Zemědělství

Novela Nitrátové směrnice přináší změny pro zemědělce

7. 7. 2014 - 11:09

Od 1. července 2014 vstoupila v platnost novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů registrovaná pod číslem 117/2014 Sb.

Základní změny se týkají:

1. Základního omezení pro používání hnojiv

2. Upřesnění způsobu výpočtu limitu 170 kg/ha v průměru zemědělského podniku organického   

    dusíku živočišného původu

3. Úpravy požadavků na skladování statkových hnojiv

4. Úpravy požadavků na používání hnojiv na svažitých pozemcích

5. Úpravy období zákazu hnojení

6. Úpravy limitů hnojení k plodinám

 

Tyto úpravy se v registru půdy LPIS projeví až po 30. 9. 2014. Bližší informace naleznete na stránkách www.eagri.cz, v sekci životní prostředí, ochrana vody.

číst více

Prostřednictvím PGRLF lze nově získat vyšší podporu na nákup půdy

3. 7. 2014 - 10:13

Změna Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis od 1. 7. 2014 umožňuje získat vyšší podporu. Nově může být pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období až do výše 15 000 EUR. O navýšení podpory na uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají. Podrobnější informace včetně nařízení a metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ naleznete na stránkách www.pgrlf.cz, aktuality. 

číst více

Finance z EU pro zemědělce bude dál zajišťovat SZIF

2. 7. 2014 - 13:45

Finanční toky z evropských fondů pro tuzemské zemědělce bude od letoška do roku 2020 stejně jako dosud zajišťovat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Vyplývá to z návrhu ministerstva zemědělství, který bude ve středu projednávat vláda.    

Řídicím orgánem Programu rozvoje venkova, stejně jako Operačního programu rybářství bude ministerstvo zemědělství, výkonem funkce kompetentního orgánu bylo pověřeno ministerstvo financí, které zajistí rovněž určení certifikačního subjektu. Ministerstvo financí bude rovněž vykonávat funkci auditního orgánu.    

Program rozvoje venkova počítá v letech 2014 až 2020 s rozpočtem 2,9 miliardy eur, tedy asi 80 miliard korun.

Zdroj: ČTK

číst více

Písecký hřebčinec zve na VIII. Ročník Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle

2. 7. 2014 - 12:22

Dámy v sedle ve spolupráci se Zemským hřebčincem Písek pořádají ve dnech 5. a 6. července 2014 VIII. Ročník  Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle. Na programu jsou disciplíny jako parkur, drezura, jízda elegance a další. Na závěr nedělního dne bude slavnostně vyhlášena „dáma roku“.  Bližší informace naleznete na stránkách www.zemskyhrebcinecpisek.cz, aktuality. 

číst více

Národní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou

26. 6. 2014 - 08:28

V sobotu 28. června 2014 se budou konat tradiční Národní myslivecké slavnosti. Začátek je v 9 hodin na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Připraven je bohatý program nejen pro myslivce, ale pro širokou veřejnost. Své síly poměří účastníci Mistrovství republiky ve vábení jelenů, které začíná ve 14 hodin.

V rámci doprovodného programu se uskuteční ukázky loveckých psů, sokolnictví, mysliveckých zvyků, ukázky práce chladnokrevných koní  a další. K dispozici budou stánky s občerstvením se zvěřinovými specialitami a o dobrou pohodu se postará i Dudácká kapela. Více informací naleznete na stránkách www.nzm.cz

číst více

Výjimka umožní myslivcům „posvítit“ si v noci na škodnou zvěř

25. 6. 2014 - 14:12

Od 1. července 2014 vstupuje v platnost  Novela zákona o zbraních a střelivu, která umožňuje na základě udělené výjimky používat noktovizory ( zaměřovače)  pro bezpečný lov zvěře v noci. Cílem tohoto opatření je mimo jiné zvýšení efektivity lovu především těch druhů, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, a které projevují svou aktivitu převážně v nočních hodinách. Podrobnější informace naleznete ve sbírce zákonů.

číst více