Potravinářství

Prachatice ve znamení sýrů, vína a ryb

15. 6. 2014 - 20:48

11. národní přehlídka – sýry a víno a 9. eno-gastronomická přehlídka – ryby a víno se bude konat v Prachaticích ve dnech 20. - 21. června 2014. Obě tyto akce budou k vidění v historickém centru Prachatic.

Zastoupeni zde budou nejen výrobci z České republiky, ale i z Bavorska, Rakouska a Slovenska. Prezentováno bude na 150 vzorků vín z 25 – 30 vinařství z Moravské a České vinařské oblasti a z několika vinařství z Rakouska.

Přehlídky se zúčastní 16 mlékáren se svými sýry z kravského, kozího a ovčího mléka. Pochoutky z tradičních ryb jako je Český kapr, štika a další budou nabízet především zástupci jihočeských rybářských společností a svazů. Součástí přehlídek jsou zajímavé doprovodné programy pro oba dva dny. Více informací naleznete na stránkách www.kisprachatice.cz

číst více

Seminář o kvalitě potravin

29. 4. 2014 - 11:50

Potravinářská komora České republiky  pořádá pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti  seminář nazvaný Kvalita a autenticita potravin. Akce se koná v úterý 27. května 2014 v  Hotel Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice. Seminář je pořádán bez vložného, začátek je od 8.30 hodin. Bližší informace s pozvánkou naleznete na stránkách www.foodnet.cz, Akce, Semináře.

 

Ing. Zuzana Skořepová  

 

číst více

Sladká podoba nového loga

31. 3. 2014 - 16:42

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) spolupracuje nejen se zemědělskými a potravinářskými subjekty, ale snaží se i podporovat střední školy působící v zemědělství a potravinářství. Nově navázala spolupráci se Střední odbornou školou obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odbornou školou, Kněžskodvorská v Českých Budějovicích.

V současné době šikovní učni pro RAK JK vytvořili podobu nového loga soutěže Chutná hezky. Jihočesky z marcipánu. Tato loga byla poprvé prezentována na tiskové konferenci  „KUDY VEDE CESTA DOMÁCÍHO JÍDLA DO ŠKOLNÍCH JÍDELEN aneb ARGUMENTY, KTERÉ CHUTNAJÍ HEZKY. JIHOČESKY,“ pořádané 26. 3. 2014 v Českých Budějovicích.

Střední škola vychovává budoucí generaci nejen kadeřníků a aranžérů, ale především kuchařů a cukrářů. Učni oboru cukrář a kadeřník mají sídlo pro praktickou výuku v historickém centru Českých Budějovic v ulici Karla IV. V provozovně cukrářů je celá nabídka sortimentu pro milovníky sladkých dobrot.  Se svými zákusky, dorty a pečivem se škola účastní různých soutěží a kulinářských akcí s řadou ocenění. Například pro českobudějovický Gastrofest  studenti vytvořili obří betlém zpracovaný z chleba, který byl v závěru loňského roku také ke zhlédnutí v Praze v chrámu Svatého Víta.

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Soutěž CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY (CHJ) si při příležitosti rozjezdu osmého ročníku oblékla nové šaty.

31. 3. 2014 - 16:38

Ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná představila novinářům nové logo soutěže CHJ při příležitosti konání tiskové konference „KUDY VEDE CESTA DOMÁCÍHO JÍDLA DO ŠKOLNÍCH JÍDELEN, aneb ARGUMENTY, KTERÉ CHUTNAJÍ HEZKY. JIHOČESKY “.

„Přihlášky do soutěže letos přijímáme do 19. května. Hodnocení výrobků se uskuteční 28. května a na slavnostní vyhlášení výsledků dojde opět při příležitosti konání Slavnostní piva na českobudějovickém výstavišti druhou červnovou sobotu. K novinkám, kromě inovovaného loga a webových stránek, patří rozšíření spektra soutěžních kategorií o minipivovary, garance profesionálních snímků úspěšných výrobků. Všechny zapojené subjekty budeme celoročně podporovat formou prezentací na výstavách a veletrzích, zdarma zajistíme inzerci. Nabídneme jim školení z oblasti legislativy i marketingu, zprostředkujeme zalistování oceněných potravin do českobudějovické a kaplické Jednoty. Systematicky se snažíme o propojení všech článků vertikály výroby a odbytu kvalitních jihočeských potravin do silné platformy, navenek propagované a dovnitř zaštítěné značkou CHJ,“ uvedla Hricová.

Součástí tiskové konference byla prezentace výsledků mezinárodního projektu UMBESA, zaměřeného na obhajobu a trvalou udržitelnost regionálních potravin a biopotravin a čerstvě připravovaných jídel ve školních jídelnách. Profesor Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity, podílející se na uvedeném výzkumu, popsal výsledky anketního zkoumání podílu místních a čerstvých potravin ve vybraných školních jídelnách v České republice i v Rakousku. Podle jeho slov na samotný monitoring navazuje snaha zintenzivnit spolupráci školních stravovacích zařízení s regionálními dodavateli. Ve spolupráci s agrární komorou motivujeme vedoucí jídelen k optimalizaci receptur z hlediska příznivého dopadu na životní prostředí, zdraví strávníků i prosperitu regionálních producentů.

Příklad českobudějovické střední zemědělské školy ukazuje, že je to možné. Její ředitel Břetislav Kábele vnímá užší spolupráci školní kuchyně s jihočeskými zemědělci a potravináři jako velmi přínosnou jak z hlediska kvality a pestrosti jídelníčku, tak z hlediska vítané nadstandardní spolupráce školy s dodavateli, kteří se mohou stát budoucími zaměstnavateli strávníků – absolventů agrárních oborů, například veterinárního, mechanizačního nebo zahradnického.

číst více

Tři dny s vůní sýra – Co způsobila koza Líza

14. 2. 2014 - 10:37

Mlékárenský kurz

Když jsme si před časem pořídili naši kozičku Lízu, bylo to splnění mého snu. Miluji totiž kozí mléko i vše, co z něj lze vyrobit. Z kozičky Lízy nám vyrostla za čas koza, které se narodila dvě kůzlata, a já se těšila na kozí mléko... Mléka jsme měli dost a dost, a aby nezůstalo jen u něj, začala jsem se pídit  po informacích o výrobě tvarohu, sýrů, jogurtů ...  a nakoupila příslušnou literaturu. 

Pro mě jako pro člověka, který nemá vůbec žádné zkušenosti se zpracováním mléka, však přečtení „výrobního postupu“ neznamenalo žádný posun kupředu. A tak jsem byla moc ráda, že jsem mohla absolvovat jeden z nabídky kurzů na zpracování mléka. Snad proto, že jsem v dávné minulosti sama pracovala na střední škole a měla na starosti vzdělávání dospělých, vybrala jsem si kurz, který organizovala Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí na přelomu ledna a února letošního roku. Dala jsem dohromady předepsané vybavení, včetně bílých holinek,  obstarala zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a vyrazila spolu s další z účastnic z nedaleké vsi (která však měla, jak se ukázalo, o hodně více znalostí a zkušeností s výrobky z mléka než já) do Veselí, tedy přesněji do Řípce, kde má sídlo jeden z výrobních závodů Madety a kde je také pracoviště odborného v&a

číst více

Hotel Budweis hostil příznivce ekologické produkce.

6. 2. 2014 - 09:41

V úterý 4. 2. 2014 se konal seminář: Přidání hodnoty potravinářským výrobkům prostřednictvím zpracování ekologické produkce, který pořádala Potravinářská komora v Českých Budějovicích v Hotelu Budweis.

Celodenní program byl rozdělen do čtyř bloků se zaměřením na ekologické zemědělství, potravinářskou legislativu, trendy vývoje zemědělského a potravinářského trhu v ČR, Program rozvoje venkova v období 2014 – 2020 a další. Účastníky tohoto vzdělávací cyklu byli podnikatelé z oblasti potravinářství, zemědělství a zástupci jiných organizací.

Veškeré informace a materiály naleznete na oficiálních stránkách Potravinářské komory ČR: www.foodnet.cz v sekci Akce.

Ing. Pavla Hambergerová

číst více