Dodržování obecných zásad IOR a nástroje podpory

Publikováno: 15. 7. 2021

Z důvodu kontroly plnění zákonných povinností českých zemědělců byl zaveden kontrolní systém, jenž od roku 2014 prošel několika revizemi, které vyústily v systém pravidelných šetření, které monitorují úroveň plnění jednotlivých zásad IOR. 

Dodržování obecných zásad IOR a nástroje podpory

Mimo monitoringu plnění zásad IOR je dále zemědělské veřejnosti zpřístupněna platforma „Rostlinolékařský portál“, kde lze nalézt veškeré dostupné informace nezbytné pro uplatňování IOR.

Kontroly dodržování IOR

V návaznosti na stanovené povinnosti vyplývající ze směrnice 2009/128/ES byl v roce 2014 zaveden kontrolní systém, podle něhož byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly u zemědělců, kteří používají přípravky na ochranu rostlin v rámci svého podnikání (tzn. u profesionálních uživatelů přípravků). V roce 2015 přistoupil ÚKZÚZ, z důvodů změn ve výkladu implementace IOR samotnou Evropskou Komisí, k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. Od tohoto roku je pak s menšími úpravami každoročně zemědělské veřejnosti předkládán XLSX formulář IOR Otevírá se do nového okna. (190 KB)  ve zjednodušené struktuře zaměřený na komplexní pojetí IOR v úzké návaznosti na související problémy pěstování rostlin, resp. obdělávání zemědělské půdy v České republice. Míra zavádění IOR je hodnocena pomocí bodového systému.

Aktuální informace pro pěstitele polních plodin jsou PDF zde Otevírá se do nového okna. (8 MB) .

Sankce mohou být uděleny za prokazatelné porušení povinnosti jasně formulované v zákoně, nebo v zákonech souvisejících (např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech nebo vyhláška č. 32/2012, Sb. o přípravcích a dalších prostředích na ochranu rostlin), a pokud je toto porušení spojeno s možným následným snížením dotace za porušení podmínek stanovených v rámci systému Cross Compliance následuje správní řízení o snížení této dotace.

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Ing. Martin Prudil, Ph.D.
vedoucí oddělení
Hroznová 63/2, 60300 Brno
tel. 543 548 386
martin.prudil@ukzuz.cz

Ing. Pavla Šenkeřiková
Hroznová 63/2, 60300 Brno
mob. 724 248 903
pavla.senkerikova@ukzuz.cz

Zdroj: ÚKZUZ