Rostlinná výroba

Postup žní v Jihočeském kraji

26. 8. 2014 - 10:27

Počátkem posledního srpnového týdne zbývalo v Jihočeském kraji sklidit zhruba poslední pětinu ploch osetých obilovinami.

Nejdále jsou se žněmi na Českobudějovicku, kde zbývá sklidit pouhých 5% obilí.  Naopak v okrese Český Krumlov se zatím posekalo méně než polovina obilninami osetých polí.

Stoprocentně sklizená je na jihu Čech pouze  řepka.

Momentálně zemědělci bojují s přeháňkovým počasím a s časem. Snaží se i za cenu zvýšených nákladů na dosoušení dostat zrno co nejrychleji z polí. O potravinářské kvalitě již nemůže být řeč.

 

 

         

Jihočeský kraj

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

    Žito

  Oves

Tritikále

   Řepka 

         

Celkově ke sklizni (ha)

77 187

3 624

15 537

16 756

4 146

9 524

10 060

44 160

Sklizeno ke dni aktualizace  (ha)

62 260

1 927

15 537

15 807

2 215

6 095

6 812

44 160

Podíl sklizených ploch  (%)

80,7

53,2

100,0

94,3

53,4

64,0

67,7

100,0

Celkově sklizeno  (t)

397 481

9 792

86 949

87 658

13 406

28 174

39 878

172 754

Průměrný výnos  (t/ha)

6,38

5,08

5,6

5,55

6,05

4,62

5,85

3,91

 

 

Zdroj: RAK JK

číst více

Četné dešťové srážky zpomalily postup žňových prací

5. 8. 2014 - 11:59

Na přelomu července a srpna vlivem dešťových srážek přerůstajících v bouřky a přívalové deště se na jihu Čech sklizeň zpomalila. I přes tuto nepřízeň počasí je sklizena třetina úrody obilovin a přes 80% řepky olejné.

Na Prachaticku sklizeň komplikují rozbahněná pole a poléhající obilí, které začíná místy černat.

Soukromý zemědělec  Miroslav Drs hospodařící na Táborsku  již nyní vidí problémy, které mu působí nepřízeň počasí. „S výnosy řepek jsem v podstatě spokojený. U pšenic bude celkově problém dosáhnout potravinářské kvality. Porosty obilovin mám navíc tak z 30% polehané, což není jenom místní, ale obecný problém. Navíc současné počasí sklizni příliš nepřeje.  Sklizňové práce se zastavily a dlouhodobější deště mohou dále snižovat kvalitu sklízených plodin," konstatuje Miroslav Drs. Na Táborsku je sklizeno 35% ploch obilí a 85% řepky olejné.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

V polovině letních prázdnin pokročily žně na jihu Čech do své čtvrtiny

29. 7. 2014 - 14:21

Po ukončení sklizně ozimého ječmene zde vrcholí sečení řepky olejné. Sklízecí mlátičky již vjely do ozimých pšenic, které  jsou „pod střechou“ již z patnácti procent. Sklizená je též zhruba čtvrtina polí osetých triticale a jarním ječmenem. Pod širým nebem se ještě nachází téměř veškerá úroda jarní pšenice, žita a ovsa.

Na Jindřichohradecku je posečeno zhruba 13% ploch obilovin, což je nejméně v meziokresním srovnání  v kraji.  „S dosavadními  výnosy jsem spokojen.  K tomu přispěly teplá zima a déšť, který v naší lokalitě přišel vždy v hodinu dvanáctou. Bohužel současné přeháňky a bouřky komplikují  postupující sklizeň,“ konstatoval Ing. Karel Bednář, předseda Zemědělského družstva Pluhův Žďár.

Jiřina Baštýřová hospodařící na Českobudějovicku zatím hodnotí průběh sklizně jako příznivý. Dobrou kvalitu i výnosy zaznamenala u ozimého i jarního ječmene. Také krmný hrách s výtěžností kolem 4 tun z hektaru jí potěšil. „Pouze u ozimé pšenice máme horší výsledky. Nevím přesně proč, ale nepodařilo se nám u ní kvůli nižší objemové hmotnosti dosáhnout na potravinářskou kvalitu,“ konstatuje Jiřina Baštýřová.

Na Českokrumlovsku diktuje postup žní rychlost dozrávání zrna v klasech v závislosti na odrůdách a počasí. Momentálně nejrychleji prosychá jarní ječmen, bude se sklízet      dříve než pšenice slibující nadprůměrné výnosy i ve vyšších nadmořských výškách.  

 Přívalové deště a krupobití lokálně v regionu způsobují polehání porostů, zhoršují újezdnost v polích a kvalitu  produkce. Zemědělci většinou obilí pouze skladují, s obchodováním vyčkávají na příznivější ceny.

 

 Obchodní firmy mají podle zástupců zemědělských společností z Kaplicka a Křemežska zvýšený zájem o  krmný ječmen.

 zdroj: RAK JK

číst více

Sklizeň ozimého ječmene v Jihočeském kraji je v plném proudu

16. 7. 2014 - 09:12

Dle prvních kvalifikovaných údajů je v půlce července v Jihočeském kraji sklizeno 9 080 ha ječmene ozimého, což je 58% celkových ploch s průměrným  výnosem 5,39 t/ha.

Nejvíce je sklizeno v okresech České Budějovice a Písek více než 90 %, nejméně v okresech Tábor a Jindřichův Hradec 23 %. Sklizeň řepky nebyla doposud zahájena.

V roce 2013 bylo v tomto období  v našem regionu  posečeno pouze necelých 19 % ploch ječmene ozimého s průměrným výnosem 4 t/ha.

Naděžda Jungwirthová, RAK JK

číst více

Na jihu Čech začaly žně, úroda bude asi průměrná

7. 7. 2014 - 12:34

České Budějovice 7. července (ČTK) - Na jihu Čech začala koncem minulého týdne sklizeň obilovin, o pár dnů dříve než loni. Někde v neděli v noci dokončili seč ozimého ječmene, ve vyšších polohách Českokrumlovska a Prachaticka ale žně ještě nezačaly. Výnosy jsou rozdílné, ovlivnilo je lokální sucho. Celková úroda tak bude podle zemědělců průměrná. Řepka a ostatní obiloviny ještě nejsou zralé a sklízet se začnou nejdříve za deset dnů, zjistila dnes ČTK. 
    V ZOD Borovany na Českobudějovicku, které hospodaří na 2800 hektarech půdy, sklidili od čtvrtka 90 ze 150 hektarů ozimého ječmene. "Jsme spokojení, dlouho jsme neměli tak pěkný výnos," řekl ČTK předseda družstva Jindřich Kořínek. Zatímco loni to bylo 4,3 tuny z hektaru, letos se výnos pohybuje od 6,5 do sedmi tun. Také ostatní úroda vypadá slibně, záležet bude ovšem na dalším průběhu počasí. Sklizeň řepky tam začne za zhruba 14 dnů. 
    Také v Březnici na Táborsku vjely kombajny do ozimých ječmenů ve čtvrtek, v ZOD mají sklizené tři čtvrtiny osevní plochy. Výnosy jsou podle šéfa okresní agrární komory a předsedy družstva Vladislava Hájíčka uspokojivé. "Některé pozemky s obilovinami poznamenalo sucho, bilancovat můžeme, až bude úroda pod střechou," řekl ČTK. 
    V Bernarticích na Písecku stačili do nedělní noci sklidit všechen ozimý ječmen, podle předsedy ZD Pavla Novotného s průměrným výnosem necelých šest tun z hektaru. Pšenice ale bude daleko více postižená suchem. Žně začaly proti průměru zhruba o týden dřív, proti loňsku o deset dnů. 
    Suchem trpěly obiloviny především v některých oblastech Jindřichohradecka. Kvalita ječmene tam bude podle šéfa agrární komory Jana Koutného někde velmi špatná. Po ječmenu loni následovala sklizeň dalších obilovin, to letos nebude, ještě není zralé, stejně jako řepka. Celkově by ale letošní úroda obilovin mohla být průměrná. 
    To koresponduje i s prvními odhady agrární komory v celé zemi. Meziročně nižší by podle ní měla být i produkce řepky. Letošní osevní plochy na jihu Čech statistici ještě nezveřejnili. Od loňských se ale příliš lišit nebudou. Loni zemědělci oseli přes 250.000 hektarů. Na osevních plochách převažují dlouhodobě s podílem 58 procent obiloviny, které víc než z poloviny tvoří pšenice, především ozimá. Druhou nejčastější plodinou je v posledních čtyřech letech řepka, tvoří 18 procent ploch. 

zdroj: ČTK

číst více

Prostřednictvím PGRLF lze nově získat vyšší podporu na nákup půdy

3. 7. 2014 - 10:13

Změna Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis od 1. 7. 2014 umožňuje získat vyšší podporu. Nově může být pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období až do výše 15 000 EUR. O navýšení podpory na uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají. Podrobnější informace včetně nařízení a metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ naleznete na stránkách www.pgrlf.cz, aktuality. 

číst více