Aktuality

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací - 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

2. 9. 2020 - 13:14

Od 01.  09. 2020 do  30. 09. 2020  mohou  žadatelé podávat skrze Portál  farmáře na SZIF „Formulář s doklady na prokázání nároku na dotace pro 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže“ za sledované období 2020. Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je  v sekci  SZIF  poskytuje -  Národní dotace –  Dotační programy – 20.B. umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA DOTACE -DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání výše uvedeného formuláře.

číst více

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.A., 20.C. a 20.D.

2. 9. 2020 - 11:34

Od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.A. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DOJNIC; 20.C. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT; 20. D. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SKOTU CHOVANÉHO V SYSTÉMU CHOVU BEZ TRŽNÍ

PRODUKCE MLÉKA  pro  nové sledované období 2021  (01. 10.  2020 – 30. 09. 2021). 

číst více