Zemědělcům se příští rok zvednou národní dotace o 750 milionů

Publikováno: 7. 11. 2018

Na národních dotacích by měli zemědělci, potravináři nebo chovatelé zvířat v příštím roce získat 3,8 miliardy korun, navrhuje ministerstvo zemědělství. Materiál, který přináší meziroční zvýšení peněz o 750 milionů korun, probere ve středu vláda. Největší podíl chce dát ministerstvo hospodářům starající se o zvířata.

"Posílení je z toho důvodu, aby mohly být dotační programy propláceny v maximální možné výši. Došlo také k rozšíření spektra dotačních programů, nově jsou například navrženy dotační programy Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství a Výkrm skotu," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Rozšíření se podle něj také plánuje v programu na zlepšení životních podmínek v chovech masného skotu a kachen. Navýšení peněz plánuje resort například na činnost potravinových bank.

"Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 2,69 miliardy Kč, do odvětví rostlinné výroby 351,4 milionu Kč, do odvětví potravinářství 568 milionů Kč a na ostatní aktivity 188,7 milionu Kč. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je tak opět preferována živočišná výroba," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.

Nejvyšší částku na jednotlivý program - 885 milionů korun - plánuje ministerstvo dát na zlepšení životních podmínek v chovech zvířat. Dalších 775 milionů korun by mělo jít do nákazového fondu na ozdravení chovů hospodářských zvířat. "Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže je jednou ze základních podpor státu při plnění strategie posílení živočišné výroby, a to zejména chovů prasat a drůbeže," uvádí materiál.

Půl miliardy korun plánuje ministerstvo přerozdělit na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českých potravinářů. Potravinové banky by se měly na podporu činnosti dočkat 55 milionů korun, letos šlo o 33 milionů korun.

Stát plánuje také 400 miliony korun podpořit producenty a zpracovatele mléka. "Program je zaměřen na zvýšení kvality, v zájmu dlouhodobého zlepšení tržních příležitostí a dosažení konkurenceschopnosti na trhu s mlékem a mléčnými výrobky," uvádí úřad. Producentům mléka by pak mělo jít dalších 50 milionů korun na kompenzaci vícenákladů spojených se společným odbytem mléka.

Plánované národní zemědělské dotace na příští rok

Název programu

Rok 2019

 

Dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)

 

v tisících Kč

v tisících Kč

Podpora včelařství

100.000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy

 

35.000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

95.000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství

 

15.000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

220.000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162.000

18.000

Genetické zdroje

75.000

 

Nákazový fond

774.600

 

Poradenství a vzdělávání

137.700

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20.000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

23.000

 

Podpora zpracování zemědělských produktů

 

500.000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84.000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

22.000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

30.000

25.000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

400.000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

885.000

 

Podpora sektoru mléka

50.000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3000

 

Výkrm skotu

125.000

 
 

3,111.300

688.700

C e l k e m

3,800.000

 

 

Autor: ČTK