Zemědělství

Seznam přežvýkavců je nutné doručit na intervenční fond do konce února

23. 1. 2014 - 13:24

Zemědělcům, kteří na podzim roku 2013 požádali o Přechodné vnitrostátní podpory (dříve TOP-UP), začínají v těchto dnech přicházet do jejich poštovních nebo datových schránek doklady z ústřední evidence zvířat (seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby – OVCE, popř. KOZY nebo na chov KBTPM a nápočet VDJ pro platbu na chov ovcí a koz nebo pro krávy bez tržní produkce mléka). Budou je potřebovat všichni, kteří žádali: Platbu na chov ovcí, popřípadě koz nebo na platbu na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM).

Tyto doklady je třeba doručit na RO SZIF (pracoviště na každém okrese – bývalé AZV) v originále a podepsané, nejpozději do 28.února 2014.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Teplá zima zatím zemědělcům výrazně neškodí

10. 1. 2014 - 13:30

Nadprůměrné prosincové  a lednové teploty zatím neumožnily stoprocentní zimní spánek ozimým plodinám.  Rostlinná pletiva nadzemní části řepky olejné jsou plná vody, míza je v pohybu u ovocných stromů.  V nižších polohách lze na polích vidět přerostlé porosty.  Za této situace hrozí velké poškození  budoucí úro , pokud by v krátké době došlo k razantnímu ochlazení. Vlhké a teplé počasí je živnou půdou pro množení viróz, plísní, plevelů i hrabošů.

Včelaři si zatím pochvalují dobrý zdravotní stav včelstev na jihu Čech. Před Vánoci se včely bez problémů  prolétly a vyprázdnily. Momentální počasí však vede ke zvýšené aktivitě v úlech a tím ke zvýšené spotřebě sladkých zásob.

Nižší srážkový úhrn za poslední čtvrtletí dělá vrásky na čele rybářům. Slovené rybníky jsou stále poloprázdné a pokud by zamrzly a zapadly větší vrstvou sněhu, hrozí rybám kyslíkový deficit. Na nízkou hladinu spodních vod upozorňují také zemědělci. Chovatelům dojného skotu však teplé počasí vyhovuje. Krávy v moderních, provzdušněných stájích nepotřebují mnoho energie k udržení tělesné teploty a mohou ji vydat do tvorby mléka. Blátivý terén však mírně komplikuje chov masného skotu v prostorově omezených venkovních zimovištích.

V rozporu s kalendářem na záhonech rozkvetly macešky, narašily trávníky a nalévají  se pupeny kočiček. I zvířata se chovají neobvykle. Ptáci nelítají k nasypaným krmítkům, protože mají dostatek krmiva v nezasněžené přírodě, ježci nespí a sýkorky zpívají jako na jaře.

Myslivci využívají absenci sněhu a příjemné klima k honům a lovům. Satisfakcí pro lovnou zvěř je nebývale dostupná potrava.

Na Lanově třídě vykvetly stromy.

číst více

Státní dozor nad rostlinnou produkcí v České republice nově zastřešuje jediný úřad: Ústřední kontrolní a zkušební ústav

6. 1. 2014 - 09:07

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/2013 Sb., jímž zaniká Státní rostlinolékařská správa a všechna práva a závazky, které do dne účinnosti výše uvedeného zákona tento úřad vykonával, přecházejí na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od 1. 1. 2014 nově zastřeší i oblast rostlinolékařské péče v České republice. Důvody slučování popisuje ředitel ÚKZÚZ Zdeněk Mach: „Je to jednak čistě prozaická nutnost šetření veřejných financí, jejich smysluplné a účelné vynakládání. Propojení obou úřadu si samozřejmě vyžádalo i své náklady, což je ovšem u tak rozsáhlého projektu pochopitelná věc. Jsem však přesvědčen o tom, že úspory, které budou vznikat v následujících letech po sloučení, budou dalekosáhle převyšovat ony restrukturalizační náklady. Tím dalším důvodem, který je pro mne osobně možná ještě důležitější, je zjednodušení systému kontrol. Již v roce 2013 začala spolupráce mezi inspektory SRS a ÚKZÚZ, a to v případě, že byla u zemědělce naplánována kontrola ze strany obou organizacíZa této situace vyráželi inspektoři SRS a ÚKZÚZ na kontrolu společně.“

Vlastní kontrolní činnost budou v ÚKZÚZ zajišťovat tři sekce. Dvě z nich Sekce zemědělských vstupů

číst více

Když rybu tak s tradicí - Třeboňský kapr to je frajer

2. 12. 2013 - 15:15

Losos, tuňák, platýz ..

každý kdo má rád ryby si dokáže jistě rychle vybavit další z řady k nám dovážených ryb ale na kapra z Českých rybníků si vzpomeneme jen v čase Vánočním. A přitom je  to velká škoda. Vždyť už jen z důvodu přepravy, se k nám na talíř dostane kapr z rybníků v Jižních Čechách o poznání dříve a tedy i čerstvější než ryby vylovené daleko v oceánu, nebo ,,nedej bože“ Pangasius z Vietnamských ,,zaručeně“ čistých řek.

Přitom chov kaprů má v Českých zemích a zejména na jihu Čech dlouholetou tradici  která sahá až do 14.století a značka Třeboňský kapr se užívá již více než sto let. Dokonce v roce 2007 získal Třeboňský kapr uznání ze strany Evropské unie a může se pyšnit ziskem chráněného zeměpisného označení Třeboňský kapr.Toto evropské značení umožňuje snadnější orientaci zákazníků v Evropě a bezesporu podtrhuje známou kvalitu Jihočeských sladkovodních ryb

Zeptali jsme se pana Ing. Jana Hůdy, Ph.D., předsedu Rybářství Třeboň, a. s. zda bude letošní vánoce kaprů dostatek?

„K českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr. Nedovedeme si představit, že bychom je zákazníkům nedokázali nabídnout, jsme přeci rybářskou velmocí. Díky příznivému počasí můžeme s výlovy pokračovat až do konce listopadu, kdy budou známa všechna čísla, a budeme moci vyhodnotit letošní sezónu. Prozatím se zdá, že rok 2013 bude průměrn&yacut

číst více

18. kolo z Operačního programu Rybářství

13. 11. 2013 - 12:33

 

 

 

Dne 26. 11. 2013 v 9 hodin bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí  dotace z Operačního programu Rybářství v rámci 18. kola. Podpora je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti  rybářského odvětví na projekty v opatření  3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství, 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. Žádosti musí být podány pouze elektronickou formou přes Portál  farmáře na příslušný RO SZIF. Jejich příjem bude ukončen 2. 12. 2013 ve 13 hodin. Bližší informace a formuláře  najdete na www.eagri.cz  a www.szif.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

 

 

 

číst více

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin – Povinný kurz

12. 11. 2013 - 17:55

Důležitá informace pro všechny fyzické osoby, které v rámci pracovní činnosti nakládají (manipulují) s přípravky na ochranu rostlin. Kurz povinné odborné způsobilosti 1. a 2. stupně se koná v aule VOŠL a SLŠ B.Schwarzenberga v Písku, 14. a 15. listopadu 2013 od 8.30 hod.

 

Pozvánka s přihláškou zde

číst více