Se setím čekají na předpověď srážek.

Publikováno: 13. 8. 2018

Těsně před cílovou páskou. I tak by se dal charakterizovat stav sklizně základních druhů obilovin a řepky v Jihočeském kraji v polovině srpna. 

Se setím čekají na předpověď srážek.

Zrnin zbývá dosíct méně než dvě procenta z celkové výměry 130 785 hektarů. Řepka je až na nepatrné výjimky pod střechou veškerá.

Zatímco průměrný výnos obilovin přes pět a půl tuny z hektaru je jen nepatrně vyšší než vloni, řepka plodila 3,62 tuny semene z hektaru, což znamená o čtvrtinu lepší výsledek než v předchozím roce, kdy v tuto dobu sklizeň teprve spěla do třetí čtvrtiny.

Celkově se průběh a výsledky sklizně liší v závislosti na půdně-klimatických podmínkách a podle „nebeského“ přídělu srážek. Předseťovou přípravu komplikuje sucho. Zemědělci odkládají setí řepky na předpověď nejbližších srážek.

Kromě sucha trápí pěstitele i neobvykle agresivní plevele a škůdci. Například rdesno je postrachem v Zemědělském podniku Malše na Českobudějovicku. Protože žádné herbicidy nezabírají, zaměstnanci musejí, z jeho zajetí, „ručně“ osvobozovat pětadvacet hektarů osázených, zatím slibně vypadajícím, zelím. Jihočeským pěstitelům také dělají vrásky na čele množící se molice, mšice nebo zavíječ kukuřičný.

Prioritou chovatelů dobytka je zajištění píce na zimu. V některých podnicích kvůli tomu plánují silážovat kukuřici, původně určenou na zrno. Rostoucí výkupní ceny obilí i krmiv dávají předpoklad ke zdražování potravin.

Autor: RAK JK