Aktuality

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

13. 6. 2024 - 11:23

Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.

číst více

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál p

13. 6. 2024 - 11:20

Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.

číst více

Vláda ČR schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

6. 6. 2024 - 08:45

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., tak navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR. Konkrétně se jedná o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.

číst více

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta

6. 6. 2024 - 08:39

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě.

číst více