Přímé platby

Základní platby pro konvenční zemědělce jejichž prostřednictvím je vyplácen nejvyšší objem finančních prostředků je tzv. přímá platba z I. Pilíře. V EU 15 je pro tuto platbu užíván termín SPS - Single Payment Scheme (v ČR překládáno jako platba na farmu). V nových členských zemích je užívána jednoduchá platba na plochu (SAPS - Single Area Payment Scheme). Výše platby je vypočtena pro každý stát na základě zemědělské produkce.

 Přímé platby jsou součástí tzv. Jednotné žádosti.

Typy přímých plateb v roce 2014:

  • Jednotná platba na plochu (SAPS)
  • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
  • Oddělená platba na cukr (SSP)
  • Oddělená platba na rajčata (STP)
  • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice)
  • Zvláštní podpora na tele masného typu
  • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech
  • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
  • Zvláštní podpora na chmel

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Materiály ze seminářů Agrární komory ČR: Reforma SZP po roce 2014

4. 3. 2015 - 10:29

Agrární komora České republiky na svých stránkách http://www.apic-ak.cz/materialy-ze-seminaru-reforma-szp-po-roce-2014-ii.php zveřejnila prezentace (Program rozvoje venkova 2014 – 2020 environmentální opatření, Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015, Přímé platby 2014+ a jejich dopady, dle stavu k 1. 2. 2015 a Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU) ze seminářů pro zemědělce. 

číst více

PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2015

12. 2. 2015 - 08:58

Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. 

číst více