Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)

Publikováno: 17. 9. 2018

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.

Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně ve vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv. Časové rozlišení v aktivech rozvahy je nyní možné vykazovat v položce C.II.3. - Časové rozlišení aktiv nebo v položce D. - Časové rozlišení aktiv. Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné vykazovat v položce C.III. - Časové rozlišení pasiv nebo v položce D. - Časové rozlišení pasiv.

Byla provedena změna metodiky prokázání finančního zdraví u žadatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osoby. Nově se budou uvádět celkové příjmy a výdaje dle § 7, tj. řádky 101 a 102, přílohy č. 1 v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tímto postupem se sníží administrativní zátěž pro žadatele při vyplňování žádosti o dotaci a formuláře finančního zdraví, aniž by úprava negativně ovlivnila hodnocení finančního zdraví žadatele pro účely poskytnutí dotace z PRV 2014 - 2020.

Dále byla provedena formální úprava některých termínů.

Zdroj: MZE