Ostatní

Zemědělci se dočkali žní

12. 7. 2013 - 14:43

Přestože více než tři stovky agrárních subjektů z Jihočeského kraje utrpěly před půl druhým měsícem významnější povodňové škody, žně se v regionu opozdily pouze o týden. Dle červnového odhadu  Českého statistického úřadu se dá očekávat  velmi dobrá úroda obilovin a nadprůměrná úroda řepky. Sklizeň základních obilovin se v České republice meziročně zvýší o 15,7 % a úroda řepky by měla vzrůst o 18,4 %. Navýšení je důsledkem lepších hektarových výnosů, nikoliv nárůstem výměry obhospodařované půdy. Ta naopak klesla oproti loňsku o 5 tisíc hektarů.

V jižních Čechách zemědělci letos oseli více jak čtvrt milionu hektarů zemědělské půdy. Z celkové plochy jsou obiloviny pěstovány skoro na 60 %.

Ve druhém červencovém týdnu sklízecí mlátičky Zemědělských služeb Dynín a.s. premiérově vjely do ozimého ječmene na Českobudějovicku. Podle slov ředitele společnosti Ing. Petra Pokorného lze očekávat standardní kvalitu a průměrnou sklizeň zrna. Nepříznivé počasí počátku léta se negativně projevuje zejména na porostech jařin a kukuřice. Naopak ozimý ječmen a ozimá řepka jsou většinou  v dobré kondici. Výnosy se však jistě budou lokálně lišit a o celkovém výsledku letošních žní rozhodne vývoj počasí v následujících dnech.

 

Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

8. 7. 2013 - 17:20

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky se sídlem Rudolfovská 92, České Budějovice nabízí Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Pokud se přihlásí minimálně deset zájemců, „víkendový“ kurz potrvá od října letošního roku do dubna příštího roku. Výuka se uskuteční každou sobotu v areálu školy. Výukový plán je sestaven ze základních zemědělských předmětů, např. chovu zvířat, pěstování rostlin, ekonomiky a práva v zemědělství nebo mechanizace. Součástí je též samostudium a praxe. Rekvalifikační kurz je jedinou možností  jak splnit podmínku odborného vzdělání v případě potenciálních žadatelů o dotace z Programu rozvoje venkova, kteří neabsolvovali zemědělskou školu.

Pro získání dokladu o úspěšném zvládnutí agrární specializace musí účastníci kurzu úspěšně složit závěrečnou zkoušku formou testu, odevzdat absolventský projekt a deník praxe.

Cena kurzu se bude odvíjet podle počtu uchazečů od 12 000 Kč do 16 000 Kč.

Bližší informace: Jitka Brodská, e-mail: JBrodska@seznam.cz

číst více

Vyrazte na samosběr jahod

27. 6. 2013 - 15:17

Na jihu Čech začal naplno sběr jahod a pěstitelé si libují.  Zájem je tak velký, že na plantážích plody nestačí dozrávat. V prvních dnech letošní sezóny padaly rekordy v návštěvnosti, na loukách u plantáží parkovaly stovky aut, mnohde bylo třeba řídit dopravu. Spokojení jsou i zákazníci. Plody jsou díky dlouhé zimě a následným dešťům velké a sladké.

 

Kam na jahody na jihu Čech:

Bavorov

cena: 40 Kč/kg, sběr: od 8 do 18 hod, kontakty: 602 455 554, 383 390 282 nebo info@jahodybavorov.cz, navíc: místní domácí zmrzlina z bavorovských jahod

Dolní Pěna u Jindřichova Hradce

cena: 38 Kč/kg, sběr: od 18 hod, kontakty: 734 578 570, 777 159 229, 384 388 289

Jahodárna Mokrá u Soběslavi

cena: 38 Kč/kg, sběr: od 8 do 18 hod, každé pondělí, středa, pátek, navíc: rodinné prostředí

 

Jihočeský kraj je co do rozlohy jahodových plantáží v Česku zhruba na třetím místě, hned po kraji Ústeckém a Středočeském. Farmáři zde jahody pěstují na zhruba 40 hektarech. Ročně jich sklidí přes sto tun. Významná zůstává produkce jahod na domácích zahradách. Stále více jahod se bohužel do země dováží.

bezinka

číst více

Jihočeští zemědělci stále sčítají povodňové škody – Informace MZe ČR k řešení škod

11. 6. 2013 - 11:59

Podle předběžného šetření jihočeské agrární komory červnová povodeň dosud zatopila více než 5200 ha trvalých travních porostů a přes 6000 ha orné půdy v Jihočeském kraji. Na první vlnu navázaly silné bouřky, lokálně spojené s přívalovými dešti, takže škody způsobené vodním živlem a kroupami stále narůstají.

Zemědělci předpokládají rozšíření plísní na rostlinných komoditách. Hrozí jim též problémy se zajištěním dostatečného množství pícnin pro dobytek. Sklizňová technika nemůže vjet do podmáčených porostů. V regionu se sčítají i škody na agrárních nemovitostech a zásobách. V mnoha podnicích zaznamenali zatopené silážní žlaby, velká voda poškodila techniku i infrastrukturu.

Kvůli rozvodněným rybničním kaskádám, vyplaveným rybím sádkám i líhním utrpěli významné škody i jihočeští rybáři. Například třeboňský rybářský holding již nyní odhaduje ztráty na 156 rybnících na desítky miliónů korun.

Řada případů nutné evakuace hospodářských zvířat z blízkosti rozvodněných toků bude pro chovatele z jižních Čech znamenat velké provozní ztráty. Státní veterináři již zaznamenali úhyn krávy a telete na Českobudějovicku a několik případů uhynulých ovcí a králíků utonutím na Písecku.

Škody v jihočeských lesích zatím nejsou sečtené. Sumarizaci zemědělských škod za účelem případné státní kompenzace provádí místně příslušná pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu. Informace Ministerstva zemědělství ČR k řešení škod způsobených povodní jsou dostupné na: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

číst více

Zemědělství a obecná ochrana přírody a krajiny – Pozvánka na aktuální seminář

11. 6. 2013 - 11:11

Co chystá Celostátní síť pro venkov v další polovině roku, jak pokračují přípravy Společné zemědělské politiky po roce 2014 nebo jak využít dotační programy pro obnovu krajinných prvků v zemědělské praxi? Na všechny otázky bude odpovídat fundovaný tým odborníků v Hostinci na Ostrově, Plav 7, nedaleko Českých Budějovic dne 25. června 2013 od 10 hod.

Pořadatelé žádají o potvrzení účasti zemědělců a odborné veřejnosti nejpozději do 21. 6. 2013. Seminář je součástí aktivit Celostátní sítě pro venkov pro rok 2013 a je bezplatný.

Pozvánka a kontakt zde

číst více

Informace k řešení škod způsobených povodní na zemědělském majetku

5. 6. 2013 - 16:55

Jihočeské subjekty spadající pod gesci Ministerstva zemědělství a příjemci podpor MZe  a SZIF mohou hlásit ve vlastním zájmu škody způsobené povodněmi na v příloze uvedená pracoviště SZIF na jednotlivých okresech. Následně, jakmile to bude fyzicky a časově možné, zahájí SZIF ve spolupráci s relevantními orgány monitoring vzniklých škod. 

Monitoring povodňových škod  na zemědělském majetku v jižních Čechách  provádí též Regionální agrární komora s cílem zajištění odpovídajících státních nebo evropských kompenzací, budou-li tyto k dispozici.

V rámci pomoci organizované MZe, SZIF zahájí neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Záloha bude možná legislativně k výplatě nejdříve od 16/10/2013.

MZe oznamuje, že u povodněmi dotčených subjektů bude proveden kontrolními orgány odklad všech plánovaných kontrol.

Seznam pracovišť SZIF v Jihočeském kraji
České Budějovice 
(Český Krumlov)
Rudolfovská 493/80, České Budějovice
ceske.budejovice@szif.cz 
387 693 201, 
387 693 202 

Jindřichův Hradec 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@szif.cz 
384 343 152,
384 343 157 

Písek 
Nádražní 1988, Písek 
pisek@szif.cz 
382 201 130, 
382 201 133, 
382 201 134 

Prachatice 
Družstevní 91, Prachatice
prachatice@szif.cz 
388 316 334, 
388 316 331,
388 316 982 

Strakonice 
Palackého n. 1090, 
Strakonice
strakonice@szif.cz 
383 311 730, 
383 311 731 

Tábor 
Purkyňova 2533, Tábor
tabor@szif.cz 
381 200 335, 
381 200 331

Zdroj: MZe ČR a RAK JK

číst více