Aktuality

Řídicí orgán OP Rybářství umožňuje v případě zásahu vyšší moci či mim. opatření v souvislosti s pandemií posečkání úhrad

4. 5. 2020 - 10:33

S platností od 1. 5. 2020 upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“), že v případě zásahu vyšší moci či mimořádného opatření v souvislosti s pandemií může ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství na žádost příjemce dotace povolit posečkání úhrady částky určené k vrácení dotace či její části, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

číst více