Zemědělství

Zemědělci zatím spíše skladují než prodávají

7. 8. 2013 - 09:26

Žně v Jihočeském kraji v druhém srpnovém týdnu spějí do druhé třetiny. Sklizený je zde téměř veškerý ozimý ječmen ze 16 tisíc hektarů osetých ploch. „Ze čtvrtiny máme doma ozimou pšenici a triticale. Oba druhy obilí s průměrným výnosem kolem pěti tun zrna z hektaru. Řepky olejné zbývá na jihočeských polích sklidit zhruba polovina,“ komentuje aktuální žňový stav Hana Hricová, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje, která průběh sklizně v regionu  monitoruje. Podle jejích slov je zatím potěšující kvalita ozimé řepky, ačkoliv průměrný výnos 2,9 tuny z hektaru je o desetinu nižší než vloni.

Sklizené obilí zemědělci zatím spíše skladují s očekáváním lepších cen pro zpeněžení. Extrémní horka po chladném jaru a „povodňovém“ červnu příliš neprospěly jařinám i luskovinám. Také porosty kukuřice jsou nevyrovnané, s malými zrny v klasech. Kromě sucha v současnosti  kvalitu i kvantitu letošní úrody významně  ohrožují bouřky s krupobitím i lokální požáry.

                                                               

Zdroj: RAK JK

číst více

Bouřky a oheň ničí úrodu

6. 8. 2013 - 13:39

Nedělní masivní bouřka zasáhla na jihu Čech zemědělské podniky zejména na Strakonicku, Písecku, Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Způsobila rozdílné lokální škody. 

K poškozeným subjektům patří například ZVD Dřešínek, ZOD Nemětice nebo Šumava Nišovice a.s. působící ve strakonickém okresu. Na Písecku kroupy poničily úrodu Zemědělskému družstvu Čížová. 

Také úhrn srážek se v regionu značně lišil. Jsou místa, kde nepršelo vůbec, jinde spadlo od 5 do 15 mm vody. Na polích dotčených krupobitím zemědělci stále, ve spolupráci s pojišťovnami, sčítají škody. Silný vítr mnohde poválel obilí,  vyvracel stromy a poškozoval střechy hospodářských budov. Šlo o již druhou masivní bouřku v průběhu dvou týdnů, ovšem z krajského pohledu průběh žní nijak závažně nenarušují.

Extrémní horko zapříčinilo kromě bouřkových hrozeb také nárůst počtu požárů na jihočeských polích ve sklizňovém období. O víkendu hasiči vyjížděli například k hořícímu obilí u obce Mirotice na Písecku, kde plameny zasáhly  třiatřicet  hektarů stojícího porostu a slámu na sklizeném dvacetihektarovém poli. Kombajn hořel na poli mezi obcemi Lom a Míreč. Balíky slámy vzplály na valníku za traktorem mezi obcemi Mladějovice a Čejetice. 

Ve všech uvedených případech včasný zásah dobrovolných a profesionálních hasičů uchr

číst více

Ozimý ječmen už mají Jihočeši téměř všechen pod střechou

1. 8. 2013 - 15:51

Extrémní vedra brzdí původní optimismus červnových statistických odhadů  velmi dobré úrody obilovin a nadprůměrné úrody řepky. Vysoké teploty a extrémní sucho v několika posledních týdnech má však za následek zasychání zrn a neúplné dozrávání klasů. Proto jsou průměrné výnosy obilovin v Jihočeském kraji ve všech kategoriích nižší než loni, řekla ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice Ing. Hana Hricová. Velké škody napáchaly také vydatné bouřky s krupobitím na počátku tohoto týdne především na Táborsku. Kroupy na Bechyňsku místy vymlátily až 100 % řepky, řekl ředitel Okresní agrární komory Tábor Ing. Ladislav Samec.

Zemědělci z jižních Čech mají zatím sklizeno 16 % obilovin a více než 5 % řepky. Předseda ZOD Borovany Jindřich Kořínek potvrdil, že mají sklizeno kolem 15 % ploch. Výnosy ozimého ječmene hodnotil jako podprůměrné. Vloni ho na Borovansku sklízeli kolem 5 tun z hektaru, letošní výnos je o téměř tunu nižší. Úroda ozimého ječmene se na jihu Čech chýlí ke konci. Pod „střechu“ zbývá z polí svézt poslední procento této obiloviny  poskytující první sklizeň zrna určenou pro výrobu krmných směsí. 

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Žofinka, Stará a Nová řeka vstupují do klubu „NPR“

31. 7. 2013 - 16:20

Nově vyhlášené národní přírodní rezervace na Jindřichohradecku chrání především vodní a bahenní faunu a flóru   

První srpen 2013 přináší do běžného života některé změny. Podražily poštovní služby, zvýšila se minimální mzda na 8500 korun a zaměstnanci mohou dostávat opakovaně smlouvu na dobu určitou. Co je ale důležité z dlouhodobého hlediska – vyhláškami MŽP byly ustanoveny i tři nové přírodní rezervace. Rešovské vodopády v Moravskoslezském kraji a  v jižních Čechách NPR Žofinka u Dvorů nad Lužnicí a  NPR Stará a Nová řeka. 

Žofinka je krásná česká zdrobnělina z řeckého Sofia, čili moudrost. Žofinky mají svátek 15. května, je jich u nás asi 2400 a patří na 290 místo v oblibě českých příjmení. V každém případě i vy budete po návštěvě  rezervace Žofinka moudřejší. Její základ tvoří rašeliniště v lesním komplexu asi dva kilometry na západ od Dvorů nad Lužnicí. 

Nejlépe se sem dostanete autem po mezinárodní E49 z Třeboně na Halámky. V nadmořské výšce kolem 470 m. n .m. tu na téměř 130 hektarech najdete rašeliniště s typickým blatkovým borem a podrostem rojovníku. V kdysi těženém rašeliništi jsou patrné odvodňovací stoky a vedle borovice blatky a rojovníku tu rostou borůvky černé, vlochyně bahenní , bříza bělokorá, krušina olšina, smrk ztepilý, kapraď, bezkolec rákosovitý či metlička křivolaká. Žije tu více než čtyřicet druhů obratlovců a ptáků a řada pavouků a brouků. 

I oblast Staré řeky, která byla vyhlášena rezervací už v roce 1956, a především s ní bezprostředně spojené Nové řeky, je vlastně územím nikoliv přirozeným, ale člověkem přetvářeným už od středověku. Původní koryto Lužnice a okolní niva jsou dílem přírody, nicméně Novořecká hráz s duby a okolní rybníky jsou dílem lidských rukou a umu středověkých rybníkářů.

Mezi významné rostlinné skupiny tu patří bažinné olšiny, duby letní,  společenstva blatouchů bahenních, bledulí jarních a ďáblíku bahenního. Ve slepých ramenech se vyskytuje řada ohrožených vodních rostlin. Svůj domov tu mají desítky druhů brouků a motýlů a území je hnízdištěm či potravní základnou množství  vodních ptáků – chřástala vodního, chřástala kropenatého, ledňáčka říčního, čápa černého, jestřába lesního či  orla mořského. Žije tu i vydra říční. Oblast znají dobře nejen pěší nebo cykloturisté, ale svoje kouzlo má především pro četné vodáky, kteří sjíždějí Lužnici.   

číst více

Cena nových brambor poskočila

25. 7. 2013 - 11:48

Letošní rané brambory jsou výrazně dražší, než v loňském roce. Jejich cena na počátku sklizně skokově zdražila o více než tři čtvrtiny. Může za to především nepříznivé počasí.

Růstu raných brambor nejprve nepřály deště a nevídaná zima, které se na počátku máje významně podepsaly na jejich množství. Katastrofální povodně v druhé půli května poté značně poškodily zbylé porosty. Vše dokonala historická sucha, která sužují republiku již více jak tři týdny. Hlízy v zemi v poslední fázi zrání potřebují spíše vlhko a vlídné podnebí. Aktuální počasí tak decimuje poslední zbytky úrody.

Kromě samotného nepříznivého počasí tlačí cenu nahoru i opožděná sklizeň. Za kilo brambor teď v obchodech platíme něco přes 20 Kč a výhledy nepředpokládají, že to bude v nejbližší době méně, spíše naopak.

Jedinou příznivou zprávou je snad fakt, že oproti loňsku brambor - díky příznivé ceně na počátku jara - farmáři a zemědělci zasázeli poměrně hodně, předpoklady o silném propadu výměry se tak nenaplnily. Zbývá jen doufat, že to bude stačit.

číst více

Biotechnologie není jen pivo, víno, tobolky z řas, biopaliva nebo umělé uši...

23. 7. 2013 - 16:30

Biotechnologie patří k nejperspektivnějším oborům současnosti disponující navíc významným potenciálem pro další rozvoj. Je zárukou šetrného přístupu člověka k přírodním zdrojům, energetickým nárokům a stále více se prolíná se světem biomedicíny a farmacie.

Vše z jedné ruky

Biotechnologický portál Gate2Biotech nabízí všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti ucelené informace o situaci biotechnologických oborů v ČR. Portál má status oficiálního portálu českých biotechnologií a je určen zejména pro biotechnologické firmy, dodavatele, investory, ale také instituce, studenty i širokou veřejnost. Slouží jako jakýsi most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Portál se věnuje všem základním oborům a jejich tématům - od rostlinných a živočišných směrů, přes biotechnologie, životní prostředí, genetiku, enzymy, až po medicínu a nanotechnologie.

Z rozpaků pomůže ročenka

Gate2Biotech nedávno zveřejnil Biotechnologickou ročenku 2012. Ta podává ucelený a věcný přehled o veškerých biotechnologických oborech ve vědě a výzkumu i v komerční sféře .

 

Zdroje: Tisková zpráva zde, Biotechnologická ročenka ke stažení zde a mnoho dalších informací na portálu Gate2Bitech zde.

číst více