Zemědělství

Finance z EU pro zemědělce bude dál zajišťovat SZIF

2. 7. 2014 - 13:45

Finanční toky z evropských fondů pro tuzemské zemědělce bude od letoška do roku 2020 stejně jako dosud zajišťovat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Vyplývá to z návrhu ministerstva zemědělství, který bude ve středu projednávat vláda.    

Řídicím orgánem Programu rozvoje venkova, stejně jako Operačního programu rybářství bude ministerstvo zemědělství, výkonem funkce kompetentního orgánu bylo pověřeno ministerstvo financí, které zajistí rovněž určení certifikačního subjektu. Ministerstvo financí bude rovněž vykonávat funkci auditního orgánu.    

Program rozvoje venkova počítá v letech 2014 až 2020 s rozpočtem 2,9 miliardy eur, tedy asi 80 miliard korun.

Zdroj: ČTK

číst více

Písecký hřebčinec zve na VIII. Ročník Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle

2. 7. 2014 - 12:22

Dámy v sedle ve spolupráci se Zemským hřebčincem Písek pořádají ve dnech 5. a 6. července 2014 VIII. Ročník  Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle. Na programu jsou disciplíny jako parkur, drezura, jízda elegance a další. Na závěr nedělního dne bude slavnostně vyhlášena „dáma roku“.  Bližší informace naleznete na stránkách www.zemskyhrebcinecpisek.cz, aktuality. 

číst více

Národní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou

26. 6. 2014 - 08:28

V sobotu 28. června 2014 se budou konat tradiční Národní myslivecké slavnosti. Začátek je v 9 hodin na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Připraven je bohatý program nejen pro myslivce, ale pro širokou veřejnost. Své síly poměří účastníci Mistrovství republiky ve vábení jelenů, které začíná ve 14 hodin.

V rámci doprovodného programu se uskuteční ukázky loveckých psů, sokolnictví, mysliveckých zvyků, ukázky práce chladnokrevných koní  a další. K dispozici budou stánky s občerstvením se zvěřinovými specialitami a o dobrou pohodu se postará i Dudácká kapela. Více informací naleznete na stránkách www.nzm.cz

číst více

Výjimka umožní myslivcům „posvítit“ si v noci na škodnou zvěř

25. 6. 2014 - 14:12

Od 1. července 2014 vstupuje v platnost  Novela zákona o zbraních a střelivu, která umožňuje na základě udělené výjimky používat noktovizory ( zaměřovače)  pro bezpečný lov zvěře v noci. Cílem tohoto opatření je mimo jiné zvýšení efektivity lovu především těch druhů, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, a které projevují svou aktivitu převážně v nočních hodinách. Podrobnější informace naleznete ve sbírce zákonů.

číst více

Kde najít podrobnosti k dotacím na závlahy

25. 6. 2014 - 14:06

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací z programu „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ jsou s podrobnými informacemi zveřejněna na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html . Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav (např. pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám; výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrných objektů atd.)

Žádosti o podporu se podávají průběžně na Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství a to nejpozději do 31. října 2014.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Výměra lesních pozemků v Jihočeském kraji roste

19. 6. 2014 - 12:50

Jihočeskému kraji přísluší podle rozlohy 378 tis. ha lesní půdy jednoznačně první místo mezi všemi kraji České republiky. Na kraj připadá více než 14 % lesů celé republiky a tento nejvyšší podíl si kraj udržuje i dlouhodobě. Druhý v pořadí – Středočeský kraj – má cca o 70 tis. ha méně. Podle stupně zalesnění je na tom kraj poněkud hůře. Jeho až pátá pozice (s podílem 37,6 % lesů z celkové rozlohy kraje) souvisí především s vyšší lesnatostí menších krajů (Liberecký, Karlovarský a Zlínský), ale také kraje Plzeňského.

 

Převažujícím trendem ve vývoji lesních pozemků v kraji je jejich meziroční růst. Ten potvrzují i výsledky za rok 2013. Na první pohled se může zdát, že meziroční nárůst o 0,1 procentního bodu je zcela zanedbatelný. Je-li však tento přírůstek každoroční, pak asi nepřekvapí, že proti začátku tisíciletí se plochy lesních pozemků v kraji navýšily o více než 4,5 tis. ha.

Celkovým objemem těžby dřeva si kraj dlouhodobě udržuje první pozici mezi regiony. V dlouhodobějším pohledu od roku 2000 pouze v roce 2012 nedosáhla těžba v kraji 2 mil. m3 (bez kůry). V uplynulém roce tuto hranici již opět překročila. Na celkové těžbě v republice připadá na kraj téměř 14 % podíl. Spolu se sousedním Plzeňským krajem (s druhou nejvyšší těžbou mezi regiony) tak zajišťujeme téměř čtvrtinu dodávek dřevní hmoty z těžby v celé republice. Bližší informace naleznete na www.czso.cz.

Zdroj: Český statistický úřad 

číst více