Aktuality

Hospodářská zvířata v kraji k 31. prosinci 2023

3. 6. 2024 - 11:09

Koncem roku 2023 chovali jihočeští zemědělci 215 tis. kusů skotu, z toho více než jednu pětinu tvořily dojené krávy a jednu pětinu krávy ostatní. Chov prasat koncem roku čítal 82 tis. kusů a chov drůbeže 1,7 mil. kusů. ČSÚ již také zveřejnil počet koncem roku chovaných ovcí a koz. V zemědělském sektoru kraje bylo zjištěno 25 tis. kusů ovcí a téměř 3 tis. kusů koz. Ve srovnání s koncem roku 2013 se stav skotu shodně s celorepublikovým trendem mírně zvýšil, a naopak stav prasat klesl. Trend v chovu drůbeže byl rozdílný, v kraji se stavy drůbeže snížily, zatímco v ČR vzrostly. Vývoj počtu ovcí a koz kvůli absenci údajů k 31. 12. za předchozí roky nebyl hodnocen.

číst více

Dotace na ozdravování prasat se změní

3. 6. 2024 - 10:35

Dlouhodobá snaha Svazu chovatelů prasat o změnu dotačního titulu 8.F.d. se konečně setkala s úspěchem. Upravený program prošel notifikací a v Zásadách pro dotace se objeví v novém znění.

číst více