Rostlinná výroba

Ovocnáři hlásí slabší úrodu

2. 7. 2013 - 16:08

Přestože původní odhady slibovaly vyšší úrodu ovoce oproti loňsku, současné komentáře pěstitelů jsou již méně optimistické. Jihočeští sadaři letos očekávají nižší úrodu zejména u peckovin.

Podle slov Jaroslava Gregory, lhenického  sadaře a výrobce ovocných šťáv i destilátů,  letošní rok bude spíše podprůměrný. Úrodu pětadvacetihektarového třešňového sadu mu letos totálně zničily přívalové deště v průběhu června. Sklizeň jablek tipuje jako lehce podprůměrnou a  višní a švestek bude podle něj průměrně. O polovinu nižší úrodu ve srovnání s loňskem očekává ředitel společnosti ZEMCHEBA Chelčice Jaroslav Muška u třešní, švestek a rybízu. Třetinový pokles postihne podle jeho mínění úrodu jablek.

Republiková předpověď  však zní zatím celkově pozitivněji. Letošní úroda ovoce by měla meziročně vzrůst o čtvrtinu na 174.308 tun. Více bude zejména jablek, meruněk a hrušek, vyplývá z odhadu sklizně k 15. červnu. Naopak u třešní a višní se kvůli deštivému počasí v době květu předpokládá slabší úroda. Ovocnáři jsou podle vyjádření předsedy Ovocnářské unie ČR Jaroslava Ludvíka mírně skeptičtější. Očekávají, že kvůli dosavadnímu nepříznivému počasí bude reálná sklizeň nižší než červnový odhad. Letos předpokládaná úroda se však zdaleka nepřiblíží sklizním v roce 2006 na úrovni 190.000 tun ovoce. Na základě výpovědi ovocnářů je to dáno i malou obnovou sadů.

V Jihočeském kraji se pěstuje Chelčicko – Lhenické ovoce. Jedná se o chráněné zeměpisné označení Evropské unie, jehož účelem je zachovat dobré jméno a kvalitu ovoce pěstovaném na území okresů Strakonice a Prachatice a zároveň chránit před nekalou konkurencí. V této oblasti se nejvíce produkují jablka (cca 60 %), ale také peckoviny (např. třešně, višně, švestky) a drobné ovoce (např. černý a červený rybíz).

Více informací a kompletní statistiky naleznete zde.

Zdroj: ČTK, Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Výzva k hlášení agrárních povodňových škod

3. 6. 2013 - 15:46

Počátkem června řádí na území jižních Čech vodní živel.

S ohledem na budoucí jednání o případných kompenzacích povodňových následků doporučuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) zasaženým subjektům v regionu pečlivý monitoring a dokumentaci (zápisy, fotografie) poškozeného agrárního majetku.

Zasažené zemědělské podniky nechť ve vlastním zájmu nahlásí škody formou vyplnění a zaslání níže uvedeného formuláře na úřad RAK JK.

Tabulka slouží k hrubému a předběžnému odhadu poškození polních plodin, zemědělských budov, techniky i technologií nebo škod na rybích obsádkách, rybničních stavbách či lesních porostech, hospodářských zvířatech či zásobách krmiv.

Hlášení zašlete na oakcb@rakjk.cz ,

nebo obratem poštou na adresu RAK JK, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Dokument ke stažení zde >

číst více

Ministr Petr Bendl: Kraje špatně hospodaří s penězi určenými na podporu lesů. Budu jednat s Asociací krajů

19. 4. 2013 - 23:41

Tisková zpráva – Finanční podpora lesů v podobě dotací byla jedním z témat celostátního zasedání Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů, kterého se dnes v Pelhřimově zúčastnil ministr zemědělství Petr Bendl. Přestože kraje dostávají peníze na podporu lesů, využívají je často k jiným účelům. Výdaje na podporu lesnímu hospodářství z rozpočtu krajů v letech 2005 - 2012 klesly o 40,9 %. Ministr Bendl proto chce jednat se zástupci Asociace krajů o urychlené nápravě tohoto stavu.

„Vzhledem ke vzniklé situaci chci jednat se zástupci Asociace krajů, protože je nezbytné, aby kraje finanční podporu lesů urychleně narovnaly. I vzhledem k mimoprodukčním funkcím lesa je důležité, aby taková podpora zůstala zachována,“ řekl ministr Petr Bendl.

Zodpovědnost za finanční podporu lesů byla kvůli rozpočtovému určení daní převedena z Ministerstva zemědělství (MZe) na jednotlivé kraje. V roce 2005 tak na ně přešlo z rozpočtu MZe celkem 504,7 milionu Kč, z toho 248,2 milionu na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a zhruba 256,5 milionu Kč na mandatorní výdaje vyplývající z lesního zákona. Peníze byly mezi jednotlivé kraje rozděleny na základě specifického klíče, například podle lesnatosti a rozlohy.

„Přestože krajům od roku 2005 plynou do rozpočtů i částky na mandatorní výdaje a příspěvky na myslivecké hospodaření, tyto peníze nevyplácejí a používají je na jiné účely, ne na lesní hospodářství,“ uvedl ministr Bendl.

Na pelhřimovském zasedání se hovořilo také o zaměstnanosti a šetrném hospodaření v lesích. „Lesnický sektor je důležité finančně podporovat, aby mohla vznikat i nová pracovní místa v regionech. Chci, aby se do lesů vrátili chladnokrevní koně, kteří jednak pomáhají šetrně těžit dříví, a jednak tím, že s nimi musí někdo pracovat, napomáhají zaměstnanosti,“ řekl Bendl.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj : http://www.eagri.cz 

 

číst více

Ministři zemědělství Petr Bendl a Ľubomír Jahnátek ladili názory. V Evropské unii budou postupovat společně

19. 4. 2013 - 23:37

Tisková zpráva – Vybraná témata budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), především oblasti společného zájmu, byly předmětem jednání ministra zemědělství Petra Bendla a ministra zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ľubomíra Jahnátka v Židlochovicích. Hovořili také o kvalitě a bezpečnosti potravin v rámci Evropské unie.

Ministr Bendl nastínil oblasti SZP, v nichž by mohly obě země spolupracovat. Jako první zmínil dobrovolně vázané podpory, takzvaný coupling. Ocenil obdobné snahy Slovenska o jejich navýšení až na 15 procent. „Tyto vázané podpory budou v novém programovacím období důležité pro podporu živočišné výroby. Proto Česko žádalo o nastavení jednotného limitu pro tuto podporu pro nové i staré státy Unie. Vyjednat se podařilo navýšení z původních 10 na 12 procent. Naší ambicí nicméně je, pokusit se v rámci nadcházejících trialogů prosadit navýšení až na 15 procent,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministr připomněl i další podobný postoj Česka a Slovenska, a to v otázce prodloužení systému SAPS, tedy jednotné platby na plochu. Ocenil březnovou dohodu Rady pro zemědělství a rybářství umožňující prodloužení tohoto systému do 31. prosince 2020. Hovořil také o dlouhodobé prioritě ČR, kterou bylo odstranění zastropování přímých plateb (tzv. capping) či aplikace tohoto opatření na dobrovolné bázi. „Považuji za velký úspěch našeho společného úsilí, že do finálního kompromisu bylo zapracováno rozhodnutí Evropské rady o dobrovolnosti tohoto opatření. Je však nutné toto téma dále zdůrazňovat. Evropský parlament i Evropská komise se totiž ke cappingu staví odlišně a požadují jeho aplikaci na povinné bázi,“ uvedl ministr Bendl.

Česká a slovenská agrární diplomacie by měly podle ministra Bendla rovněž koordinovat svá stanoviska a razantně vystupovat při prosazování spravedlivých podmínek po všechny zemědělce.

Slovenský ministr Ľubomír Jahnátek v této souvislosti připomněl schůzku se slovenskými europoslanci, které požádal o pomoc při prosazování zájmů slovenských zemědělců. „Mezi nejdůležitější priority patří dorovnání přímých plateb mezi starými a novými členskými státy EU, mléčné a cukerné kvóty nebo výsadbová práva na vinice,“ uvedl Jahnátek.

Pokud jde o kvalitu a bezpečnost potravin, ministři se shodli, že spolupráce jejich úřadů a dozorových orgánů, včetně inspektorů v česko-slovenském příhraničním regionu, funguje velmi dobře. Ministr Petr Bendl připomněl, že v novele zákona o potravinách předložené Ministerstvem zemědělství, jsou zvýšené pokuty například za nedodržení požadavků na jakost, podmínky, uchování, označování, a to z 3 na 10 milionů korun. Od 1. dubna platí i na Slovensku novelizovaný zákon o potravinách, který umožňuje při dovozu znehodnotit nekvalitní potraviny, a to za pomoci technické barvy nebo likvidací v kafilérii.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: http://www.eagri.cz

 

číst více