Programové dotace Jihočeského kraje v roce 2019

Publikováno: 6. 2. 2019

Materiál s dotační programy Jihočeský kraj v roce 2019 přehledně zpracovává jednotlivé oblasti  podpor. Na rozvoj  jihočeských obcí, neziskových či sportovních organizací, firem či infrastruktury vyčlenil Jihočeský kraj opravdu rekordní částku ve výši téměř 300 milionů korun.

Dotační tituly by se daly shrnout do těchto základních os:

 • Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce

 • Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti

• Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu  
   Struktura dotačních programů, stejně jako způsob jejich administrace je obdobný, jako v minulých
   letech.

Grantové programy pro rok 2019, které připravil Jihočeský kraj (dále JK),  jsou zveřejněny  v letáku na  webových stránkách kraje

https://www.kraj-jihocesky.cz/1154/granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm.  

V přehledu naleznete názvy jednotlivých programů, termíny podání, výše finanční alokace a další. Struktura dotačních programů, stejně jako způsob jejich administrace je obdobný, jako v minulých letech.

Po zveřejnění podmínek grantového nebo příspěvkového programu nastává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.

Zdroj: JK,RAK JK