Zemědělství

Senát schválil zpřesnění zemědělského zákona kvůli politice EU

24. 7. 2014 - 12:17

Sněmovna dnes hladce schválil novelu zemědělského zákona spolu se změnou zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Předlohy, které nyní dostane k podpisu prezident, reagují na změny společné zemědělské politiky EU a také upravují evidenci půdy a jejího využití.    

Novela zemědělského zákona má mimo jiné zpřesnit obecná ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách Programu rozvoje venkova a rybářství podle nařízení EU. Reaguje rovněž na zjednodušení živnostenského práva a změny v zákoně o základních registrech. Norma také ruší povinnost vlády předkládat Sněmovně každoročně zprávu o stavu zemědělství.    

Norma podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pomůže podnikatelům od byrokracie. Přinese zjednodušení evidence zemědělského podnikatele zrušením institutu místní příslušnosti a zrušením evidence zaměření zemědělské výroby.    

Novela o SZIF má do zákona doplnit ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zpřesnit má rovněž ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru. Bez přijetí navrhovaných změn by nebylo možné v období do roku 2020 vyplácet farmářům dotace.

Autor: ČTK

číst více

Sklizeň ozimého ječmene v Jihočeském kraji je v plném proudu

16. 7. 2014 - 09:12

Dle prvních kvalifikovaných údajů je v půlce července v Jihočeském kraji sklizeno 9 080 ha ječmene ozimého, což je 58% celkových ploch s průměrným  výnosem 5,39 t/ha.

Nejvíce je sklizeno v okresech České Budějovice a Písek více než 90 %, nejméně v okresech Tábor a Jindřichův Hradec 23 %. Sklizeň řepky nebyla doposud zahájena.

V roce 2013 bylo v tomto období  v našem regionu  posečeno pouze necelých 19 % ploch ječmene ozimého s průměrným výnosem 4 t/ha.

Naděžda Jungwirthová, RAK JK

číst více

Mléčné kvóty se pro letošní rok nezmění

15. 7. 2014 - 09:45

Na jednání Rady Evropy v Bruselu ministři zemědělství jednotlivých zemí neschválili předčasné zrušení mléčných kvót. Čeští producenti mléka tak mohou počítat s původně dohodným termínem zrušení mléčných kvót 31. března 2015. Snaha zrušit stanové kvóty vzešla od některých členských států, jejichž producenti překračují dané kvóty produkce mléka. Celý text naleznete na www.eagri.cz, tiskové zprávy.

číst více

Na jihu Čech začaly žně, úroda bude asi průměrná

7. 7. 2014 - 12:34

České Budějovice 7. července (ČTK) - Na jihu Čech začala koncem minulého týdne sklizeň obilovin, o pár dnů dříve než loni. Někde v neděli v noci dokončili seč ozimého ječmene, ve vyšších polohách Českokrumlovska a Prachaticka ale žně ještě nezačaly. Výnosy jsou rozdílné, ovlivnilo je lokální sucho. Celková úroda tak bude podle zemědělců průměrná. Řepka a ostatní obiloviny ještě nejsou zralé a sklízet se začnou nejdříve za deset dnů, zjistila dnes ČTK. 
    V ZOD Borovany na Českobudějovicku, které hospodaří na 2800 hektarech půdy, sklidili od čtvrtka 90 ze 150 hektarů ozimého ječmene. "Jsme spokojení, dlouho jsme neměli tak pěkný výnos," řekl ČTK předseda družstva Jindřich Kořínek. Zatímco loni to bylo 4,3 tuny z hektaru, letos se výnos pohybuje od 6,5 do sedmi tun. Také ostatní úroda vypadá slibně, záležet bude ovšem na dalším průběhu počasí. Sklizeň řepky tam začne za zhruba 14 dnů. 
    Také v Březnici na Táborsku vjely kombajny do ozimých ječmenů ve čtvrtek, v ZOD mají sklizené tři čtvrtiny osevní plochy. Výnosy jsou podle šéfa okresní agrární komory a předsedy družstva Vladislava Hájíčka uspokojivé. "Některé pozemky s obilovinami poznamenalo sucho, bilancovat můžeme, až bude úroda pod střechou," řekl ČTK. 
    V Bernarticích na Písecku stačili do nedělní noci sklidit všechen ozimý ječmen, podle předsedy ZD Pavla Novotného s průměrným výnosem necelých šest tun z hektaru. Pšenice ale bude daleko více postižená suchem. Žně začaly proti průměru zhruba o týden dřív, proti loňsku o deset dnů. 
    Suchem trpěly obiloviny především v některých oblastech Jindřichohradecka. Kvalita ječmene tam bude podle šéfa agrární komory Jana Koutného někde velmi špatná. Po ječmenu loni následovala sklizeň dalších obilovin, to letos nebude, ještě není zralé, stejně jako řepka. Celkově by ale letošní úroda obilovin mohla být průměrná. 
    To koresponduje i s prvními odhady agrární komory v celé zemi. Meziročně nižší by podle ní měla být i produkce řepky. Letošní osevní plochy na jihu Čech statistici ještě nezveřejnili. Od loňských se ale příliš lišit nebudou. Loni zemědělci oseli přes 250.000 hektarů. Na osevních plochách převažují dlouhodobě s podílem 58 procent obiloviny, které víc než z poloviny tvoří pšenice, především ozimá. Druhou nejčastější plodinou je v posledních čtyřech letech řepka, tvoří 18 procent ploch. 

zdroj: ČTK

číst více

Novela Nitrátové směrnice přináší změny pro zemědělce

7. 7. 2014 - 11:09

Od 1. července 2014 vstoupila v platnost novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů registrovaná pod číslem 117/2014 Sb.

Základní změny se týkají:

1. Základního omezení pro používání hnojiv

2. Upřesnění způsobu výpočtu limitu 170 kg/ha v průměru zemědělského podniku organického   

    dusíku živočišného původu

3. Úpravy požadavků na skladování statkových hnojiv

4. Úpravy požadavků na používání hnojiv na svažitých pozemcích

5. Úpravy období zákazu hnojení

6. Úpravy limitů hnojení k plodinám

 

Tyto úpravy se v registru půdy LPIS projeví až po 30. 9. 2014. Bližší informace naleznete na stránkách www.eagri.cz, v sekci životní prostředí, ochrana vody.

číst více

Prostřednictvím PGRLF lze nově získat vyšší podporu na nákup půdy

3. 7. 2014 - 10:13

Změna Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis od 1. 7. 2014 umožňuje získat vyšší podporu. Nově může být pro „jeden podnik“ za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období až do výše 15 000 EUR. O navýšení podpory na uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají. Podrobnější informace včetně nařízení a metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ naleznete na stránkách www.pgrlf.cz, aktuality. 

číst více