s cílem výrazně poškodit produkční zemědělce větších forem.  Nová vláda, ani nový ministr zemědělství, dosud žádné pozměňovací návrhy předjednaného SP Agrární komoře ČR nepředložili.

Zhruba do týdne musí být česká verze SP, „posvěcená“ vládou ČR a odeslána do Bruselu. Máme vážné důvody, potvrzené písemnými požadavky ASZ, se obávat, že českému zemědělství hrozí zavedení třicetiprocentní redistribuční platby a zastropování bez možnosti zápočtu mzdových nákladů. Taková razantní změna dotačních pravidel by znamenala velké propady příjmů zejména pro podniky se zaměstnanci, zaměřené na živočišnou výrobu, výrobu mléka, chov drůběže, chov prasat, pěstování citlivých plodin (brambor, chmele, cukrovky), výrobu krmiv apod. Jde o sektor, který tvoří „páteřní síť“ dodavatelů surovin pro české zpracovatele a jenž se sestává ze subjektů, které v dobré víře v kontinuální vývoj agrární politiky ČR investovaly do modernizace výroby miliardy korun. V součtu se jedná o společné podniky tisícovek fyzických osob: členů družstev, akcionářů nebo společníků právnických osob

Agrární komora je ochotna hledat kompromisní řešení, které pomůže hospodářům na menších výměrách, ale zároveň dramaticky nepoškodí ty ostatní. Mrzí nás, že nová vláda svým nejasným postojem k agropotravinářskému resortu staví zemědělce proti sobě.  http://www.akcr.cz/txt/otevreny-dopis-premierovi.

Autor: RAK JK