Zemědělství

Nové vysvětlení „Podpory malého rozsahu“

21. 5. 2014 - 11:17

Od 1. 7. 2014 Ministerstvo zemědělství České republiky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizovaly Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu (podpory de minimis), který bude účinný od 1. 7. 2014. Do podpory jsou započítávány přijaté prostředky z různých  odvětví (celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za rozhodné období  nesmí přesáhnout 200 000 EUR), u zemědělců je to např. dotační titul 3.a. – biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Metodický pokyn včetně čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis a Metodické příručky k pojmu „ jeden podnik“ naleznete na www.eagri.cz  v sekci Veřejná podpora a de minimis.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Blíží se konečné datum pro podávání Jednotných žádostí bez sankcí

12. 5. 2014 - 15:30

Dne 15. května 2014 je poslední den pro podání Jednotné žádosti  (platba na plochu, méně příznivé oblasti, přechodné vnitrostátní podpory  aj.) bez sankcí na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF. Všichni zemědělci, kteří tak ještě neučinili mají posledních pár dní. Po tomto termínu je ještě možné podávat žádosti 25 kalendářních dní, v případě takového pozdního podání bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % za každý prodlený pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, žádost bude zamítnuta a žadateli nebude přiznána žádná platba. Více informací na stránkách www.szif.cz.

číst více

Zpřesnění informace o včasném hlášení přemístění zvířat

12. 5. 2014 - 14:19

Státního zemědělský intervenční fond na svých webových stránkách zveřejnil doplňující informace pro chovatele, týkající se Kontrol podmíněnosti pro rok 2014 – Včasného hlášení přemístění zvířat na hospodářství.

Došlo k opravě informačního materiálu MZe (2. strana) souvisejícího s hlášením přemístění zvířat. Lhůta 15 dní je nejdelší možnou pro všechny uvedené chovy hospodářských zvířat (nikoli původní údaj 22 dní v případě chovu ovcí a koz).

číst více

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin budou zkoušet v Českých Budějovicích a Strakonicích

29. 4. 2014 - 13:10

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termíny zkoušek z odborné způsobilosti

pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v Jihočeském kraji v měsíci květnu.

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti – České Budějovice

Datum:

14.5.2014  9:00 – 14:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Kontakt:

Ing. Drahomíra Hrobská
mob. 602 408 174
drahomira.hrobska@ukzuz.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti - Strakonice

Datum:

29.5.2014  9:00 – 16:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice - zasedací místnost I. patro

Kontakt:

Ing. Petr Kučera
mob. 602 408 203
petr.kucera@srs.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

číst více

Sazby Přechodných vnitrostátních podpor 2013

28. 4. 2014 - 08:59

Ministerstvo zemědělství České republiky stanovilo sazby Přechodných vnitrostátních podpor

(PVP) pro rok 2013. Státní zemědělský intervenční fond zahájí vydávání rozhodnutí v průběhu měsíce května.

 

Sazby PVP byly pro rok 2013 stanoveny v následující výši:

 

PVP

Jednotka

Kč/jednotka

Sazba

 

Chmel

ha

6 556,52

Ovce, kozy

VDJ

    94,43

KBTPM

VDJ

  190,92

Přežvýkavci

VDJ

  129,42

Zemědělská půda

ha

  247,78

Škrob

t

2 208,92

 

 

Výsledná částka za každý jednotlivý podnik bude vypočtena na základě tzv. modulace PVP.

Podrobný výpočet naleznete  na stránkách  www.szif.cz.  

 

číst více

Diskusní fórum pro Místní akční skupiny, zemědělce a odbornou veřejnost

9. 4. 2014 - 09:12

                                                                                 P o z v á n k a

MZe, KAZV Jihočeský kraj ve spolupráci s RAK Jihočeský kraj si Vás v rámci aktivit

Celostátní sítě pro venkov v Jihočeském kraji dovolují pozvat

 

              na seminář a diskusní fórum pro Místní akční skupiny, zemědělce a odbornou veřejnost s názvem

 

        "SPOLUPRÁCE MAS SE ZEMĚDĚLCI v Jihočeském kraji – dosavadní zkušenosti, budoucí výzvy“

 

které se uskuteční v úterý 15. dubna 1014 od 9:00 h v sále zastupitelstva budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese U Zimního stadionu 1952/2, v  Českých Budějovicích.

 

Prezence od 8:30 hodin

Program:

  1. Úvod (Hana Rodinová, radní JK)
  2. Představení jihočeských agrárních komor (Hana Šťastná,ředitelka  RAK JK)
  3. Prezentace celostátní sítě pro venkov (Vladislav Hadáček, ředitel KAZV JK)
  4. Bilance dosavadního čerpání a využití opatření ze IV. Osy PRV a možnosti podpor MAS z PRV od roku 2015 (Pavel Sekáč, vrchní ředitelů Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe ČR)
  5. Nové zdroje podpory venkovských projektů prostřednictvím  MAS  od roku 2015 (Václav Pošmurný, Koordinátor vyjednávacího týmu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR)
  6. Prezentace zkušeností a vzorových zemědělských projektů realizovaných skrze MAS v Jihočeském kraji (zástupci MAS – Ing. Lukáš Fryml, ředitel MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s. a Jiří Netík, místopředseda sdružení MAS Vltava o.s.)
  7. Diskuse, závěr

Vstupné zdarma. Občerstvení zajištěno. Ukončení akce se předpokládá ve 14 h.

 

Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení Vaší účasti na e-mail: njungwirthova@rakjk.cz, nebo telefonicky na č. 387 411 710

číst více