Rybářství

18. kolo z Operačního programu Rybářství

13. 11. 2013 - 12:33

 

 

 

Dne 26. 11. 2013 v 9 hodin bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí  dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Podpora je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti  rybářského odvětví na projekty v opatření  3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství, 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. Žádosti musí být podány pouze elektronickou formou přes Portál  farmáře na příslušný RO SZIF. Jejich příjem bude ukončen 2. 12. 2013 ve 13 hodin. Bližší informace a formuláře  najdete na www.eagri.cz  a www.szif.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

 

 

 

číst více

Petrův zdar

10. 10. 2013 - 15:50
Rybáři si chystají nádobíčko na výlovy velkých rybníků. V pátek začíná výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Počasí příliš rybám nepřálo, přírůstky jsou nižší a ceny oproti loňsku zřejmě vzrostou. První výlovy začaly před 14 dny a spíše se jednalo o menší rybníky s násadou. Ty s tržní rybou teprve na výlov čekají. Vybavte se teplým oblečením, nepromokavou obuví a odbornou rybářskou terminologií. Patronem rybářů je Svatý Petr - pozdrav zní - Petrův zdar.
 
Aktuální plán výlovů přinášíme zde
 
 Zdroj: www.cz-ryby.cz

číst více

Rybník je především určen rybám

19. 8. 2013 - 11:18

Jihočeský kraj je známý pro svou hustou síť rybníků. Jejich největší soustava se nachází na Třeboňsku (většina jich je napájena řekou Lužnicí). Největší plochou se může pochlubit rybník Rožmberk (489 ha) a největším objemem vody  Staňkovský rybník (6,6 mil. m³). Definice pojmu „rybník“ je jednoznačná: uměle vytvořené vodohospodářské dílo, které současně také plní funkci estetickou jako krajinotvorný prvek. Taková vodní plocha slouží i pro přirozenou retenci vody.

Řada Jihočechů se v několika posledních tropických dnech a týdnech vydala koupat. Velká většina z nich dala přednost přírodnímu zdroji před bazénem. Jaké bylo zděšení těch, kteří si vybrali právě rybník? I když se jihočeští rybáři snaží udržet rybníky čisté, s rostoucími teplotami roste také množství sinic. Prvotním účelem rybníka je chov ryb a vodního ptactva, proto by si lidé ke koupání měli vybírat jiné zdroje. Například řeky, jezera a přírodní koupaliště nabízejí lidem čistší vodu. Popřípadě jsou ke koupání vhodné rekreační rybníky v areálech kempů.

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Odchov divokých kachen zvyšuje atraktivnost honitby

15. 7. 2013 - 13:59

Kachna divoká bývá v podzimních měsících neodmyslitelnou součástí jídelníčku v mnoha Jihočeských domácnostech. Jihočeský kraj se svou největší soustavou rybníků v České Republice má velké množství vodních ploch vhodných k regulovanému chovu těchto divokých vodních ptáků.

V současné době je velice populární tzv. farmový odchov divokých kachen v honitbách. Jedná se o velice jednoduchý systém s bezproblémovým držením hejna, dobrou produkcí vajec, minimální ztrátou kachňat a s jednoduchým vypuštěním kachen na rybníky. V jižních Čechách honitbu divokých kachen provozují např. Rybářství Třeboň nebo Rybářství Hluboká CZ s.r.o. jako doplňkovou činnost k rybolovu. Hlubočtí provozují poplatkový odstřel vodní pernaté zvěře na rybnících Nový u Čakova, Zběhov a Posměch. Kolem Třeboně se kachny vysazují na rybníky Naděje, Witmanov a Staré jezero.

Celý průběh lovu odpovídá zvyklostem a tradici české myslivosti. Skupinka 5 až 15 lovců loví ze stanovišť vybudovaných na vodní hladině. Střelecká dovednost a konkrétní situace na jednotlivých rybnících ovlivňuje počet odstřelených kachen. Po jednotlivých lečích lovečtí psi dohledávají odstřelené kachny. Lov kachen je povolen pouze v období 1. 9. – 30. 11.

Ing. Zdeněk Eisert z Rybářství Třeboň potvrdil, že v letošním roce si kachňata pořídili od místních soukromníků. Orgány ochrany přírody každý rok přesně určují maximální rozměr kachního hejna na jeden rybník. Za optimálních podmínek je slovitelnost kachen až šedesátiprocentní. Pavel Vachta, zaměstnanec  Rybářství Hluboká CZ s.r.o. dodává, že letos nakoupená kachňata již přemístili z odchoven na rybníky. V letošním roce však bude kachen k odlovu méně a to díky velké ztrátě kachňat při červnových povodních.

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Ministři EU se dohodli na reformě rybolovné politiky

16. 5. 2013 - 11:54

Brusel 15. května (ČTK) - Ministři zemědělství a rybolovu Evropské unie se dnes po 36 hodinách jednání dohodli na opatřeních, která by měla ukončit řadu desetiletí nadměrného rybolovu a vyčerpávání stavu ryb v evropských mořích. Hlavním nástrojem reformy má být zavedení zákazu vracet do moře příliš malé nebo nechtěné ryby.   

Plán by měl obnovit stavy ryb v mořích kolem Evropy na zdravou úroveň do roku 2020, uvedli ministři. Jejich dohodu musí schválit Evropský parlament.     Zákaz vracení ulovených ryb zpět do moře se má od roku 2015 týkat makrel a sleďů, od roku 2016 i dalších druhů ryb. Pro některé druhy bude ale platit výjimka.    

Praxi zbavování se nechtěných ryb tak, aby je nebylo možné započítat do přidělených kvót, zavedla společná rybářská politika v roce 1983 a EU ji tehdy prohlásila za nástroj na ochranu stavů ryb. Ukázalo se ale, že vyhazování často mrtvých a polomrtvých ryb zpět do moře rybí populaci naopak škodí.      Dohoda by mohla vést k ukončení každoročního handrkování rybářských zemí EU o kvóty a připravit půdu pro dlouhodobé plány výlovu. Evropská komise odhaduje, že nadměrným rybolovem je postiženo asi 80 procent stavů ryb ve Středozemním moři a 47 procent v Atlantiku. 

Zdroj: http://www.kisjk.cz/ 

číst více

Rybářské sdružení uspořádalo 2. ročník odborné konference

19. 4. 2013 - 00:12

Dvoudenní odborné konference na konci února se v Hotelu Clarion v Českých Budějovicích účastnilo na 120 zástupců produkčního rybářství, rybářských škol, svazů a mnoho dalších významných osobností z celého sektoru rybářství. Většina přítomných chválila vynikající organizaci konference a témata  přednášek, které byly tématicky dobře vyvážené. Probírána byla zejména aktuální ožehavá témata týkající se kvality vody v rybnících. Velmi se také osvědčil  2-denní scénář konference, na který bylo nejvíce kladných ohlasů, stejně tak jako na výtečné rybí speciality z kapra a pstruha v podání kuchaře Ing. Eduarda Levého z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, které opět zpestřily přestávkový program a tvořily se na ně v předsálí dlouhé fronty. To, že nezbyl téměř ani kousek, vypovídá o jejich výtečné kvalitě a o umění mistra kuchaře. 

Zdroj: http://www.cz-ryby.cz/actuality/

číst více