Přímé platby

Základní platby pro konvenční zemědělce jejichž prostřednictvím je vyplácen nejvyšší objem finančních prostředků je tzv. přímá platba z I. Pilíře. V EU 15 je pro tuto platbu užíván termín SPS - Single Payment Scheme (v ČR překládáno jako platba na farmu). V nových členských zemích je užívána jednoduchá platba na plochu (SAPS - Single Area Payment Scheme). Výše platby je vypočtena pro každý stát na základě zemědělské produkce.

 Přímé platby jsou součástí tzv. Jednotné žádosti.

Typy přímých plateb v roce 2014:

  • Jednotná platba na plochu (SAPS)
  • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
  • Oddělená platba na cukr (SSP)
  • Oddělená platba na rajčata (STP)
  • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice)
  • Zvláštní podpora na tele masného typu
  • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech
  • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
  • Zvláštní podpora na chmel

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Nastavení přímých plateb od roku 2015

11. 8. 2014 - 14:32

Ministerstvo zemědělství České republiky  na svých webových stránkách uveřejnilo tiskovou zprávu o svých rozhodnutích  týkajících se nastavení přímých plateb v rámci reformované Společné zemědělské politiky pro následující období 2015 – 2020. 

Výplata přímých plateb bude pokračovat prostřednictvím jednotné platby na plochu (SAPS) do roku 2020. Současně došlo k převodu finančních prostředků z I. pilíře (přímé platby) do II. pilíře (Program rozvoje venkova, PRV) v letech 2015 – 2019 v roční průměrné výši zhruba 2,5 % (600 mil. Kč) a k rozhodnutí o aplikaci degresivity – snížení přímých plateb pro velké podniky (5 % příjmu ze SAPS nad 150 000 €) a jejich přesunutí do rozpočtu PRV. Ministerstvo zemědělství využilo možnosti podpořit citlivé sektory v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci ve výši 15 % roční obálky pro následující období 2015 – 2020, což odpovídá roční průměrné částce kolem 3,46 mld. Kč. Mezi podporovaná odvětví patří brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, krávy bez tržní produkce mléka, sektor mléka, ovce a kozy. Na podporu pro mladé zemědělce bude vyhrazena maximální možná obálka finančních prostředků. Evropská komise byla rovněž informována o nastavení aktivního zemědělce a ozelenění v ČR. Zároveň byla učiněna rozhodnutí nezavá

číst více

Jihočeská školení k letošním zemědělským dotacím

8. 4. 2014 - 10:37

Jihočeská agrární komora ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  a Státním zemědělským intervenčním fondem  pořádá sérii sedmi seminářů zaměřených na problematiku DOTACÍ ROKU 2014, především na Platby na základě Jednotné žádosti 2014 a Programu rozvoje venkova. V přehledu uvádíme  termíny a místa konání v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Zájemcům o účast z organizačních důvodů doporučujeme v předstihu se na akci nahlásit prostřednictvím uvedených kontaktů.

 

Termín konání           Okres      Místo konání

 

    15. 4. 2014             PT            Kulturní dům Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01Nebahovy

                                                   tel: 388 318 640, ak.prachatice@seznam.cz

    16. 4. 2014             TA            Družstevní dům, Choustník 2, 391 18 Choustník

                            

číst více

Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

13. 11. 2013 - 12:36

Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí.

Druh podporySazba

Oddělená platba za cukr357,29 Kč/t

Oddělená platba za rajčata887,68 Kč/t

Platba na brambory pro výrobu škrobu11 991,80 Kč/ha

Platba na chmel5 002,40 Kč/ha

Platba na tele masného typu11 649,50 Kč/VDJ

Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech1 861,30 Kč/VDJ

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby1 504,20 Kč/VDJ

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby752,10 Kč/VDJ

Výše finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1 138 milionů korun, u oddělené platby za rajčata je tato částka ve výši zhruba 10,6 milionu korun. Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě k

číst více