Semináře v Jihočeském kraji - Dotační možnosti v agrárním sektoru (Jednotná žádost, Agroenvironmentální opatření)

Publikováno: 14. 3. 2017

Regionální agrární komora Jihočeského kraje ve spolupráci MZe a RO SZIF České Budějovice připravila již tradiční semináře.

Semináře v Jihočeském kraji - Dotační možnosti v agrárním sektoru (Jednotná žádost, Agroenvironmentální opatření)

Semináře v jednotlivých okresech Jihočeského kraje jsou určeny pro žadatele opatření Jednotné žádosti a Národních dotací.

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v pozvánce na stránce 

http://www.agroreport.cz/_storage/media/Pozv%C3%A1nka%20na%20semin%C3%A1%C5%99e%20J%C5%BD%20v%20Jiho%C4%8Desk%C3%A9m%20kraji.pdf.

Zdroj: RAK JK