Aktuality

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024 k 11. dubnu 2024

13. 4. 2024 - 18:19

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024 od 11. dubna 2024 obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabydou účinnosti 1. dubna 2024.

číst více

Welfare při transportu zvířat

9. 4. 2024 - 09:29

Evropská komise už na konci loňského roku zveřejnila návrh na nová pravidla welfare při dopravě zvířat. Pro chovatele prasat jsou z celé škály navrhovaných opatření nejdůležitější tři:
Asi nejdůležitějším a nejproblematičtějším opatřením je zvětšení plochy pro zvířata na dopravních prostředcích. V případě jatečných prasat je navrženo zvýšení o 35 %, ale v případě selat dokonce zdvojnásobení minimální plochy. To by mělo obrovský dopad na veškerou přepravu a ve výsledku i na celkovou strukturu chovu. Přeprava selat by se totiž výrazně zdražila. Zároveň by to znamenalo zvětšení potřebného počtu kamionů, zahuštění provozu a vyšší emise CO2. Přitom pro takový návrh nejsou žádná data, která by mluvila o tom, že by zvětšení plochy zlepšilo welfare. Zkušenosti ukazují spíše opačný trend.

 

číst více