Kontroly podmíněnosti CC

V České republice se kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) provádí od 1. 1. 2009. Od té doby je vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "podmíněno" plněním standardů udržování půdy v Dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření.

Jde o nástroj Společné zemědělské politiky EU  k eliminaci negativních dopadů zemědělství na krajinu a životní prostředí. Systém Kontroly podmíněnosti byl v roce 2003 iniciován reformou Společné zemědělské politiky a je jedním ze zásadních argumentů pro veřejnou obhajobu zemědělských dotací.

V případě, že žadatel  nedodržuje legislativou dané povinné požadavky, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Požadavky integrované ochrany rostlin (IOR) v roce 2014 nejsou součástí požadavků Kontroly podmíněnosti

7. 5. 2014 - 13:15

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím odboru přímých plateb upozorňuje na skutečnost, že v letošním roce požadavky integrované ochrany rostlin nejsou v rámci kontrol podmíněnosti kontrolovány a jejich nedodržení tak v roce 2014 nemá vliv na požadovanou výši vybraných dotací.

Tyto požadavky se staly od 1. 1. 2014 součástí kontrol v rámci národní legislativy. Celý text naleznete na stránkách www.apic-ak.cz

číst více

Jihočeská školení k letošním zemědělským dotacím

8. 4. 2014 - 10:37

Jihočeská agrární komora ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  a Státním zemědělským intervenčním fondem  pořádá sérii sedmi seminářů zaměřených na problematiku DOTACÍ ROKU 2014, především na Platby na základě Jednotné žádosti 2014 a Programu rozvoje venkova. V přehledu uvádíme  termíny a místa konání v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Zájemcům o účast z organizačních důvodů doporučujeme v předstihu se na akci nahlásit prostřednictvím uvedených kontaktů.

 

Termín konání           Okres      Místo konání

 

    15. 4. 2014             PT            Kulturní dům Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01Nebahovy

                                                   tel: 388 318 640, ak.prachatice@seznam.cz

    16. 4. 2014             TA            Družstevní dům, Choustník 2, 391 18 Choustník

                            

číst více