Aktuality

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

9. 11. 2020 - 10:35

Dřeviny, deklarované v podané žádosti o dotaci na založení lesního porostu opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020,  musí být v souladu s vyhláškou č. 298/2018 Sb., aby nedocházelo k podpoře zakládání lesního porostu na zemědělské půdě v rozporu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy, resp. vyhláškou č. 298/2018 Sb., a dotace podle tohoto nařízení nebyly poskytovány na dřeviny, které jsou národními právními předpisy z výsadby vyloučeny.

číst více