Umírněnou radost pěstitelům a starost chovatelům přináší konec žní v jižních Čechách

Publikováno: 21. 8. 2018

Dva týdny před koncem letních prázdnin mají zemědělci na jihu Čech kompletně sklizené obiloviny a řepku.

Umírněnou radost pěstitelům a starost chovatelům přináší konec žní v jižních Čechách

Zdejší pěstitelé si, na rozdíl od kolegů působících ve srážkami ještě méně „požehnaných“ regionech v republice, na průběh a výsledky žní většinou nestěžují.

Více než 723 tisíc tun zrna získali z necelých 131 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Zatímco výměra osetá obilovinami v kraji meziročně o dva tisíce hektarů poklesla, řepky zde pro letošní úrodu, ve srovnání s loňskem, zaseli o téměř 400 hektarů více. Této olejnině se v neobvykle suché a teplé sezóně nečekaně dařilo. Průměrným výnosem 3,62 tuny z hektaru překonala loňský výsledek o čtvrtinu. Obilí průměrným hektarovým výnosem na úrovni 5,53 tuny z hektaru převýšilo předchozí žňovou výtěžnost jen o deset procent. Přesto se jedná o druhý nejnižší výsledek za posledních pět let.

Odvětvovou „daní“ za poměrně bezproblémové a rychlé žně jsou starosti s živočišnou výrobou. Dopady suchého jara a tropického léta dělají stále větší vrásky na čele chovatelům při zajišťování vody a klimatizace hospodářských zvířat. I krátkodobý výpadek ochlazovacích opatření může znamenat velký pokles užitkovosti a tím snížení příjmů pro agropodnik. Zavážení píce do vyprahlých pastevních areálů, cisternové zásobování vodou kvůli vyschlým studnám, nedostatek objemného krmení na zimu a zdražování jadrných směsí znamená prodražování a komplikace při produkci živočišných komodit.

Velký problém způsobuje dramatický pokles vodní hladiny v jihočeských rybnících, které jsou největším zdrojem sladkovodních ryb v Evropě. Produkční rybáři zatím nehlásí dramatické úhyny obsádek, ovšem za cenu velkých výdajů -  finančních i pracovních -  na provoz provzdušňovací a přečerpávací techniky.   

 

Autor: RAK JK