Zemědělství

Zkoušky odborné způsobilosti v Písku

15. 10. 2014 - 15:14

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termín zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin pro Oblastní odbor Planá nad Lužnicí. Akce se koná 20. 10. 2014 na pracovišti Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek - v zasedací místnosti v 1. patře, č..  Kontaktní osoba je Ing. Jitka Havlová, mob. 602 408 183, email. Jitka.havlova@ukzuz.cz. Více informací na stránkách http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kalendar-akci/.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

STANOVENÍ SAZBY SAPS 2014 A VYDÁVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH ROZHODNUTÍ

13. 10. 2014 - 13:34

Praha 13. října 2014 - Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí o zálohách na dotační opatření Jednotná platba na plochu (SAPS). Na nejrozšířenější dotaci, která je plně financována z rozpočtu Evropské unie, byla pro rok 2014 vyčleněna částka téměř 21 miliard korun.

Dne 13. října 2014 bylo zahájeno vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí o výplatě zálohy SAPS nemá odkladný účinek, nejdříve však 16. října 2014. K provedení plateb může totiž dojít až po přechodu na nový fiskální rok Evropské unie, který začíná 16. října.

Rozhodnutí o doplatku bude vydáváno od 1. prosince 2014, jeho výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku.

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 5 997,23 Kč na hektar zemědělské půdy.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz, případně můžete kontaktovat infolinku SZIF na telefonu 222 871 871, nebo e-mailu info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

číst více

Začíná tradiční výlov rybníka Rožmberk.

9. 10. 2014 - 11:26

Slavnostní výlov rybníka Rožmberk ve dnech 10. – 12. 10. 2014 bude vrcholem podzimních výlovů společnosti Rybářství Třeboň a.s. a začíná v pátek v 07:00. Během tří dnů budou k vidění tři až čtyři zátahy.Pro návštěvníky je připravena ochutnávku čerstvých rybích specialit přímo u hráze rybníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrační foto

Zdroj: RAK JK

číst více

Traktory budou couvat v Hošticích.

9. 10. 2014 - 11:12

V sobotu 11. října v 11 hodin vypukne soutěž s názvem Fofrcouf. Jedná se o klání poměřující rychlost a přesnost couvání traktorů s vlekem.   Na programu akce je též přetahování nákladních vozidel, soutěže pro celé rodiny. Dětem bude k dispozici skákací hrad.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

Termín zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v Českých Budějovicích.

6. 10. 2014 - 13:13

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) na 9. října 2014 vyhlásil termín zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Koná se na pracovišti České Budějovice ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Podrobné informace získáte od Ing. Drahomíry Hrobské, mob. 602 408 174, drahomira.hrobska@ukzuz.cz.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

Zemědělci ode dneška mohou žádat o zelenou naftu

1. 10. 2014 - 13:59

Dnešním dnem začíná platit novela zákona o spotřebních daních, která zemědělcům umožňuje získat zpět část spotřební daně za pohonné hmoty využité při práci na polích a v sadech. Konkrétně se novela vztahuje na rostlinnou prvovýrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin.

„Tím, že se do zemědělství vrací tzv. zelená nafta zrušená předchozí Nečasovou vládou, jsem splnil slib, který jsem před časem dal zemědělcům. Od dneška mají opět nárok na daňovou úlevu za pohonné hmoty spotřebované při práci v zemědělské výrobě. Podle návrhu Ministerstva zemědělství schváleného vládou dostanou žadatelé zpátky 40 % daně za nakoupenou naftu. Pokud využívají například naftu s příměsí řepkového oleje, tak dostanou zpět 57 % spotřební daně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nárok na vrácení daně prokáží žadatelé dokladem o nákupu pohonných hmot 
(v případě vlastní výroby spotřebovaného minerálního oleje interním dokladem) a evidencí o jejich skutečné spotřebě. Daňové přiznání, návrh formuláře pro evidenci skutečné spotřeby včetně dalších pokynů a informací pro uplatnění vratky spotřební daně jsou na stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz), která žádosti o zelenou naftu vyřizuje

číst více