Novela standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Publikováno: 10. 7. 2018

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

Novela standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 126/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor s účinností od 1.7.2018 a část od 1.1.2019.

Hlavním cílem novely nařízení vlády je upravit odpovídající části nařízení vlády č. 48/2017 Sb. v návaznosti na rozšíření ploch protierozní ochrany půdy a změnu vyhodnocení erozního ohrožení půd. Tyto změny mj. souvisejí i s úpravou vrstvy erozní ohroženosti půd v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) a dále z praktických zjištění v prvním roce provádění nového systému vyhodnocování, který byl v roce 2017 upraven na základě připomínek auditu Evropské komise.

Účelem novely nařízení vlády je úprava nastavení národních podmínek pro postup vyhodnocení při nedodržení požadavků podmíněnosti. Zároveň je tímto předpisem stanoveno hodnocení požadavků na zemědělské hospodaření včetně standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, a to podle předpisů EU.

Novela nařízení vlády tak upravuje zejména znění standardu č. 5 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Standard č. 5 je zaměřen na protierozní ochranu půdy a definuje podmínky pěstování vybraných hlavních plodin na silně erozně ohrožených a erozně ohrožených půdách.

Změna právní úpravy reaguje na nezbytné rozšíření ploch protierozní ochrany půdy a také na změnu vyhodnocení erozního ohrožení půd související s provedenou úpravou vrstvy erozní ohroženosti půd v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). S těmito změnami souvisí i změna hodnocení případných porušení podmínek standardu č. 5 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Zdroj: MZE