Zemědělství

Národní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou

26. 6. 2014 - 08:28

V sobotu 28. června 2014 se budou konat tradiční Národní myslivecké slavnosti. Začátek je v 9 hodin na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Připraven je bohatý program nejen pro myslivce, ale pro širokou veřejnost. Své síly poměří účastníci Mistrovství republiky ve vábení jelenů, které začíná ve 14 hodin.

V rámci doprovodného programu se uskuteční ukázky loveckých psů, sokolnictví, mysliveckých zvyků, ukázky práce chladnokrevných koní  a další. K dispozici budou stánky s občerstvením se zvěřinovými specialitami a o dobrou pohodu se postará i Dudácká kapela. Více informací naleznete na stránkách www.nzm.cz

číst více

Výjimka umožní myslivcům „posvítit“ si v noci na škodnou zvěř

25. 6. 2014 - 14:12

Od 1. července 2014 vstupuje v platnost  Novela zákona o zbraních a střelivu, která umožňuje na základě udělené výjimky používat noktovizory ( zaměřovače)  pro bezpečný lov zvěře v noci. Cílem tohoto opatření je mimo jiné zvýšení efektivity lovu především těch druhů, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství, a které projevují svou aktivitu převážně v nočních hodinách. Podrobnější informace naleznete ve sbírce zákonů.

číst více

Kde najít podrobnosti k dotacím na závlahy

25. 6. 2014 - 14:06

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací z programu „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ jsou s podrobnými informacemi zveřejněna na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/program-129-160-podprogram-129-162.html . Cílem programu je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav (např. pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám; výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrných objektů atd.)

Žádosti o podporu se podávají průběžně na Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství a to nejpozději do 31. října 2014.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Výměra lesních pozemků v Jihočeském kraji roste

19. 6. 2014 - 12:50

Jihočeskému kraji přísluší podle rozlohy 378 tis. ha lesní půdy jednoznačně první místo mezi všemi kraji České republiky. Na kraj připadá více než 14 % lesů celé republiky a tento nejvyšší podíl si kraj udržuje i dlouhodobě. Druhý v pořadí – Středočeský kraj – má cca o 70 tis. ha méně. Podle stupně zalesnění je na tom kraj poněkud hůře. Jeho až pátá pozice (s podílem 37,6 % lesů z celkové rozlohy kraje) souvisí především s vyšší lesnatostí menších krajů (Liberecký, Karlovarský a Zlínský), ale také kraje Plzeňského.

 

Převažujícím trendem ve vývoji lesních pozemků v kraji je jejich meziroční růst. Ten potvrzují i výsledky za rok 2013. Na první pohled se může zdát, že meziroční nárůst o 0,1 procentního bodu je zcela zanedbatelný. Je-li však tento přírůstek každoroční, pak asi nepřekvapí, že proti začátku tisíciletí se plochy lesních pozemků v kraji navýšily o více než 4,5 tis. ha.

Celkovým objemem těžby dřeva si kraj dlouhodobě udržuje první pozici mezi regiony. V dlouhodobějším pohledu od roku 2000 pouze v roce 2012 nedosáhla těžba v kraji 2 mil. m3 (bez kůry). V uplynulém roce tuto hranici již opět překročila. Na celkové těžbě v republice připadá na kraj téměř 14 % podíl. Spolu se sousedním Plzeňským krajem (s druhou nejvyšší těžbou mezi regiony) tak zajišťujeme téměř čtvrtinu dodávek dřevní hmoty z těžby v celé republice. Bližší informace naleznete na www.czso.cz.

Zdroj: Český statistický úřad 

číst více

Přežvýkavců v Jihočeském kraji meziročně neubylo

2. 6. 2014 - 12:20

Dle soupisu hospodářských zvířat (HZ) k 1. dubnu 2014 uveřejněného Českým statistickým úřadem  došlo v Jihočeském kraji ve srovnání  s rokem 2013 k mírnému  zvýšení stavů skotu  a ovcí. Naopak ostatních hospodářských zvířat (prasata, drůbež, koně, kozy) v regionu meziročně ubylo. Ani podpora chovatelů prasat a drůbeže v rámci Národních dotací nedokázala nastartovat nárůst stavů. V roce 2013 došlo ke zvýšení u drůbeže takřka o milión kusů a zdálo se, že se vrací chov těchto HZ do popředí zájmu chovatelů. Bohužel k 1. dubnu 2014 se  stavy snížily takřka na úroveň roku 2012.

Jihočeský kraj patří historicky k jedné z nejvýznamnějších zemědělských oblastí České republiky. Rybářství a zemědělství je s touto krajinou úzce spjato, ale ani tento fakt nedokáže zabránit dlouhodobě klesajícím stavům některých hospodářských zvířat v tomto regionu. 

Pro porovnání vývoje v našem kraji uvádíme tabulku od roku 2005. Zjišťování probíhá vždy k 1. 4. kalendářního roku pod názvem dotazníku ZEM5042PU_KR.

číst více

Končí termín zapravení meziplodin do půdy

30. 5. 2014 - 16:07

Zemědělci, kteří jsou přihlášeni do agroenvironmetálního  opatření  (AEO) dotačního titulu Meziplodiny mají  k 31. květnu  poslední den k  zapravení porostu meziplodin do půdy a následného  založení porostu hlavní plodiny. Podrobné informace naleznete na stránkách www.szif.cz, v sekci Programu rozvoje venkova.

číst více