Ministr zemědělství podepsal úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce pro 16. výzvu Operačního programu Rybářství 2014–20

Publikováno: 15. 7. 2019

Dne 3. 7. 2019 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014–2020 pro opatření 2.1. Inovace, 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a 5.3. Investice do zpracování produktů.

Na základě zkušeností z předchozích výzev a podnětů odborné rybářské veřejnosti byla provedena úprava Specifických částí Pravidel. U opatření 2.1. došlo zejména k zařazení akvaponie do způsobilých výdajů a sjednocení textu s ostatními Pravidly. U opatření 2.2., záměr a) došlo zejména k doplnění způsobilých výdajů a také sjednocení textu s ostatními Pravidly. V rámci opatření 2.4. došlo k doplnění povinných příloh žádosti o podporu/platbu o dokumentaci, ze které bude patrné, že objekt, ve kterém se daná technologie (projekt) nachází, má stanoven účel užití vyhovující chovu ryb v recirkulačních systémech. Dále byl u tohoto opatření sjednocen text s ostatními Pravidly. V opatření 5.3. došlo k dvěma drobným změnám s cílem sjednocení textu s ostatními Pravidly.

Příjem žádostí na tato opatření bude probíhat v říjnu v rámci 16. výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020.

Pravidla naleznete na stránce http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/ministr-zemedelstvi-podepsal-upravu.html.

Zdroj: MZE