Zemědělství

Ovcím na jihu Čech se daří

21. 6. 2013 - 16:08

Od roku 1984 až do letošního roku stavy hospodářských zvířat neustále klesají. Za posledních 10 let nejrapidněji poklesly stavy prasat – v roce 1984 bylo na území České Republiky evidováno kolem 4,5 miliónů prasat, v roce 2013 necelých 1,6 miliónů kusů. Počty skotu klesají pozvolněji. Oproti tomu stavy ovcí se za posledních 10 let zvýšily z 103 129 kusů na 220 521 kusů.

 

Jihočeský kraj byl k 1. 4. 2013 na 1. místě v evidenci ovcí s celkovým počtem 27 821 kusů. V evidenci skotu jihočeský kraj zaujal 2. místo za krajem Vysočina s celkovým počtem 210 476 kusů.

Ve srovnání s předchozím rokem se celkové stavy skotu v Jihočeském kraji snížily o 1 542 kusů (tj. o 0,7 %). Z toho stavy krav vzrostly o 433 kusů (tj. o 0,5 %).

Stavy prasat oproti loňskému roku poklesly o 16 593 kusů (tj. o 1,1 %), z toho stavy prasnic se snížily o 55 kusů (tj. o 0,5 %).

Meziroční nárůst počtu ovcí v Jihočeském kraji činí 546 kusů (tj. o 2 %).

Počty koz celkem klesly o 247 kusů (tj. o 8 %).

Stavy drůbeže se zvýšily o 950 369 kusů (tj. o 53,3 %), z toho počet slepic vzrostl o 443 862 kusů (tj. o 128,3 %).

 

                                                                                                           Ing. Pavla Hambergerová
Zdroj: ČSÚ

číst více

„Budoucnost myslivosti / Myslivost v budoucnosti” – Pozvánka na mezinárodní workshop

11. 6. 2013 - 16:31

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. pořádá 28. června 2013 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou mezinárodní odborný seminář na téma směřování myslivosti za účasti zástupců Bavorského mysliveckého svazu.Pořadatelé žádají o nahlášení účasti nejpozději do 25. 6. 2013. Seminář je realizován v rámci přeshraničního projektu „Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese", podpořen z prostředků programu EÚS Cíl 3 ČR-Bavorsko. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka, program a kontakt zde

číst více

Jihočeští zemědělci stále sčítají povodňové škody – Informace MZe ČR k řešení škod

11. 6. 2013 - 11:59

Podle předběžného šetření jihočeské agrární komory červnová povodeň dosud zatopila více než 5200 ha trvalých travních porostů a přes 6000 ha orné půdy v Jihočeském kraji. Na první vlnu navázaly silné bouřky, lokálně spojené s přívalovými dešti, takže škody způsobené vodním živlem a kroupami stále narůstají.

Zemědělci předpokládají rozšíření plísní na rostlinných komoditách. Hrozí jim též problémy se zajištěním dostatečného množství pícnin pro dobytek. Sklizňová technika nemůže vjet do podmáčených porostů. V regionu se sčítají i škody na agrárních nemovitostech a zásobách. V mnoha podnicích zaznamenali zatopené silážní žlaby, velká voda poškodila techniku i infrastrukturu.

Kvůli rozvodněným rybničním kaskádám, vyplaveným rybím sádkám i líhním utrpěli významné škody i jihočeští rybáři. Například třeboňský rybářský holding již nyní odhaduje ztráty na 156 rybnících na desítky miliónů korun.

Řada případů nutné evakuace hospodářských zvířat z blízkosti rozvodněných toků bude pro chovatele z jižních Čech znamenat velké provozní ztráty. Státní veterináři již zaznamenali úhyn krávy a telete na Českobudějovicku a několik případů uhynulých ovcí a králíků utonutím na Písecku.

Škody v jihočeských lesích zatím nejsou sečtené. Sumarizaci zemědělských škod za účelem případné státní kompenzace provádí místně příslušná pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu. Informace Ministerstva zemědělství ČR k řešení škod způsobených povodní jsou dostupné na: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

číst více

Zemědělství a obecná ochrana přírody a krajiny – Pozvánka na aktuální seminář

11. 6. 2013 - 11:11

Co chystá Celostátní síť pro venkov v další polovině roku, jak pokračují přípravy Společné zemědělské politiky po roce 2014 nebo jak využít dotační programy pro obnovu krajinných prvků v zemědělské praxi? Na všechny otázky bude odpovídat fundovaný tým odborníků v Hostinci na Ostrově, Plav 7, nedaleko Českých Budějovic dne 25. června 2013 od 10 hod.

Pořadatelé žádají o potvrzení účasti zemědělců a odborné veřejnosti nejpozději do 21. 6. 2013. Seminář je součástí aktivit Celostátní sítě pro venkov pro rok 2013 a je bezplatný.

Pozvánka a kontakt zde

číst více

Informace k řešení škod způsobených povodní na zemědělském majetku

5. 6. 2013 - 16:55

Jihočeské subjekty spadající pod gesci Ministerstva zemědělství a příjemci podpor MZe  a SZIF mohou hlásit ve vlastním zájmu škody způsobené povodněmi na v příloze uvedená pracoviště SZIF na jednotlivých okresech. Následně, jakmile to bude fyzicky a časově možné, zahájí SZIF ve spolupráci s relevantními orgány monitoring vzniklých škod. 

Monitoring povodňových škod  na zemědělském majetku v jižních Čechách  provádí též Regionální agrární komora s cílem zajištění odpovídajících státních nebo evropských kompenzací, budou-li tyto k dispozici.

V rámci pomoci organizované MZe, SZIF zahájí neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Záloha bude možná legislativně k výplatě nejdříve od 16/10/2013.

MZe oznamuje, že u povodněmi dotčených subjektů bude proveden kontrolními orgány odklad všech plánovaných kontrol.

Seznam pracovišť SZIF v Jihočeském kraji
České Budějovice 
(Český Krumlov)
Rudolfovská 493/80, České Budějovice
ceske.budejovice@szif.cz 
387 693 201, 
387 693 202 

Jindřichův Hradec 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@szif.cz 
384 343 152,
384 343 157 

Písek 
Nádražní 1988, Písek 
pisek@szif.cz 
382 201 130, 
382 201 133, 
382 201 134 

Prachatice 
Družstevní 91, Prachatice
prachatice@szif.cz 
388 316 334, 
388 316 331,
388 316 982 

Strakonice 
Palackého n. 1090, 
Strakonice
strakonice@szif.cz 
383 311 730, 
383 311 731 

Tábor 
Purkyňova 2533, Tábor
tabor@szif.cz 
381 200 335, 
381 200 331

Zdroj: MZe ČR a RAK JK

číst více