Zemědělství

Zkoušky odborné způsobilosti v Písku

15. 10. 2014 - 15:14

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termín zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin pro Oblastní odbor Planá nad Lužnicí. Akce se koná 20. 10. 2014 na pracovišti Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek - v zasedací místnosti v 1. patře, č..  Kontaktní osoba je Ing. Jitka Havlová, mob. 602 408 183, email. Jitka.havlova@ukzuz.cz. Více informací na stránkách http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kalendar-akci/.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

STANOVENÍ SAZBY SAPS 2014 A VYDÁVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH ROZHODNUTÍ

13. 10. 2014 - 13:34

Praha 13. října 2014 - Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí o zálohách na dotační opatření Jednotná platba na plochu (SAPS). Na nejrozšířenější dotaci, která je plně financována z rozpočtu Evropské unie, byla pro rok 2014 vyčleněna částka téměř 21 miliard korun.

Dne 13. října 2014 bylo zahájeno vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí o výplatě zálohy SAPS nemá odkladný účinek, nejdříve však 16. října 2014. K provedení plateb může totiž dojít až po přechodu na nový fiskální rok Evropské unie, který začíná 16. října.

Rozhodnutí o doplatku bude vydáváno od 1. prosince 2014, jeho výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku.

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 5 997,23 Kč na hektar zemědělské půdy.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz, případně můžete kontaktovat infolinku SZIF na telefonu 222 871 871, nebo e-mailu info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

číst více