Kurz pro výkon obecných zemědělských činností na SZŠ Písek

Publikováno: 29. 8. 2018

Střední zemědělská škola, Písek

pořádá

Kurz

pro výkon obecných zemědělských činností
v rozsahu minimálně 300 hodin

Vzdělávací program schválilo Ministerstvo zemědělství
dne 14.12.2010, č.j. 35271/2010-13090

Vzdělávací program je především určen pro zemědělské podnikatele, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/2002-1000 ze dne 31.1.2002 o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství. Vydané Osvědčení je dokladem o získání minimální zemědělské kvalifikace stanovené příslušnou resortní směrnicí.

Obsahem Kurzu je oblast pěstování rostlin, chovu zvířat, zemědělské techniky, ekonomiky podnikání, zemědělského práva, zemědělské politiky, zásad správné zemědělské praxe, společné zemědělské politiky, bezpečnosti a hygieny práce, ekologického hospodaření, ochrany a tvorby krajiny.

MÍSTO VÝUKY:                                            budova SZeŠ Písek, školní statek Dobešice

FORMA VÝUKY:                                          prezenční, samostudium, konzultace

ZAHÁJENÍ KURZU:                                     říjen, listopad

UKONČENÍ KURZU:                                   březen, duben

FORMA UKONČENÍ:                                   závěrečná zkouška

ORGANIZACE VÝUKY:                             říjen – březen: pátek, sobota (po dohodě)

KURZOVNÉ:                                                  12.000,- Kč (při počtu 10 uchazečů)

VÝSTUPNÍ CERTIFIKÁT:                          OSVĚDČENÍ

 

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bohumil Šareš

SZeŠ Písek, Čelakovského 200

397 01 Písek

telefon: 382 271 256/116

mobil: 724 517 691

e-mail: sares@szespisek.cz

Bližší informace, včetně přihlášky naleznete na stránkách http://www.szespisek.cz/org/000.php?so=ku&ti=Kurzy%20a%20rekvalifikace%20SZe%C5%A0%20P%C3%ADsek.

Zdroj:SZŠ Písek