Kontroly podmíněnosti CC

V České republice se kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) provádí od 1. 1. 2009. Od té doby je vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "podmíněno" plněním standardů udržování půdy v Dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření.

Jde o nástroj Společné zemědělské politiky EU  k eliminaci negativních dopadů zemědělství na krajinu a životní prostředí. Systém Kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 iniciován reformou Společné zemědělské politiky a je jedním ze zásadních argumentů pro veřejnou obhajobu zemědělských dotací.

V případě, že žadatel  nedodržuje legislativou dané povinné požadavky, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Materiály ze seminářů Agrární komory ČR: Reforma SZP po roce 2014

4. 3. 2015 - 10:29

Agrární komora České republiky na svých stránkách http://www.apic-ak.cz/materialy-ze-seminaru-reforma-szp-po-roce-2014-ii.php zveřejnila prezentace (Program rozvoje venkova 2014 – 2020 environmentální opatření, Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015, Přímé platby 2014+ a jejich dopady, dle stavu k 1. 2. 2015 a Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU) ze seminářů pro zemědělce. 

číst více