Rostlinná výroba

Kde najít podrobnosti k dotacím na závlahy

25. 6. 2014 - 14:06

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací z programu „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ jsou s podrobnými informacemi zveřejněna na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html . Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav (např. pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám; výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrných objektů atd.)

Žádosti o podporu se podávají průběžně na Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství a to nejpozději do 31. října 2014.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Končí termín zapravení meziplodin do půdy

30. 5. 2014 - 16:07

Zemědělci, kteří jsou přihlášeni do agroenvironmetálního  opatření  (AEO) dotačního titulu Meziplodiny mají  k 31. květnu  poslední den k  zapravení porostu meziplodin do půdy a následného  založení porostu hlavní plodiny. Podrobné informace naleznete na stránkách www.szif.cz, v sekci Programu rozvoje venkova.

číst více

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin budou zkoušet v Českých Budějovicích a Strakonicích

29. 4. 2014 - 13:10

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termíny zkoušek z odborné způsobilosti

pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v Jihočeském kraji v měsíci květnu.

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti – České Budějovice

Datum:

14.5.2014  9:00 – 14:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Kontakt:

Ing. Drahomíra Hrobská
mob. 602 408 174
drahomira.hrobska@ukzuz.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti - Strakonice

Datum:

29.5.2014  9:00 – 16:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice - zasedací místnost I. patro

Kontakt:

Ing. Petr Kučera
mob. 602 408 203
petr.kucera@srs.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

číst více

Státní dozor nad rostlinnou produkcí v České republice nově zastřešuje jediný úřad: Ústřední kontrolní a zkušební ústav

6. 1. 2014 - 09:07

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/2013 Sb., jímž zaniká Státní rostlinolékařská správa a všechna práva a závazky, které do dne účinnosti výše uvedeného zákona tento úřad vykonával, přecházejí na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od 1. 1. 2014 nově zastřeší i oblast rostlinolékařské péče v České republice. Důvody slučování popisuje ředitel ÚKZÚZ Zdeněk Mach: „Je to jednak čistě prozaická nutnost šetření veřejných financí, jejich smysluplné a účelné vynakládání. Propojení obou úřadu si samozřejmě vyžádalo i své náklady, což je ovšem u tak rozsáhlého projektu pochopitelná věc. Jsem však přesvědčen o tom, že úspory, které budou vznikat v následujících letech po sloučení, budou dalekosáhle převyšovat ony restrukturalizační náklady. Tím dalším důvodem, který je pro mne osobně možná ještě důležitější, je zjednodušení systému kontrol. Již v roce 2013 začala spolupráce mezi inspektory SRS a ÚKZÚZ, a to v případě, že byla u zemědělce naplánována kontrola ze strany obou organizacíZa této situace vyráželi inspektoři SRS a ÚKZÚZ na kontrolu společně.“

Vlastní kontrolní činnost budou v ÚKZÚZ zajišťovat tři sekce. Dvě z nich Sekce zemědělských vstupů

číst více

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin – Povinný kurz

12. 11. 2013 - 17:55

Důležitá informace pro všechny fyzické osoby, které v rámci pracovní činnosti nakládají (manipulují) s přípravky na ochranu rostlin. Kurz povinné odborné způsobilosti 1. a 2. stupně se koná v aule VOŠL a SLŠ B.Schwarzenberga v Písku, 14. a 15. listopadu 2013 od 8.30 hod.

 

Pozvánka s přihláškou zde

číst více

Hospodáři z polí odvezli téměř 690 tisíc tun obilí

5. 9. 2013 - 15:23

Koncem prázdnin byly žně v Jihočeském kraji prakticky u konce. Ve většině zdejších agropodniků se po dožínkách plně  věnují podzimním pracím. Zemědělci se také chystají  na sklizeň kukuřice. Ta bohužel  jen stěží ,vzhledem k vegetačnímu zpoždění, dozraje ke sklizni na zrno.

„V regionu jsme zaznamenali  v průměru osmiprocentní  meziroční nárůst výnosů u  základních druhů ozimého i jarního obilí. O třináct procent se zde urodilo více ozimých plodin. Nicméně v některých katastrech agronomové hlásili až o třetinu vyšší výnosy ozimé pšenice a historicky rekordní výnosy u řepky olejné,“ uvedla pro Český rozhlas České Budějovice Hana Hricová, ředitelka  jihočeské agrární komory. Podle jejích slov celkově jihočeští hospodáři z polí odvezli téměř 690 tisíc tun obilí a 147 tisíc tun řepky. 

Letošní jihočeská úroda pšenice z hlediska kvalitativních parametrů zhruba ze 40procent dosáhla potravinářské úrovně. Ozimé ječmeny vykazovaly nižší objemovou hmotnost. V současnosti se stále s obilím téměř neobchoduje, pěstitelé čekají  na příznivější ceny.  Přestože je celorepublikově úroda nadprůměrná a globální ceny obilí mírně poklesly, celkový dopad pro zemědělce na jihu Čech by měl být na základě odhadu jihočeské agrární komory pozitivní.  „Nižší cena obilovin se snad př

číst více