Zemědělství

V polovině letních prázdnin pokročily žně na jihu Čech do své čtvrtiny

29. 7. 2014 - 14:21

Po ukončení sklizně ozimého ječmene zde vrcholí sečení řepky olejné. Sklízecí mlátičky již vjely do ozimých pšenic, které  jsou „pod střechou“ již z patnácti procent. Sklizená je též zhruba čtvrtina polí osetých triticale a jarním ječmenem. Pod širým nebem se ještě nachází téměř veškerá úroda jarní pšenice, žita a ovsa.

Na Jindřichohradecku je posečeno zhruba 13% ploch obilovin, což je nejméně v meziokresním srovnání  v kraji.  „S dosavadními  výnosy jsem spokojen.  K tomu přispěly teplá zima a déšť, který v naší lokalitě přišel vždy v hodinu dvanáctou. Bohužel současné přeháňky a bouřky komplikují  postupující sklizeň,“ konstatoval Ing. Karel Bednář, předseda Zemědělského družstva Pluhův Žďár.

Jiřina Baštýřová hospodařící na Českobudějovicku zatím hodnotí průběh sklizně jako příznivý. Dobrou kvalitu i výnosy zaznamenala u ozimého i jarního ječmene. Také krmný hrách s výtěžností kolem 4 tun z hektaru jí potěšil. „Pouze u ozimé pšenice máme horší výsledky. Nevím přesně proč, ale nepodařilo se nám u ní kvůli nižší objemové hmotnosti dosáhnout na potravinářskou kvalitu,“ konstatuje Jiřina Baštýřová.

Na Českokrumlovsku diktuje postup žní rychlost dozrávání zrna v klasech v závislosti na odrůdách a počasí. Momentálně nejrychleji prosychá jarní ječmen, bude se sklízet      dříve než pšenice slibující nadprůměrné výnosy i ve vyšších nadmořských výškách.  

 Přívalové deště a krupobití lokálně v regionu způsobují polehání porostů, zhoršují újezdnost v polích a kvalitu  produkce. Zemědělci většinou obilí pouze skladují, s obchodováním vyčkávají na příznivější ceny.

 

 Obchodní firmy mají podle zástupců zemědělských společností z Kaplicka a Křemežska zvýšený zájem o  krmný ječmen.

 zdroj: RAK JK

číst více

Od 1. srpna 2014 nabývají účinnosti další vyhlášky spojené se zemědělstvím

29. 7. 2014 - 08:44
131/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Z důvodu závažnosti problematiky a velkého zájmu zemědělské veřejnosti Regionální agrární komora Jihočeského kraje ve spolupráci s Krajským informačním střediskem Jihočeského kraje připravuje semináře zaměřené na změny v této oblasti. 132/2014 Sb. Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin 133/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. Plné znění. Plné znění naleznete ve sbírce zákonů a na stránkách www.eagri.cz. Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Senát schválil zpřesnění zemědělského zákona kvůli politice EU

24. 7. 2014 - 12:17

Sněmovna dnes hladce schválil novelu zemědělského zákona spolu se změnou zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Předlohy, které nyní dostane k podpisu prezident, reagují na změny společné zemědělské politiky EU a také upravují evidenci půdy a jejího využití.    

Novela zemědělského zákona má mimo jiné zpřesnit obecná ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách Programu rozvoje venkova a rybářství podle nařízení EU. Reaguje rovněž na zjednodušení živnostenského práva a změny v zákoně o základních registrech. Norma také ruší povinnost vlády předkládat Sněmovně každoročně zprávu o stavu zemědělství.    

Norma podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pomůže podnikatelům od byrokracie. Přinese zjednodušení evidence zemědělského podnikatele zrušením institutu místní příslušnosti a zrušením evidence zaměření zemědělské výroby.    

Novela o SZIF má do zákona doplnit ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zpřesnit má rovněž ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru. Bez přijetí navrhovaných změn by nebylo možné v období do roku 2020 vyplácet farmářům dotace.

Autor: ČTK

číst více

Sklizeň ozimého ječmene v Jihočeském kraji je v plném proudu

16. 7. 2014 - 09:12

Dle prvních kvalifikovaných údajů je v půlce července v Jihočeském kraji sklizeno 9 080 ha ječmene ozimého, což je 58% celkových ploch s průměrným  výnosem 5,39 t/ha.

Nejvíce je sklizeno v okresech České Budějovice a Písek více než 90 %, nejméně v okresech Tábor a Jindřichův Hradec 23 %. Sklizeň řepky nebyla doposud zahájena.

V roce 2013 bylo v tomto období  v našem regionu  posečeno pouze necelých 19 % ploch ječmene ozimého s průměrným výnosem 4 t/ha.

Naděžda Jungwirthová, RAK JK

číst více

Mléčné kvóty se pro letošní rok nezmění

15. 7. 2014 - 09:45

Na jednání Rady Evropy v Bruselu ministři zemědělství jednotlivých zemí neschválili předčasné zrušení mléčných kvót. Čeští producenti mléka tak mohou počítat s původně dohodným termínem zrušení mléčných kvót 31. března 2015. Snaha zrušit stanové kvóty vzešla od některých členských států, jejichž producenti překračují dané kvóty produkce mléka. Celý text naleznete na www.eagri.cz, tiskové zprávy.

číst více

Na jihu Čech začaly žně, úroda bude asi průměrná

7. 7. 2014 - 12:34

České Budějovice 7. července (ČTK) - Na jihu Čech začala koncem minulého týdne sklizeň obilovin, o pár dnů dříve než loni. Někde v neděli v noci dokončili seč ozimého ječmene, ve vyšších polohách Českokrumlovska a Prachaticka ale žně ještě nezačaly. Výnosy jsou rozdílné, ovlivnilo je lokální sucho. Celková úroda tak bude podle zemědělců průměrná. Řepka a ostatní obiloviny ještě nejsou zralé a sklízet se začnou nejdříve za deset dnů, zjistila dnes ČTK. 
    V ZOD Borovany na Českobudějovicku, které hospodaří na 2800 hektarech půdy, sklidili od čtvrtka 90 ze 150 hektarů ozimého ječmene. "Jsme spokojení, dlouho jsme neměli tak pěkný výnos," řekl ČTK předseda družstva Jindřich Kořínek. Zatímco loni to bylo 4,3 tuny z hektaru, letos se výnos pohybuje od 6,5 do sedmi tun. Také ostatní úroda vypadá slibně, záležet bude ovšem na dalším průběhu počasí. Sklizeň řepky tam začne za zhruba 14 dnů. 
    Také v Březnici na Táborsku vjely kombajny do ozimých ječmenů ve čtvrtek, v ZOD mají sklizené tři čtvrtiny osevní plochy. Výnosy jsou podle šéfa okresní agrární komory a předsedy družstva Vladislava Hájíčka uspokojivé. "Některé pozemky s obilovinami poznamenalo sucho, bilancovat můžeme, až bude úroda pod střechou," řekl ČTK. 
    V Bernarticích na Písecku stačili do nedělní noci sklidit všechen ozimý ječmen, podle předsedy ZD Pavla Novotného s průměrným výnosem necelých šest tun z hektaru. Pšenice ale bude daleko více postižená suchem. Žně začaly proti průměru zhruba o týden dřív, proti loňsku o deset dnů. 
    Suchem trpěly obiloviny především v některých oblastech Jindřichohradecka. Kvalita ječmene tam bude podle šéfa agrární komory Jana Koutného někde velmi špatná. Po ječmenu loni následovala sklizeň dalších obilovin, to letos nebude, ještě není zralé, stejně jako řepka. Celkově by ale letošní úroda obilovin mohla být průměrná. 
    To koresponduje i s prvními odhady agrární komory v celé zemi. Meziročně nižší by podle ní měla být i produkce řepky. Letošní osevní plochy na jihu Čech statistici ještě nezveřejnili. Od loňských se ale příliš lišit nebudou. Loni zemědělci oseli přes 250.000 hektarů. Na osevních plochách převažují dlouhodobě s podílem 58 procent obiloviny, které víc než z poloviny tvoří pšenice, především ozimá. Druhou nejčastější plodinou je v posledních čtyřech letech řepka, tvoří 18 procent ploch. 

zdroj: ČTK

číst více