Živočišná výroba

Písecký hřebčinec zve na VIII. Ročník Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle

2. 7. 2014 - 12:22

Dámy v sedle ve spolupráci se Zemským hřebčincem Písek pořádají ve dnech 5. a 6. července 2014 VIII. Ročník  Mistrovství ČR v jízdě v dámském sedle. Na programu jsou disciplíny jako parkur, drezura, jízda elegance a další. Na závěr nedělního dne bude slavnostně vyhlášena „dáma roku“.  Bližší informace naleznete na stránkách www.zemskyhrebcinecpisek.cz, aktuality. 

číst více

Zpřesnění informace o včasném hlášení přemístění zvířat

12. 5. 2014 - 14:19

Státního zemědělský intervenční fond na svých webových stránkách zveřejnil doplňující informace pro chovatele, týkající se Kontrol podmíněnosti pro rok 2014 – Včasného hlášení přemístění zvířat na hospodářství.

Došlo k opravě informačního materiálu MZe (2. strana) souvisejícího s hlášením přemístění zvířat. Lhůta 15 dní je nejdelší možnou pro všechny uvedené chovy hospodářských zvířat (nikoli původní údaj 22 dní v případě chovu ovcí a koz).

číst více

Zásady pro čerpání letošních Národních dotací

27. 2. 2014 - 23:52

Schválené Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 jsou zveřejněny na stránkách www.eagri.cz  v sekci Národní dotace. Zde naleznete přesné podmínky a znění pro jednotlivé dotační tituly např. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, Nákazový fond, Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků aj.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Zpřísnění dotačních požadavků na evidenci hospodářských zvířat

18. 2. 2014 - 13:26

Pravidla týkající se kontrol podmíněnosti (cross compliance) v rámci SMR 7 (evidence a označování skotu) budou letos nově sledovat včasnost hlášení přesunů zvířat do ústřední evidence. Tato hlášení ovlivňují příjem dotací z Jednotné žádosti.

Požadavkem na evidenci chovaných zvířat v ÚE stanoveném § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., který zní: „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete.“ bylo do letošního roku v rámci kontrol podmíněnosti jen ověřováno, zda je zvíře evidováno v ÚE, a omezeno na kontrolu ohlášení narození zvířete. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené lhůtě (do 7 dnů) bylo posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.

Inspektor dozorové organizace bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE a opožděná hlášení u fyzicky přítomných zvířat na hospodářství v okamžiku kontroly za období kalendářního roku, ve kterém podal zemědělec žádost o dotace do data provádění kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější porušení.

Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ústřední evidence (v případě hlášení zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dní v případě chovů skotu a 22 dní v případě chovů ovcí. Tento postup ponechává určitý prostor pro zpoždění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů.

Bližší informace, související legislativu, příklady hodnocení porušení a hodnocení naleznete na stránkách www.eagri.cz (kontroy podmíněnosti Cross Complaince).

číst více

Seznam přežvýkavců je nutné doručit na intervenční fond do konce února

23. 1. 2014 - 13:24

Zemědělcům, kteří na podzim roku 2013 požádali o Přechodné vnitrostátní podpory (dříve TOP-UP), začínají v těchto dnech přicházet do jejich poštovních nebo datových schránek doklady z ústřední evidence zvířat (seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby – OVCE, popř. KOZY nebo na chov KBTPM a nápočet VDJ pro platbu na chov ovcí a koz nebo pro krávy bez tržní produkce mléka). Budou je potřebovat všichni, kteří žádali: Platbu na chov ovcí, popřípadě koz nebo na platbu na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM).

Tyto doklady je třeba doručit na RO SZIF (pracoviště na každém okrese – bývalé AZV) v originále a podepsané, nejpozději do 28.února 2014.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Novohradská husa opět na talíři

10. 9. 2013 - 14:12

Součástí Rybářství Nové Hrady s.r.o. je i jediný šlechtitelský chov hus v České republice. Novohradské hejno produkuje chovný materiál jak pro rozmnožovací chovy, tak i na výkrm. Podle slov Miloše Rouleho roste na celém území České republiky poptávka po čerstvém a hlavně českém výrobku. V současné době mají šéfkuchaři restaurací i milovníci domácí „Svatomartinské husy“ zvýšený zájem o kvalitně vykrmené jedince. Šlechtitel Miloš Roule z Rybářství Nové Hrady s.r.o. proto předpokládá, že z dnešních šedesáti tisíc housat budou líhnout kolem sto tisíc kusů.
Novohradská husa se vyznačuje především výbornou užitkovostí, odolností vůči nemocem, vysokou adaptabilitou a dobrým růstem. I když český spotřebitel preferuje čtyř- až pětikilogramové husy, jsou novohradské husy schopné dosáhnout až 6000 g ve věku 115 dnů. Kromě masa, jater a krve je dalším produktem husí peří, které nejčastěji putuje do sousedního Německa.
Vedoucí střediska chovu hus paní Naďa Hrvolová potvrdila, že k žádným škodám na husí populaci během červnových záplav nedošlo a v současné době se husy prodávají zájemcům na husí farmě v Byňově.
Více informací naleznete na http://www.rybarstvinovehrady.cz
Ing. Pavla Hambergerová

číst více