Rostlinná výroba

Na jihu Čech začaly žně, úroda bude asi průměrná

7. 7. 2014 - 12:34

České Budějovice 7. července (ČTK) - Na jihu Čech začala koncem minulého týdne sklizeň obilovin, o pár dnů dříve než loni. Někde v neděli v noci dokončili seč ozimého ječmene, ve vyšších polohách Českokrumlovska a Prachaticka ale žně ještě nezačaly. Výnosy jsou rozdílné, ovlivnilo je lokální sucho. Celková úroda tak bude podle zemědělců průměrná. Řepka a ostatní obiloviny ještě nejsou zralé a sklízet se začnou nejdříve za deset dnů, zjistila dnes ČTK. 
    V ZOD Borovany na Českobudějovicku, které hospodaří na 2800 hektarech půdy, sklidili od čtvrtka 90 ze 150 hektarů ozimého ječmene. "Jsme spokojení, dlouho jsme neměli tak pěkný výnos," řekl ČTK předseda družstva Jindřich Kořínek. Zatímco loni to bylo 4,3 tuny z hektaru, letos se výnos pohybuje od 6,5 do sedmi tun. Také ostatní úroda vypadá slibně, záležet bude ovšem na dalším průběhu počasí. Sklizeň řepky tam začne za zhruba 14 dnů. 
    Také v Březnici na Táborsku vjely kombajny do ozimých ječmenů ve čtvrtek, v ZOD mají sklizené tři čtvrtiny osevní plochy. Výnosy jsou podle šéfa okresní agrární komory a předsedy družstva Vladislava Hájíčka uspokojivé. "Některé pozemky s obilovinami poznamenalo sucho, bilancovat můžeme, až bude úroda pod střechou," řekl ČTK. 
    V Bernarticích na Písecku stačili do nedělní noci sklidit všechen ozimý ječmen, podle předsedy ZD Pavla Novotného s průměrným výnosem necelých šest tun z hektaru. Pšenice ale bude daleko více postižená suchem. Žně začaly proti průměru zhruba o týden dřív, proti loňsku o deset dnů. 
    Suchem trpěly obiloviny především v některých oblastech Jindřichohradecka. Kvalita ječmene tam bude podle šéfa agrární komory Jana Koutného někde velmi špatná. Po ječmenu loni následovala sklizeň dalších obilovin, to letos nebude, ještě není zralé, stejně jako řepka. Celkově by ale letošní úroda obilovin mohla být průměrná. 
    To koresponduje i s prvními odhady agrární komory v celé zemi. Meziročně nižší by podle ní měla být i produkce řepky. Letošní osevní plochy na jihu Čech statistici ještě nezveřejnili. Od loňských se ale příliš lišit nebudou. Loni zemědělci oseli přes 250.000 hektarů. Na osevních plochách převažují dlouhodobě s podílem 58 procent obiloviny, které víc než z poloviny tvoří pšenice, především ozimá. Druhou nejčastější plodinou je v posledních čtyřech letech řepka, tvoří 18 procent ploch. 

zdroj: ČTK

číst více

Prostřednictvím PGRLF lze nově získat vyšší podporu na nákup půdy

3. 7. 2014 - 10:13

Změna Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis od 1. 7. 2014 umožňuje získat vyšší podporu. Nově může být pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období až do výše 15 000 EUR. O navýšení podpory na uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají. Podrobnější informace včetně nařízení a metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ naleznete na stránkách www.pgrlf.cz, aktuality. 

číst více

Kde najít podrobnosti k dotacím na závlahy

25. 6. 2014 - 14:06

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací z programu „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ jsou s podrobnými informacemi zveřejněna na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html . Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav (např. pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám; výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrných objektů atd.)

Žádosti o podporu se podávají průběžně na Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství a to nejpozději do 31. října 2014.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Končí termín zapravení meziplodin do půdy

30. 5. 2014 - 16:07

Zemědělci, kteří jsou přihlášeni do agroenvironmetálního  opatření  (AEO) dotačního titulu Meziplodiny mají  k 31. květnu  poslední den k  zapravení porostu meziplodin do půdy a následného  založení porostu hlavní plodiny. Podrobné informace naleznete na stránkách www.szif.cz, v sekci Programu rozvoje venkova.

číst více

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin budou zkoušet v Českých Budějovicích a Strakonicích

29. 4. 2014 - 13:10

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termíny zkoušek z odborné způsobilosti

pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v Jihočeském kraji v měsíci květnu.

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti – České Budějovice

Datum:

14.5.2014  9:00 – 14:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Kontakt:

Ing. Drahomíra Hrobská
mob. 602 408 174
drahomira.hrobska@ukzuz.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti - Strakonice

Datum:

29.5.2014  9:00 – 16:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice - zasedací místnost I. patro

Kontakt:

Ing. Petr Kučera
mob. 602 408 203
petr.kucera@srs.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

číst více

Státní dozor nad rostlinnou produkcí v České republice nově zastřešuje jediný úřad: Ústřední kontrolní a zkušební ústav

6. 1. 2014 - 09:07

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/2013 Sb., jímž zaniká Státní rostlinolékařská správa a všechna práva a závazky, které do dne účinnosti výše uvedeného zákona tento úřad vykonával, přecházejí na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od 1. 1. 2014 nově zastřeší i oblast rostlinolékařské péče v České republice. Důvody slučování popisuje ředitel ÚKZÚZ Zdeněk Mach: „Je to jednak čistě prozaická nutnost šetření veřejných financí, jejich smysluplné a účelné vynakládání. Propojení obou úřadu si samozřejmě vyžádalo i své náklady, což je ovšem u tak rozsáhlého projektu pochopitelná věc. Jsem však přesvědčen o tom, že úspory, které budou vznikat v následujících letech po sloučení, budou dalekosáhle převyšovat ony restrukturalizační náklady. Tím dalším důvodem, který je pro mne osobně možná ještě důležitější, je zjednodušení systému kontrol. Již v roce 2013 začala spolupráce mezi inspektory SRS a ÚKZÚZ, a to v případě, že byla u zemědělce naplánována kontrola ze strany obou organizacíZa této situace vyráželi inspektoři SRS a ÚKZÚZ na kontrolu společně.“

Vlastní kontrolní činnost budou v ÚKZÚZ zajišťovat tři sekce. Dvě z nich Sekce zemědělských vstupů

číst více