Pravidla kontrol podmíněnosti 2017

Publikováno: 30. 12. 2016

Dne 27. 12. 2017 Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Pravidla kontrol podmíněnosti 2017.

Pravidla kontrol podmíněnosti 2017

Na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/pravidla-kontrol-podminenosti-2017.html naleznete v  přiložených souborech požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017.

U každého kontrolovaného požadavku je uveden také způsob hodnocení případného porušení zjištěného při kontrole.

Doplnění tohoto stručného výčtu o konkrétní údaje, co bude požadováno při kontrole, a o příklady z praxe, bude uvedeno v příručce „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017“, která je v současné době připravována.

Zdroj: MZE