Ostatní

Studenti objevují svět moderní zemědělské techniky v Předslavicích

6. 3. 2014 - 14:25

První den, v pořadí již XIII. ročníku Velké jarní výstavy zemědělské techniky a technologií, pořádané firmou LIVA Předslavice, se nesl ve znamení návštěvy významných jihočeských středních škol a učilišť spojených se vzděláváním budoucích zemědělských odborníků. Tradičními návštěvníky populární výstavy jsou žáci a studenti SOU Blatná. Podle slov ředitele školy Ing.Václava Knížete, navštěvují výstavu pravidelně i s ohledem na dlouhodobou, úzkou spolupráci s touto rodinnou firmou.

Především projevil radost z živého zájmu studentů o vystavenou techniku od traktorů Case IH a Valtra přes techniku pro sklizeň píce Krone a zpracování půdy Lemken až po manipulační techniku značek Merlo a Weidemann. Pojetí výstavy jako takové se velmi líbilo i studentovi Josefu Cibochovi, který pochází z rodinné farmy. Celkový dojem shrnul následovně – líbilo se mi skoro všechno, zejména lisy s řezáním, obraceče a shrnovače.

Poprvé na vyhlášenou výstavu přijeli studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Trhových Svinů a to v rámci vzdělávacích programů podporovaných z prostředků Evropské unie. Nejen studenti, ale pedagogičtí pracovníci byly velmi mile překvapeni uceleným a rozsáhlým sortimentem pro velké podniky i rodinné farmy a například učitel odborného výcviku pan Vladimír Melichar si velmi pochvaloval odborné znalosti pracovníků firmy, kteří se návštěvníkům intenzivně věnovali.

Také po zbývající dva dny výstavy jsou pro všechny zájemce připraveny bohaté informace o nabízených produktech i cenné informace přímo z praxe. K vidění jsou ucelené technologie pro sklizeň píce, zpracování půdy a setí, nechybí vyspělá technika pro dopravu, manipulaci nebo výživu a ochranu rostlin. Výstava je každodenně otevřená široké veřejnosti od 10 do 17 hod.

Ing. Filip Javorek

 

číst více

Agrární fórum zaplní táborský Palcát

3. 3. 2014 - 13:58

Předsedové, ředitelé, manažeři společností v zemědělství, potravinářství jsou vítanými účastníky na „Ekonomickém, obchodním a marketingovém fóru“, které se připravuje na čtvrtek 6. března 2014 od 13.00 hodin v reprezentačních prostorách hotelu Palcát v Táboře.

Akce je připravována pod záštitou prezidenta Agrární komory ČR a senátora Senátu Parlamentu ČR, dále děkana ZF JU v Českých Budějovicích a předsedy Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu.

Na odbornou část, která bude věnována mimo jiné Společné zemědělské politice do roku 2020, naváže společenský program v podobě hudebního vystoupení, ukázky asijských sportů, ochutnávky piva a vína aj.

 

Ing. Tomšů, mob. 774 848 668, email: jaroslav.tomsu@volny.cz

 

číst více

Pozvánka na vzdělávací seminář

3. 3. 2014 - 10:20

 

Vindex – JIH, s.r.o.

si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář

 

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

V ZEMĚDĚLSKÉM A LESNICKÉM PODNIKU

 

konaný v rámci projektu Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

(Reg.č. 13/0181310b/131/000199) podpořeného z Programu rozvoje venkova

 

Termín konání:    20. 3. 2014 od 9 do 16 hod. (8 – 8:30 hod. prezence účastníků)

Místo konání:     Zemědělská fakulta JU, Místnost vědecké rady ZF JUpavilon M, Studentská 13, České Budějovice

 

Seminář je určen pro všechny, kteří si chtějí zlepšit a prohloubit dovednosti ve své manažerské komunikaci v zemědělském nebo lesnickém podniku. Stále více se ukazuje, že úspěšnost podnikání je přímo závislá na úrovni a kvalitě komunikace mezi vedením a zaměstnanci, schopností vedení podporovat své zaměstnance, pochválit je, popřípadě i pokárat, ale také účelně zadávat práci, kontrolovat ji a vyhodnocovat dosažené výsledky.

To a ještě mnohem více Vás čeká na našem vzdělávacím semináři s lektorem Ing. Josefem Studeným, který je dlouholetým odborníkem na komunikaci, vyučuje na ČVUT v Praze a v posledních 3 letech se intenzivně věnuje podpoře jihočeských zemědělských podniků.

 

Přihlásit na seminář se můžete u Bc. Lenky Houdkové

Houdkova@vltavotynsko.cz

Tel.: 774 709 113

číst více

Bloky se letos nebudou aktualizovat

3. 2. 2014 - 13:22

Mimořádná aktualizace půdních bloků v registru půdy – LPIS na západní polovině republiky, která se měla uskutečni v tomto období, letos z technických důvodů neproběhne. Aktualizace nad novými mapami bude probíhat pouze z podnětu KAZV a z podnětu uživatelů.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Kde nalézt zajímavé informace pro zemědělce k novele Občanského zákoníku

31. 1. 2014 - 10:04

Materiály ze semináře "Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemědělství od 1.1.2014", který se konal poslední předvánoční středu v budově Ministerstva zemědělství v Praze, jsou uveřejněny na stránkách www.apic-ak.cz v sekci vzdělávání. Nově jsou zde dodány lednové informace, které se snaží podrobně přiblížit problematiku nového Občanského zákoníku a užívacích vztahů k půdě.

číst více

Teplá zima zatím zemědělcům výrazně neškodí

10. 1. 2014 - 13:30

Nadprůměrné prosincové  a lednové teploty zatím neumožnily stoprocentní zimní spánek ozimým plodinám.  Rostlinná pletiva nadzemní části řepky olejné jsou plná vody, míza je v pohybu u ovocných stromů.  V nižších polohách lze na polích vidět přerostlé porosty.  Za této situace hrozí velké poškození  budoucí úro , pokud by v krátké době došlo k razantnímu ochlazení. Vlhké a teplé počasí je živnou půdou pro množení viróz, plísní, plevelů i hrabošů.

Včelaři si zatím pochvalují dobrý zdravotní stav včelstev na jihu Čech. Před Vánoci se včely bez problémů  prolétly a vyprázdnily. Momentální počasí však vede ke zvýšené aktivitě v úlech a tím ke zvýšené spotřebě sladkých zásob.

Nižší srážkový úhrn za poslední čtvrtletí dělá vrásky na čele rybářům. Slovené rybníky jsou stále poloprázdné a pokud by zamrzly a zapadly větší vrstvou sněhu, hrozí rybám kyslíkový deficit. Na nízkou hladinu spodních vod upozorňují také zemědělci. Chovatelům dojného skotu však teplé počasí vyhovuje. Krávy v moderních, provzdušněných stájích nepotřebují mnoho energie k udržení tělesné teploty a mohou ji vydat do tvorby mléka. Blátivý terén však mírně komplikuje chov masného skotu v prostorově omezených venkovních zimovištích.

V rozporu s kalendářem na záhonech rozkvetly macešky, narašily trávníky a nalévají  se pupeny kočiček. I zvířata se chovají neobvykle. Ptáci nelítají k nasypaným krmítkům, protože mají dostatek krmiva v nezasněžené přírodě, ježci nespí a sýkorky zpívají jako na jaře.

Myslivci využívají absenci sněhu a příjemné klima k honům a lovům. Satisfakcí pro lovnou zvěř je nebývale dostupná potrava.

Na Lanově třídě vykvetly stromy.

číst více